Slovenští kolegové měli sjezd odborového svazu

VII. sjezd Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb se konal ve dnech 21. a 22. května v Bratislavě. Na sjezd byla pozvána předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková, která se z důvodu nemoci nemohla zúčastnit, proto ji zastoupila místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková.

Sjezd zahájil předseda Mgr. Anton Szalay, který vedl první společenskou část sjezdu. Na začátek byla prezentována práce svazu mezi sjezdy. Nebylo překvapením, že většina akcí byla uskutečněna společně s českým odborovým svazem. Byla promítnuta fota ze společných sportovních her, projektů a jednání výkonných rad.

Sjezd přišli pozdravit a popřát úspěšné konání představitelé vlády, zástupci zaměstnavatelů, důchodců, profesních komor a odborů jak domácích, tak zahraničních.

Ministr práce a sociálních věcí JUDr. Ján Richter vyjádřil ocenění práce zaměstnanců a snahu zlepšit pracovní podmínky.

Ve stejném duchu promluvil státní tajemník Ministerstva zdravotnictví MUDr. Mario Mikloši, PhD.

Zaměstnavatelé, kteří s odbory vyjednávají výši mzdových tarifů, ocenili konstruktivní přístup při jednáních.

Zástupce jednoty důchodců Ján Lipianský vyjádřil podporu svazu a připomněl velkou podporu důchodců při kampani Voda je lidské právo.

Regionální tajemník Evropských i mezinárodních odborů veřejných služeb dr. Josef Krejbych informoval o práci v mezinárodních strukturách a důležité roli svazu.

Prezident KOZ SR Jozef Kollár popřál nejen úspěšný sjezd, ale také mnoho sil pro další jednání.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková poděkovala za pozvání a vzhledem k našim společným akcím, jak sportovním, tak odborným, bylo zřejmé, že problémy, se kterými se zaměstnanci potýkají jsou stejné. Nedostatek financí pro veřejné služby, nedostatečné personální vybavení a nízké ocenění práce.

Sjezd jednomyslně opětovně zvolil předsedou svazu Mgr. Antona Szalaye a opětovně zvolil místopředsedkyní Ing. Danielu Pochybovou.

Účastnici sjezdu nejen pracovali, ale také oslavili 25. výročí svého svazu výborným dortem upečeným pro tuto příležitost. A co by to bylo za oslavu bez tance.

Informace o činnosti slovenského odborového svazu najdete na jeho webu – http://www.sozzass.sk/

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 12. 11. 2022 / 23:46

Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

V hotelu Duo v Praze se 2. listopadu 2022 uskutečnila závěrečná konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, ...

Načíst další
 
Napište nám