Sněm ČMKOS žádá zvýšení minimální mzdy

Sněm ČMKOS žádá zvýšení minimální mzdy

Sněm Českomoravské konfederace odborových svazů, na němž se jednou ročně schází na 120 zástupců všech odborových svazů sdružených v ČMKOS, jednal v úterý 26. května v Praze.

Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se Sněmu zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředseda Lubomír Francl, členové výkonné rady Monika Kudrová, Vít Přibylík, Ivan Šterzl a Martin Vostal a členka dozorčí rady Lenka Štěpánková.

Účastníci zhodnotili práci ČMKOS a připomněli nejdůležitější cíle pro rok 2015 a pro rok 2016. Podpořili zvýšení minimální mzdy a přijetí zákona proti daňovým únikůmprohlášení Sněmu viz níže jako soubory ke stažení.

Hlavním cílem ČMKOS je posílení postavení odborů – propagace ČMKOS, lepší informování členů ČMKOS o činnosti odborů, spolupráce se subjekty mimo ČMKOS, získávání projektů financovaných z vnějších prostředků a stabilizace rozpočtu.

Dalším velmi důležitým cílem je dobré fungování Rady hospodářské a sociální dohody včetně prosazení témat, která odbory chtějí řešit. Jsou to především otázky zvýšení zaměstnanosti, zvýšení hospodářského růstu, zvýšení minimální mzdy, rovnost příležitostí, zrušení karenční doby, zvýšení finanční gramotnosti obyvatel, problémy s agenturním zaměstnáváním, reforma důchodů, zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách a zvýšení životního minima.

Další dva cíle, které jsou velmi důležité pro rok 2016, představuje kolektivní vyjednávání a vytvoření kolektivní dohody mezi státem a jeho zaměstnanci podle zákona o státní službě.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 12. 11. 2022 / 23:46

Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

V hotelu Duo v Praze se 2. listopadu 2022 uskutečnila závěrečná konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, ...

Načíst další
 
Napište nám