Sociální dialog o aktuálních problémech hygienické služby

Sociální dialog o aktuálních problémech hygienické služby se uskutečnil 28. listopadu 2022. Společné jednání zástupců Ministerstva zdravotnictví, zaměstnavatelů z krajských hygienických stanic, zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu k připravované reorganizaci hygienické služby se připravovalo dlouho a s komplikacemi. Jakmile se objevil záměr Ministerstva zdravotnictví hygienickou službu centralizovat, reformovat nebo reorganizovat, výbor sekce pracovníků hygienické služby odborového svazu vedený MUDr. Gackou Slavíkovou požadoval jednání se zástupci ministerstva.

Několik jednání se opravdu na různých úrovních uskutečnilo, v květnu také za účasti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Jednání skončila závěrem ve smyslu, že navržený materiál odbory obdrží, sejdeme se, povede se diskuse…

Termín zatím posledního setkání, tzv. kulatého stolu, byl 28. listopadu 2022. Místem konání bylo mimořádně sídlo Státního zdravotního ústavu (SZÚ), příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví. Hostitelské role se ujala ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková a člen sekce pracovníků hygienické služby Ing. Jiří Pohořalý, zaměstnanec SZÚ. Společně dokázali vytvořit velmi příjemné místo konání, za což jim bylo všemi účastníky vyjádřeno vřelé poděkování.

Úvodního slova se za nepřítomného ministra ujal náměstek ministra Bc. Josef Pavlovic a za stranu odborů předsedkyně odborového svazu Bc. Dagmar Žitníková. Krátce přivítali účastníky a ocenili práci zaměstnanců všech orgánů hygienické služby v době pandemie COVID-19 a také v současné kritické době.

Na programu odborné části jednání byly tři aktuální body: k připravované reorganizaci, finanční situaci a personální situaci krajských hygienických stanic (KHS), Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a zdravotních ústavů Ústí nad Labem a Ostrava (ZÚ).

Aktuální stav a znění návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví, reorganizace hygienické služby, organizační struktura a postavení KHS, SZÚ a ZÚ

Náměstek ministra Bc. Josef Pavlovic uvedl, že materiál je připraven, bude předložen na jednání porady ministra zřejmě do 14 dnů. Po schválení poradou bude předložen do vnitřního připomínkového řízení, dojde k vypořádání připomínek, následně bude předložen do vnějšího připomínkového řízení, opět dojde k vypořádání připomínek a pro jednání vlády by mohl být předložen v červnu 2023. Odbory obdrží materiál v rámci obou připomínkových řízení, budou se vyjadřovat, účastní se vypořádání připomínkových řízení. Výbor sekce odborového svazu se návrhu bude věnovat a s určitostí požádá o osobní projednání a diskuse.

Náměstek Pavlovic vyjmenoval několik cílů, které by měla reorganizace hygienické služby a ustanovení státní hygienické služby (SHS) zajistit. Například schopnost připravit, sepsat a realizovat projekty financované evropskými fondy, optimalizovat strukturu, provést efektivní organizační změny, zajistit jednotné metodické vedení. Náměstek upozornil na konec platnosti tzv. pandemického zákona. V následujícím období bude nutné využívat k vyhodnocení bezpečnostních rizik a jejich řešení krizový zákon.

Náměstkyně ministra a hlavní hygienička MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., sdělila, že jednání se záměrem restrukturalizace hygienické služby probíhají, o materiálech se diskutuje a očekává se množství připomínek. Při reorganizaci by se Státní zdravotní ústav měl stát respektovanou odbornou a vědeckou institucí, současné dva zdravotní ústavy budou sloučeny v jeden. Materiál bude obsahovat analýzu nákladovosti procesu, tzv. RIA.

Ze strany ministerstva bylo sděleno, že je nutná organizační a ekonomická optimalizace, výběr a příprava respektovaných, odpovědných specialistů pro dané oblasti. V současné době nejde realizovat a vynucovat jednotné metodického vedení.

Náměstek Pavlovic doplnil, že proces reorganizace se očekává v rozmezí 6 až 7 let. Ředitel SHS bude mít široký rozsah kompetencí a odpovědnosti.

Zástupci odborů se zatím nemohli vyjádřit k návrhu reorganizace, očekávají návrh, který bude schválen poradou vedení ministerstva. Zde je nutné doplnit, že odboráři měli v květnu jednání s ministrem Válkem, kde bylo jasně řečeno, že se o návrhu budou společně bavit. Také informace o širokých kompetencích a odpovědnosti ředitele SHS vyvolala u zaměstnanců otázky, jak bude vše zvládnuto.

Některé cíle jsou ze strany odborů hodnoceny jako dobré, ale stále není úplně jasné, proč je nelze zabezpečit v současné struktuře orgánů ochrany veřejného zdraví a kompetencí Ministerstva zdravotnictví.

Finanční situace KHS, SZÚ a ZÚ a personální situace KHS, SZÚ a ZÚ

Státní tajemník Ministerstva zdravotnictví Mgr. Stanislav Měšťan informoval, že v současné době jsou zasílány finance, které zajistí krytí nákladů vyvolaných navýšením tarifů od 1. 9. 2022. To se týká KHS. Určité finance byly zaslány SZÚ i ZÚ, ale stále nejsou vyřešeny předchozí roky, ve kterých došlo k navýšení tarifů bez jejich finančního krytí.

Stálým problémem je, že se musí vracet na Ministerstvo financí částky za neobsazená místa KHS. V praxi jsou problémy s tím, aby se místa obsadila příslušnými odborníky, je náročný postup při výběrových řízeních a současně nízké ohodnocení poptávaných pozic.

V současné době není uzavřeno jednání tripartity, které by stanovilo, jak se budou platy zaměstnanců v roce 2023 upravovat.

Hygienická služba si prošla v předchozích letech škrty financí i personálu. Doba pandemie COVID-19 ukázala dopady škrtů v plné nahotě. V době pandemie došlo k navýšení systemizovaných míst pro KHS o 134, krytých financemi. Bohužel tento stav nebyl zahrnut do propočtů pro následující roky při přípravě státního rozpočtu a hygienická služba se nyní musí vyrovnat s opětovnými škrty systemizovaných míst.

Podrobněji se personální situaci budou věnovat další jednání.

***

Na jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví a zaměstnavatelů navazovalo oddělené jednání zaměstnavatelů a jednání odborů. Odboráři se sešli, aby si sdělili poznatky ze setkání, domluvili další postup a předali si zkušenosti z práce odborů. Výbor sekce se sejde ještě před koncem roku a bude dále postupovat podle představ odborářů.

***

Na závěr dovolte poděkování všem účastníkům, odborářům, zaměstnavatelům z KHS, SZÚ, ZÚ i zástupcům Ministerstva zdravotnictví, setkání bylo přínosné. Komunikace, více či méně úspěšná, je nutná.

Výbor sekce pracovníků hygienické služby pracuje velmi intenzivně a obětavě. Věnujte, prosím, pozornost odkazu, na kterém jsou informace o práci sekce a složení výboru.

https://www.zdravotnickeodbory.cz/sekce/sekce-pracovniku-hygienicke-sluzby-2/

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 5. 11. 2022 / 8:52

Prohlášení odborového svazu k propouštění v hygienické službě

Vyzýváme vládu a Ministerstvo zdravotnictví, aby místo snižování počtu odborníků hygienickou službu stabilizovaly a posílily její rozpočet.

Aktuality 9. 9. 2022 / 20:01

Se zástupci MZ o financování a změně zákona

Dne 30. srpna se konalo jednání sekce pracovníků hygienické služby se zástupci Ministerstva zdravotnictví k aktuálním otázkám finančního a personálního zabezpečení ...

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:56

Sekce pracovníků hygienické služby – plnění programu OS

Zpráva sekce pracovníků hygienické služby o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám