Sociální tripartita jednala o financích a novele zákona

Poslední srpnový den se na Ministerstvu práce a sociální věcí konalo jednání tripartitního Pracovního týmu pro sociální otázky a koncepci důchodové reformy za účasti náměstkyně pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb Mgr. Bc. Zdislavy Odstrčilové a vedoucího oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání Mgr. Jana Vrbického.

Na programu jednání v prvním bodě byla novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 a novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, následovaly návrh rozpočtu na rok 2023 pro sociální služby, zákon o dlouhodobé péči a deinstitucionalizace sociálních služeb. V bodě Různé jsme za odbory navrhli dofinancování sociálních služeb v souvislosti s navýšením platových tarifů zaměstnanců uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 a informaci k Evropské strategii péče.

Novela zákona o sociálních službách

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 je rozdělena do dvou částí. První malá technická novela by měla odejít v polovině října letošního roku do připomínkového řízení a měla by vejít v platnost od 1. 7. 2023. Tato technická novela by měla měnit podmínky neformálně pečujících a valorizační mechanismus úhrad. Dále by měla obsahovat zavedení materiálně technického a personálního standardu.

Za odbory jsme znovu upozornili, že odmítáme jakoukoli podobu personálního standardu, který se bude pohybovat na úrovni minimálního personálního standardu v jednotlivých službách. Uvidíme, co nám přinese paragrafové znění novely zákona, o kterém vás budeme podrobně informovat.

Byla představena novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která by se měla věnovat prostupnosti pěstounské péče napříč celou Českou republikou, včetně centrální databáze dětí.

Návrh rozpočtu na rok 2023

V dalším bodě jsme byli informováni o návrhu rozpočtu na rok 2023, který v současné době připravuje ministerstvo. Dle informací je na příští rok navržena zatím částka přes 27 miliard korun. Byl nám popsán technický postup přerozdělení finančních prostředků, které vláda schválila na dofinancování sociálních služeb v roce 2022 v souvislosti s inflací a nárůstem cen energií. V září by krajská zastupitelstva měla schválit na svých jednáních finanční částky do jednotlivých sociálních služeb, které by tam měly následně doputovat. Dále se jedná na MPSV s kraji o možném mimořádném dotačním řízení v souvislosti s dalším nárůstem cen energií a o výsledku budeme informováni. Zároveň nám bude podaná informace o dofinancování sociálních služeb v souvislosti s nárůstem platů o 10 % pro zaměstnance uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády, což se týká i THP zaměstnanců a dělnických profesí v segmentu sociálních služeb.

Zdravotně sociální pomezí

Ve třetím bodě jsme byli informováni o zákonu o dlouhodobé péči, respektive o zdravotně sociálním pomezí, kde se Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí shodla, že to půjde formou změnového zákona. V současné době dopracovávají teze této změny. V polovině října 2022 bychom měli být do pracovní skupiny jako sociální partneři přizváni a pak podrobně seznámeni s fungováním této oblasti, tak potřebné pro sociální oblast.

V následujícím bodě jsme probírali deinstitucionalizaci sociálních služeb a vypořádání připomínek do poloviny října letošního roku.

V bodě Různé jsme již neprobírali dofinancování sociálních služeb v souvislosti s nárůstem platových tabulek o 10 % pro zaměstnance uvedené v příloze č. 1, protože jsme celou záležitost projednali v bodě financování sociálních služeb na rok 2023. Naším cílem bylo získat více informací k Evropské strategii péče, bohužel ani zde jsme neobdrželi adekvátní odpověď. Sedmého září by měla být strategie představena a následně bude zpřístupněna i občanům České republiky.

Podobné články

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:57

Sekce sociál – plnění programu OS

Zpráva sekce sociál o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 10. 8. 2022 / 10:48

Prostředky pro sociální služby by měly být mandatorním výdajem!

Publikovali jsme: Rozhovor webu odbory.info s místopředsedkyní OS zdravotnictví a sociální péče ČR Janou Hnykovou

Aktuality 26. 7. 2022 / 9:43

S MPSV jsme začali řešit výjezdy ZZS do zařízení sociálních služeb

Dne 18. července 2022 se konalo on-line jednání se zástupci MPSV k výjezdům ZZS do pobytových zařízení sociálních služeb.

Načíst další
 
Napište nám