Sociální tripartita jednala o financích a novele zákona

Poslední srpnový den se na Ministerstvu práce a sociální věcí konalo jednání tripartitního Pracovního týmu pro sociální otázky a koncepci důchodové reformy za účasti náměstkyně pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb Mgr. Bc. Zdislavy Odstrčilové a vedoucího oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání Mgr. Jana Vrbického.

Na programu jednání v prvním bodě byla novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 a novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, následovaly návrh rozpočtu na rok 2023 pro sociální služby, zákon o dlouhodobé péči a deinstitucionalizace sociálních služeb. V bodě Různé jsme za odbory navrhli dofinancování sociálních služeb v souvislosti s navýšením platových tarifů zaměstnanců uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 a informaci k Evropské strategii péče.

Novela zákona o sociálních službách

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 je rozdělena do dvou částí. První malá technická novela by měla odejít v polovině října letošního roku do připomínkového řízení a měla by vejít v platnost od 1. 7. 2023. Tato technická novela by měla měnit podmínky neformálně pečujících a valorizační mechanismus úhrad. Dále by měla obsahovat zavedení materiálně technického a personálního standardu.

Za odbory jsme znovu upozornili, že odmítáme jakoukoli podobu personálního standardu, který se bude pohybovat na úrovni minimálního personálního standardu v jednotlivých službách. Uvidíme, co nám přinese paragrafové znění novely zákona, o kterém vás budeme podrobně informovat.

Byla představena novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která by se měla věnovat prostupnosti pěstounské péče napříč celou Českou republikou, včetně centrální databáze dětí.

Návrh rozpočtu na rok 2023

V dalším bodě jsme byli informováni o návrhu rozpočtu na rok 2023, který v současné době připravuje ministerstvo. Dle informací je na příští rok navržena zatím částka přes 27 miliard korun. Byl nám popsán technický postup přerozdělení finančních prostředků, které vláda schválila na dofinancování sociálních služeb v roce 2022 v souvislosti s inflací a nárůstem cen energií. V září by krajská zastupitelstva měla schválit na svých jednáních finanční částky do jednotlivých sociálních služeb, které by tam měly následně doputovat. Dále se jedná na MPSV s kraji o možném mimořádném dotačním řízení v souvislosti s dalším nárůstem cen energií a o výsledku budeme informováni. Zároveň nám bude podaná informace o dofinancování sociálních služeb v souvislosti s nárůstem platů o 10 % pro zaměstnance uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády, což se týká i THP zaměstnanců a dělnických profesí v segmentu sociálních služeb.

Zdravotně sociální pomezí

Ve třetím bodě jsme byli informováni o zákonu o dlouhodobé péči, respektive o zdravotně sociálním pomezí, kde se Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí shodla, že to půjde formou změnového zákona. V současné době dopracovávají teze této změny. V polovině října 2022 bychom měli být do pracovní skupiny jako sociální partneři přizváni a pak podrobně seznámeni s fungováním této oblasti, tak potřebné pro sociální oblast.

V následujícím bodě jsme probírali deinstitucionalizaci sociálních služeb a vypořádání připomínek do poloviny října letošního roku.

V bodě Různé jsme již neprobírali dofinancování sociálních služeb v souvislosti s nárůstem platových tabulek o 10 % pro zaměstnance uvedené v příloze č. 1, protože jsme celou záležitost projednali v bodě financování sociálních služeb na rok 2023. Naším cílem bylo získat více informací k Evropské strategii péče, bohužel ani zde jsme neobdrželi adekvátní odpověď. Sedmého září by měla být strategie představena a následně bude zpřístupněna i občanům České republiky.

Podobné články

Aktuality 10. 3. 2023 / 8:24

Únorové jednání výboru sekce sociál v novém složení

Na únorovém jednání výkonná rada OS schválila složení výboru sekce sociál a garantku sekce za výkonnou radu Mgr. Marcelu Holčákovou.

Aktuality 8. 3. 2023 / 16:35

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Konečně tu máme novelu zákona o sociálních službách a rozběhl se legislativní proces. Tato novela zákona je přezdívaná jako ,,malá technická“ novela zákona.

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Načíst další
 
Napište nám