Sociální tripartita jednala o letošním dofinancování i platech

V pondělí 27. června na Ministerstvu práce a sociálních věcí jednal Pracovní tým RHSD ČR pro sociální otázky a koncepci důchodové reformy (sociální tripartita). Jednání řídila nová vedoucí týmu Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, která na MPSV pracuje jako náměstkyně pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb. Na programu jednání byly tři důležité body.

Dofinancování sociálních služeb v roce 2022

První bod se týkal dofinancování sociálních služeb v roce 2022.

Za stranu MPSV zazněla informace, že o konečné částce na dofinancování se jedná.

Kraje přinesly požadavek na dofinancování v částce přes 4 mld. Kč, ministr Marian Jurečka situaci intenzivně řeší s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Částka na dofinancování bude součástí úpravy letošního rozpočtu.

Zaměstnavatelé i odbory podpořili návrh krajů.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková připomněla návrh odborů na valorizaci platů a připomněla zástupcům ministerstva, že součástí dotací by měly být i tyto náklady.

Zastupující ředitel odboru MPSV Jan Vrbický odpověděl, že platy jsou provozní náklady a navíc se budou finance rozdělovat podle směrných čísel.

Předsedkyně Žitníková reagovala, že i v minulosti se platy řešily, a to buď vázáním finančních prostředků, nebo mimořádným dotačním titulem.

Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký podpořil návrh předsedkyně OS, že je nutné řešit také platy a mzdy. Uvedl příklad Německa a jejich kolektivní smlouvy. Zástupce Charity ČR Jiří Lódr sdělil, že sociální služby nejsou jako zaměstnavatelé konkurence schopní, je nutné řešit nejen platy, ale také mzdy.

Za odbory zazněla replika, že se mzdy dopočítávaly vždy také.

Novela zákona o sociálních službách

Ve druhém bodě se sociální partneři věnovali novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. MPSV nyní řeší malou novelu, velká novela by se měla připravit příští rok. Vše bude řádně projednané a prodiskutované, je nutné řešit především financování.

Zaměstnavatelé upozornili na rozdílnou nákladovost služeb a na nutnost řešit pokračování individuálních projektů a náklady klientů.

Odbory připomněly, že odboráři se současným systémem financování podle směrných čísel měli vždy problém a jako jediní byli proti jejich zavedení.

Podpora pro zdravotně znevýhodněné

Ve třetím bodě seznámila náměstkyně Zdislava Odstrčilová sociální partnery s přehledem možných součástí balíčku podpory pro zdravotně znevýhodněné.

MPSV navrhuje například zvýšení příspěvku na mobilitu, příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, příspěvku na plošiny, zvýšení příspěvku na auto, zavedení otcovské dovolené při úmrtí dítěte v pozdním stádiu těhotenství nebo po porodu a mnohé další. Zatím není shoda na zvýšení příspěvku na péči. Ideově bylo ovšem podpořeno možné zavedení V. stupně. Vše je otázkou politických dohod a stanovení priorit.

***

Vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková na závěr informovala o jednání sociálních partnerů k zařazování pracovníků v přímé péči do platových tříd, které se konalo na odborovém svazu.

Odbory navrhují ustanovení pracovní skupiny, která by se zabývala zařazováním zaměstnanců v přímé péči do platových tříd v souvislosti s odbornými činnostmi, které vykonávají. Závěry z práce skupiny by se mohly promítnout do MPSV připravovaného katalogu prací.

Sociální partneři s ustavením skupiny souhlasí, jednání svolá MPSV.

Další jednání pracovního týmu bude začátkem září před jednáním celostátní tripartity.

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám