Sociální tripartita o zvýšení platů a mezd v sociálních službách

V pátek 23. března se již potřetí sešel tripartitní pracovní tým pro sociální politiku pod vedením Mgr. et Bc. Petra Krčála, náměstka ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Stejně jako na minulých setkáních se sociální partneři předem dohodli na tom, která témata budou projednávat.

Na program byly tedy zařazeny body týkající se akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace, novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a kalkulace dopadů zrušení jejich příloh č. 1 a 2 ve vazbě na poskytovatele sociálních služeb, možnosti vypsání dalšího kola dotačního řízení, informace MPSV k dalším legislativním postupům k novelám zákona o sociálních službách, příjmy a životní úroveň obyvatel v ČR a bod rodinná a seniorská politika MPSV. Přímo na místě byl program rozšířen o informace k aktuálnímu stavu projednávání zákoníku práce.

Průběhem celého jednání se jako červená nit táhly informace všech sociálních partnerů o nízkých mzdách zaměstnanců v sociálních službách. MPSV opakovaně sdělilo, že je jeho zájmem sloučit první tři tabulky, ale že vše vázne na finančním zabezpečení.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková připomněla, že se zrušením prvních tabulek před rokem a půl souhlasili zástupci vlády, ale konkrétně vyřešeno není. Odbory navrhují nejen zrušit první tři tabulky, ale také převést pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky do tabulek, podle kterých jsou odměňováni zdravotničtí pracovníci.

Zaměstnavatelé souhlasí s návrhem odborů a vedoucí pracovního týmu náměstek Krčál sdělil, že k udržení pracovníků v přímé péči v zařízeních sociálních služeb nestačí „kosmetické“ zvýšení platů a mezd, ale reálné navýšení minimálně o 2000 Kč.

Sociální partneři považují za nezbytné, aby se v této záležitosti sešla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová s ministrem financí Andrejem Babišem a aby se dohodli na nalezení zdrojů pro zvýšení platů a mezd v sociálních službách.

Kvůli navýšení platů a mezd je dohodnuto také jednání předsedkyně OS Dagmar Žitníkové, prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřího Horeckého a náměstka Petra Krčála s premiérem Bohuslavem Sobotkou.

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 12. 11. 2022 / 23:46

Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

V hotelu Duo v Praze se 2. listopadu 2022 uskutečnila závěrečná konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, ...

Načíst další
 
Napište nám