Sociální tripartita se zabývala financováním sociálních služeb

V pátek 8. září se na Ministerstvu práce a sociální věcí sešli sociální partneři na jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky, který řídil náměstek ministra pro legislativu a lidská práva Mgr. Petr Krčál.

Prvním bodem jednání bylo dofinancování sociálních služeb v roce 2017. Všichni zúčastnění s potěšením vyslechli informaci o celkovém objemu financí pro sociální služby, který letos dosáhne částky 11,2 mld. Kč. Navýšení má také samozřejmě souvislost se zvýšením platů a mezd a všichni členové pracovního týmu si znovu poděkovali za vzájemnou pomoc a podporu při prosazení navýšení platů a mezd od 1. července.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková navrhla, aby se tým zabýval také financováním sociálních služeb v roce 2018 a návrhem státního rozpočtu pro oblast sociálních služeb. V této souvislosti seznámila přítomné se stanoviskem OS k návrhu státního rozpočtu. Stanovisko viz níže jako soubor ke stažení.

Sociální partneři s propočtem odborového svazu souhlasí a byla shoda na tom, že se ze státního rozpočtu musí pro sociální služby uvolnit minimálně 14 mld., optimálně pro jejich další rozvoj 15 mld. To také členové pracovního týmu schválili v usnesení.

Dalším bodem měla být informace k novele vyhlášky č. 505/2006 Sb. Bod byl okomentován zástupci MPSV ústně, novela se bude muset připravit, ale nyní se s ní do konce vládního období nepočítá.

Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký uvedl, že zaměstnavatelé v souvislosti s valorizací důchodů navrhují vyhlášku upravit a zvýšit ceny za stravu a ubytování. Mimo to je potřeba upravit i oblast inspekcí sociálních služeb.

Odbory sdělily, že informace berou na vědomí.

V následujícím bodě sociální partneři hodnotili uplynulé období. Všichni společně opět pochválili vzájemnou spolupráci, díky které se dařilo řešit problémy a hlavně zlepšit pracovní a platové podmínky zaměstnanců v sociálních službách.

Řídící týmu Mgr. Petr Krčál poděkoval celému týmu za výbornou spolupráci a vysoké pracovní nasazení.

Jiří Horecký také poděkoval za spolupráci a zvláště za zvýšení dynamiky práce týmu pod vedením Petra Krčála.

Předsedkyně Žitníková se k poděkování za spolupráci všem zástupcům sociálních partnerů připojila a navíc také poděkovala za spolupráci zástupcům krajů. Dále sdělila, že nejvíce si na dosavadní spolupráci cení toho, že sociální partneři v případě rozdílných stanovisek hledali cesty ke shodě a neprohlubovali neshodu. Na práci týmu má obrovský podíl jeho řídící a Petr Krčál řídí tým výborně. Celý tým vyjádřil také poděkování zástupcům MPSV a zvláště bývalé řídící, náměstkyni ministryně Zuzaně Jentschke-Stöcklové.

Další bod se věnoval podnětům sociálních partnerů k další spolupráci.

Za odbory předsedkyně Žitníková navrhla, pro zkvalitnění práce týmu, aby se stanovil roční plán práce týmu a určily se okruhy problémů, které chtějí a potřebují sociální partneři řešit. Určitě by také bylo vhodné, aby se členové týmu po ukončení jednání dohodli přímo na dalším termínu. Návrh byl přijat kladně.

Jako problém předsedkyně OS a ostatní členové vnímají, že se jednání neúčastnila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Do jiných týmů při projednávání zásadních bodů ministři přicházejí a to bude potřeba s příštím ministrem nebo ministryní dořešit.

V posledním bodě jednání se tým zabýval otázkami digitalizace a robotizace společnosti a řešil problematiku Aliance Společnost 4.0.

Sociální partneři se shodli, že v souvislosti se změnami na trhu práce, které nás v budoucnosti očekávají a budou mít na naše životy ať přímé či nepřímé dopady, je nutné se k této problematice vracet opakovaně a řešit ji průběžně.

Předsedkyně Žitníková podotkla, že Česká republika se sice na změny připravuje, ale v sociální oblasti se diskuze, která běží například v severských zemích, zatím ani nerozjela. Na úplném konci jednání si účastnící dohodli, že se sejdou v listopadu. Návrhy na projednání okruhů potřebných témat sociální partneři předají tajemnici týmu.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 12. 11. 2022 / 23:46

Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

V hotelu Duo v Praze se 2. listopadu 2022 uskutečnila závěrečná konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, ...

Načíst další
 
Napište nám