Srpen 2022

31. srpna
* Na MPSV pod vedením náměstkyně Zdislavy Odstrčilové jednala pracovní skupina k typologii sociálních služeb.
* Po poledni on-line jednala sekce pro práci s členskou základnou, která projednávala návrhy na další možné postupy pro nábor a organizování členů našeho odborového svazu. Za vedení OS se zúčastnili místopředsedové Jana Hnyková a Lubomír Francl.
* Tripartitní Pracovní tým pro sociální otázky a důchodovou reformu odpoledne projednával připravovanou novelu zákona o sociálních službách, financování v roce 2023, deinstitucionalizaci, dlouhodobou péči. Zúčastnily se místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.
30. srpna
* Jednala sekce pracovníků hygienické služby, která si na své jednání přizvala náměstka ministra zdravotnictví Bc. Josefa Pavlovice a státního tajemníka na Ministerstvu zdravotnictví Mgr. Stanislava Měšťana.
a27. srpna
* V Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě se ve večerních hodinách udělovala cena Anděl mezi zdravotníky. Mezi finalisty byla i členka odborového svazu Jana Kudová, předsedkyně odborové organizace Městské správy sociálních služeb v Mostě. Za vedení odborového svazu soutěžící a všechny v sále pozdravila místopředsedkyně Jana Hnyková.
25. srpna
* Představitelé odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy dopoledne on-line jednali o připravovaném mítinku ČMKOS Proti chudobě. OS zastupovali místopředsedkyně Jana Hnyková a místopředseda Lubomír Francl.
* Během dne jednaly dvě pracovní skupiny k personálnímu standardu v domově se zvláštním režimem a v odborném poradenství.
24. srpna
* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila jednání krajské rady Libereckého kraje, kde si členové vyměnili informace a připravovali se na krajskou konferenci.
23. srpna
* Na Krajském úřadu Středočeského kraje se konalo jednání s radním pro sociální oblast Martinem Hrabánkem a vedoucí sociálního odboru Pavlou Karmelitovou. Tématem byly problémy mezi odborovou organizací a vedením v Domově U Anežky v Benátkách nad Jizerou. Zúčastnili se členové vedení OS a zástupci této odborové organizace.
* On-line jednání pracovní skupiny k personálním standardům v sociálně aktivizačních skupinách se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.
* Od 16 hodin jednali představitelé odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy s představiteli vlády o navýšení platů ve veřejné a státní sféře. Vyjednávací odborový tým od metra Malostranská doprovodilo na Úřad vlády několik desítek odborářů. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
22. srpna
* Jednání Rady ČMKOS, která se zabývala aktuální situací a přípravou protestního mítinku Proti chudobě, se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
* Místopředseda OS Lubomír Francl se v Janských Lázních zúčastnil jednání zástupců odborů s vedením lázní o odměňování zaměstnanců.
19. srpna
* On-line jednání pracovní skupiny k personálnímu standardu v odlehčovacích službách a následné péči se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.
17. srpna
* V sídle odborové organizace Dopravního podniku hlavního města Prahy se uskutečnilo jednání se zástupcem cestovní kanceláře Balancestep Pavlem Marešem o možném navázání spolupráce s touto cestovní kanceláří. Jednání se na pozvání předsedy odborové organizace Luboše Olejára zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková. Nabídka CK Balancestep by případně mohla rozšířit nabídku benefitů pro členy odborového svazu.
* Odpoledne se uskutečnilo mimořádné on-line jednání výkonné rady OS o přípravě protestního mítinku Proti chudobě.
16. srpna
* Jednání krajské rady Moravskoslezského kraje se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková. Diskutovalo se o aktuálních problémech v kraji a zástupkyně vedení OS předaly informace o aktuálním vyjednávání ve zdravotnictví a sociální oblasti.
15. srpna
* Uskutečnila se další schůzka zástupců odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy k problematice navýšení platových tabulek v roce 2022. Vyhodnotila se současná jednání a předsedkyně a předsedové se připravili na další jednání. Zúčastnilo se celé vedení OS.
* Odpoledne se uskutečnilo další on-line jednání pracovní skupiny MPSV k personálním standardům, tentokrát se zaměřením na personální obsazení služby podpora samostatného bydlení. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.
11. srpna
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s advokátem JUDr. Dominikem Brůhou sešli s náměstkem ministra zdravotnictví pro legislativu a právo JUDr. Radkem Policarem. Obsahem jednání byl další postup odborů a Ministerstva zdravotnictví ve vztahu ke Zdravotnickým novinám a kompetence záchranářů.
10. srpna
* Konalo se on-line jednání za účasti náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zdislavy Odstrčilové a jejího týmu se zástupci sociálních partnerů. Odbory a zaměstnavatelé požadovali vysvětlení koncepčního záměru MPSV v oblasti nastavení personálních standardů. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.
* Pracovní skupina MPSV formou on-line projednala návrh personálního standardu pro aktivizační služby pro seniory. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.
9. srpna
* Pracovní skupina MPSV a zástupci odborů jednali o novele katalogu prací. Projednávaly se skupiny zdravotnických profesí. Jednání se za odbory zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
8. srpna
* Formou on-line jednání se opět sešli zástupci aktérů ze sociálních služeb, a to k projednání personálních standardů pro služby osobní asistence a týdenní stacionář. Za odbory se opět zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.
3. srpna
* Dalšího on-line jednání k personálním standardům pro službu chráněné bydlení se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.
2. srpna
* Proběhlo on-line jednání tří pracovních skupin k personálním standardům. Zástupci sociálních partnerů, MPSV a dalších organizací projednali vzorce pro výpočet počtu pracovníků v přímé péči a sociálních pracovníků ve službách domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a domov pro osoby se zdravotním postižením. Jednání se účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.
* V odpoledních hodinách se formou on-line sešla k dalšímu jednání sekce pro práci s členskou základnou.
1. srpna
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se sešly s místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou k výměně informací z resortů zdravotnictví a sociálních služeb.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám