Stále sledujeme zvýšení mezd a platů

Pracovní skupina zdravotnické tripartity (tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví) pro verifikaci možnosti zvýšení platů a mezd se ve čtvrtek 12. března sešla na Ministerstvu zdravotnictví, aby si předala informace o tom, jak jsou zvyšovány mzdy a platy ve zdravotnických zařízeních. Ve skupině jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví, VZP ČR, zaměstnavatelů a odborů. Skupinu vede náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění MUDr. Tom Philipp.

Zástupci odborů sdělili, že se velmi věnují sledování situace, jak jsou mzdy a platy navyšovány. Problémy nejsou v příspěvkových organizacích, kde došlo ke zvýšení platových tarifů zaměstnancům automaticky podle nařízení vlády. Horší je situace v lázeňství, v nemocnicích poskytujících následnou a dlouhodobou péči a v nemocnicích, které jsou obchodními společnostmi. Problémy budou v nemocnicích, kde dojde k většímu poklesu výkonů, například i z důvodu rekonstrukce.

Zde je nutno rozdělit nemocnice krajů, městské a soukromé nemocnice. V nemocnicích krajů je situace různá. Například v Ústeckém a Pardubickém kraji došlo ke zvýšení mezd, v Královéhradeckém kraji došlo ke zvýšení mezd, ale některé nemocnice požadují propočet od pracovní skupiny. Z pohledu odborů je složitá situace v Plzeňském kraji, kde bude pokračovat jednání až v květnu. V Jihočeském kraji není ukončeno jednání ve všech nemocnicích kraje. Nepříznivá situace je také ve Zlínském kraji.

Zatím se na Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o propočet, zda v úhradové vyhlášce dostaly prostředky na zvýšení mezd, obrátilo několik nemocnic, bohužel pouze dvě předložily nutné konkrétní podklady.

Skupina se shodla, že bez podkladů od jednotlivých zdravotnických zařízení, a to o výši záloh od zdravotních pojišťoven a o podílu mezd na celkových nákladech, nelze konkrétně doložit, zda úhradová vyhláška zabezpečuje, či nezabezpečuje finance ke zvýšení mezd a platů.

Otázkou zvýšení mezd a platů se bude zabývat přímo jednání zdravotnické tripartity dne 24. března. Pracovní skupina se sejde koncem dubna, až budou dostupná data o úhradách v následné péči.

ZNOVU VYZÝVÁME: Pokud zaměstnavatel trvá na stanovisku, že úhradová vyhláška nezabezpečuje dostatek financí na zvýšení základních mezd o 5 %, je nutné předložit podklady na Ministerstvo zdravotnictví k rukám náměstka Philippa. Pokud je nemocnice členem Asociace českých a moravských nemocnic, je možné podklady předat přes tuto asociaci.

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám