Stanovisko OS k možnosti posílení kompetencí všeobecných sester

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR dlouhodobě upozorňuje na postupně se zhoršující pracovní podmínky nelékařských profesí ve zdravotnictví a zvláště všeobecných sester. Již před přijetím vyhlášky 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, jsme upozorňovali, že nová právní úprava je špatně nastavená a umožní snížení počtu zdravotníků v jednotlivých oborech a že se z navrhovaných minimálních standardů se stanou optima.

Jsme přesvědčeni, že současná právní úprava personálního zabezpečení jednotlivých pracovišť neumožňuje zvláště všeobecným sestrám, aby pečovaly o své pacienty v souladu s právními předpisy a za předpokladu bezpečné práce. V praxi jsou dnes jednoznačně porušovány základní právní atributy bezpečí zaměstnanců, a tím je zejména ustanovení zákoníku práce §300 a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci – zejména §28. Toto naše tvrzení vychází z opakovaných stížností zaměstnanců a také z opakovaného dotazníkového šetření, se kterým bylo seznámeno i Ministerstvo zdravotnictví.  

Připomínáme, že jsme za odbory neúspěšně v minulých letech opakovaně navrhovali novelizaci vyhlášky 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Jsme si vědomi toho, že požadavek na zvýšení počtu nelékařského personálu v době personální krize vyvolá bouřlivou diskuzi, ale jsme přesvědčeni, že k otázce kvalitně poskytované ošetřovatelské péče kvalifikovaným a nepřetěžovaným personálem je potřeba postavit se komplexně.

Zdravotníci odcházejí mimo obor a dle našeho názoru je zřejmé, že tento stav vyvolaly dva zásadní problémy. Prvním je finanční podhodnocení práce nelékařů a obrovské rozdíly mezi platovou a mzdovou sférou. Druhým důvodem je nestále se zvyšující pracovní zátěž za stavu minimálního obsazení služeb.

Z výše uvedených důvodů by, dle našeho názoru, každé další zvýšení kompetencí nelékařských pracovníků a zvláště všeobecných sester, logicky představovalo zvýšení jejich pracovní zátěže a další přetěžování, což považujeme za kontraproduktivní. Proto, v současné době, nedoporučujeme zvyšování kompetencí všeobecných sester a ani zvyšování kompetencí dalších nelékařských pracovníků. Připomínáme, že potenciálně je nutné se zvýšením kompetencí řešit platové a mzdové ohodnocení zaměstnanců.

Znovu navrhujeme, aby se Ministerstvo zdravotnictví intenzivně zabývalo novelou vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.

Odbory očekávají, že zvýšení počtu zdravotníků ve směnách zamezí jejich přetěžování a druhotně povede k personální stabilizaci nemocnic. Předpokládáme, že mnoho všeobecných sester v případě úpravy jejich pracovních podmínek nalezne motivaci k návratu do nemocnic. Z hlediska synergických efektů lze také předpokládat, že zvýšení počtu zdravotníků v nemocnicích bude mít pozitivní vliv na zvýšení zaměstnanosti, a tím se vložené finanční prostředky na zvýšení počtu zdravotníků z části vrátí zpět do systému veřejných financí.

Zvýšení počtu nelékařů, zvláště všeobecných sester, v nemocnicích bude mít jednoznačně pozitivní dopad na kvalitu poskytované péče.

Závěrem deklarujeme, že Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky je připraven na pozitivních změnách pracovních podmínek nelékařských zdravotnických pracovníků spolupracovat.

V Praze 31. 7. 2018

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám