Středočeská KR – plnění programu OS

Od sjezdu OS v roce 2018 pracuje středočeská krajská rada jako tříčlenná. Jedním z důvodů byly úspory, dalším pak stále menší zájem o tuto práci. Je to dáno jednak nezájmem mladých lidí, kteří ani nechtějí do odborů vstupovat, natož v nich ve svém volnu pracovat. Ale i stále menším počtem zaměstnanců a přetěžováním stávajících. Je více přesčasů a méně volna. Vidíme to i na středočeských krajských konferencích, kdy se nedaří splnit počet účastníků a je proto nutné svolávat náhradní konferenci.

V krajské radě pracují Monika Kudrová, Jana Ducháčková a Urszula Doležalová.

Monika Kudrová – předsedkyně krajské rady je porodní asistentka a pracuje v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav jako instrumentářka na operačních sálech na gynekologii a porodnici.

Jana Ducháčková – místopředsedkyně krajské rady je fyzioterapeutka a pracuje v Oblastní nemocnici Kladno na rehabilitačním oddělení.

Urszula Doležalová – je všeobecná zdravotní sestra a pracuje v Domově pro seniory Pyšelích.

Krajská rada se neschází každý měsíc, ale podle potřeby, protože je stále obtížnější uvolňovat se na jednání ze zaměstnání. A také proto, že často je potřeba komunikovat a řešit různé problémy ihned (telefonicky i elektronicky). Jednání krajské rady se účastní regionální manažerka Iva Falberová. Probíráme naplňování vládních slibů o navyšování platů a hlavně mezd v krajských nemocnicích i v ostatních zařízeních kraje, členství v Zajišťovacím fondu, povinnosti organizací k rejstříkovým soudům a využívání programu členské evidence.

Co se týče jednání na Krajském úřadě, mohly jsme ostatním krajům jen závidět. Když jsme po několika urgencích dostaly termín schůzky, hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová se vždy z jednání na poslední chvíli omluvila a poslala za sebe náhradu, takže jsme nedostaly na všechny naše dotazy odpovědi.

Jednání krajské tripartity a Regionální rady ČMKOS (RROS) se účastní regionální manažerka Iva Falberová.

Pravidelně se účastníme mítinku ČMKOS Konec levné práce.

V dubnu roku 2019 se krajská rada zúčastnila společného jednání všech krajských rad, výkonné rady a dozorčí rady OS v Kolíně. Přínosem jednání byla jak výměna informací o práci v krajských radách, tak hlavně úspěchy i neúspěchy při kolektivním jednání.

Ve většině nemocnic byla jednání o mzdách a příplatcích složitá i dlouhá. Všechny krajské nemocnice jsou akciové společnosti a zaměstnanci jsou odměňováni mzdou. Výše jejich tarifních mezd je všude jiná a nedosahuje výše tarifních platů v jednotlivých kategoriích zaměstnanců. Obdobné je to i v soukromých nemocnicích. A příspěvek pro zaměstnance ve směnném provozu se také nepodařilo vyjednat ve všech nemocnicích.

V příspěvkových organizacích i v zařízeních sociální péče mají platy, které se jim automaticky nařízením vlády zvednou. Co se týče slibovaného příspěvku do směn, ve většině dostali přidáno pouze na výši spodní hranice.

Chybí personál. Stoupá průměrný věk sester, protože nové téměř nenastupují. Pokud náhodou nastoupí, velice brzy odcházejí. Překvapí je spousta práce, odpovědnost, chování nemocných pacientů i velice nízká nástupní tarifní mzda. Není čas je pomalu zapracovávat. V dnešní době najdou klidnější a méně náročnou práci jinde a leckdy i za větší odměnu. Pokud nastoupí sestra, přijde z jiného zdravotnického zařízení. Některá oddělení drží v chodu sestry v důchodu. Pokud by odešly, mohlo by dojít k uzavření oddělení. Lékařů je také nedostatek, i když ze škol nastupují. Také je překvapí objem práce a spousta přesčasů. Kvalifikovaní lékaři odcházejí do soukromých ambulancí. Nástupní plat je sice vyšší, ale i v příspěvkových organizacích chybí personál.

V sociálních službách řešíme spoustu problémů. Hlavním problémem se jeví zařízení, která spravuje pražský magistrát, ale zařízení jsou mimo území Prahy.

V prvním pololetí roku 2020 se krajská rada sešla pouze jednou a opět řešila, jak se kde přidávalo ve mzdách. Pak přišel COVID-19 a všechno bylo jinak. Jednání se zrušilo. Informace pouze po telefonu. S napětím jsme sledovali, jak za COVID-19 vyjednávají příslušní ministři odměny mimo ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ten si v prohlášeních často odporoval. A hlavně podle něj je jen ministrem fakultních nemocnic, ostatním nemocnicím prý nemůže nic nařizovat. Poslali jsme panu premiérovi videa s prosbou, aby naplnil slib daný v médiích o odměnách pro všechny pracovníky ve zdravotnictví. Také jsme se vyjádřili k návrhu chystané komory zdravotních a dětských sester, který byl pro nás neakceptovatelný ze spousty důvodů.

I v druhém pololetí roku 2020 komunikovala krajská rada telefonicky, e-mailem nebo on-line z důvodu zhoršení pandemické situace. Nemohla se konat ani celostátní konference odborového svazu. Všichni zaměstnanci v nemocnicích dostali slibované odměny. A to jen díky usilovné snaze vedení našeho odborového svazu. Z podzimních krajských voleb vzešlo nové vedení kraje.

Ani v roce 2021 se krajská rada nescházela osobně, ale jednala on-line, protože byla stále špatná epidemická situace. Většina oddělení v nemocnicích ošetřovala pouze covidové pacienty. Nemocniční péče byla omezena pouze na akutní. Vše ostatní se odkládalo. Zdravotníci v příspěvkových organizacích dostali přidáno 10 %. V ostatních zařízeních se přidání nedařilo úplně všude.

Pozitivní je, že se podařila schůzka s novým vedením kraje v čele s hejtmankou Petrou Peckovou. Jarní porada s předsedy se také konala on-line. Opět se podařilo vyjednat odměny pro všechny pracovníky v nemocnicích za vlnu pandemie, která byla výrazně horší než ta loňská. Na podzim roku 2021 nemocnice doháněly odložené operace.

Uskutečnila se pouze krajská konference. Celostátní konference byla zrušena kvůli opětovnému zhoršení epidemické situace. Krajská rada jednala on-line. Odborový svaz vyjednal pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích příspěvek formou dotace na pobyt v lázních. Bohužel na vyčerpání byl čas jen do konce roku. Nová vláda pokračování tohoto programu neschválila.

Také k vyjednanému navýšení platů a mezd pro pracovníky ve zdravotnictví nedošlo v celé výši. Nová vláda snížila slíbených 1400 Kč na 700 Kč pro pomocný zdravotnický personál a pro THP pracovníky. Ponechala 6 % nebo 1400 Kč pro zdravotníky. Snad poprvé došlo k situaci, kdy v některých akciových společnostech dostali zaměstnanci přidáno víc (tedy to, co bylo původně vyjednáno) než v příspěvkových organizacích.

Jarní porada s předsedy i jednání krajské rady dál pokračovaly v on-line režimu. Nemocnice řešily nedostatek sester i lékařů. Opět narůstaly počty nemocných. A nemocnice zase zřizovaly covidová oddělení.

Snad se sejdeme osobně na sjezdu.

Za středočeskou krajskou radu bych ráda celému vedení odborového svazu poděkovala za usilovné vyjednávání o odměnách za nasazení při boji s COVID-19, za jednání a vyjednání navýšení platů a mezd i za dotaci na pobyt v lázních.

Podobné články

Aktuality 14. 9. 2022 / 16:18

Středočeská krajská konference – 13. 9. 2022

Středočeská krajská konference jednala v úterý 13. září.

Aktuality 25. 8. 2022 / 19:49

S radním Hrabánkem o situaci v Domově U Anežky

Za vznikem nové odborové organizace jsou vždy problémy, které nedokáží zaměstnanci sami řešit a hledají pomoc a podporu u našeho odborového svazu.

Aktuality 10. 5. 2022 / 13:15

Máme jednu novou a druhou oživenou odborovou organizaci

V poslední době mohu s radostí konstatovat, že ve Středočeském kraji se podařilo založit jak jednu zcela novou odborovou organizaci, tak druhou oživit a zvýšit počet jejich členů.

Načíst další
 
Napište nám