Těhotenství a pracovní poměr na dobu určitou

● Může skončit můj pracovní poměr na dobu určitou sjednaný jako zástup za zaměstnankyni na mateřské dovolené, pokud v této době otěhotním?

M. K., Olomouc

Pracovní poměr na dobu určitou automaticky skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Není zapotřebí žádné právní jednání ani ze strany zaměstnance, ani ze strany zaměstnavatele. Neplatí zde žádná omezení, pracovní poměr na dobu určitou tak skončí uplynutím doby i v případech, se kterými jinak zákoník práce spojuje zákaz výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru (například těhotenství, čerpání mateřské či rodičovské dovolené).

Z toho vyplývá, že ačkoliv je tedy jinak těhotenství spojeno s tzv. ochrannou dobou, ve které je zaměstnavatel omezen při rozvazování pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením, na skončení pracovního poměru na dobu určitou uplynutím sjednané doby nemá těhotenství zaměstnankyně vliv. Zaměstnavatel nemá ani povinnost s těhotnou zaměstnankyní pracovní poměr sjednaný na dobu určitou prodloužit.

V uvedeném případě tedy pracovní poměr skončí návratem původní zaměstnankyně na mateřské dovolené. Těhotenství zastupující zaměstnankyně skončení jejího pracovního poměru sjednaného na dobu určitou neovlivní.

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 5. 11. 2021 / 10:14

Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19.

Načíst další
 
Napište nám