Třetí zvýšení důchodů v roce 2022

V souladu s nařízením vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022, které nabyde účinnosti dnem 1. září, dojde v roce 2022 k dalšímu, v pořadí již třetímu, mimořádnému zvýšení důchodů. Důvodem této mimořádné valorizace důchodů (procentní výměry důchodů) je vysoká inflace, která přesáhla hranici 5 % stanovenou v § 67 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Všechny důchody, tj. starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, které byly přiznány před 1. zářím 2022, se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. srpnu 2022 tak, že procentní výměra, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se zvyšuje o 5,2 % vyplácené procentní výměry.

Důchody přiznané od 1. září 2022 do 31. prosince 2022 se zvyšují ode dne, od něhož je důchod přiznán, tak, že procentní výměra se zvyšuje o 5,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož je důchod přiznán, a to po jejím zvýšení podle nařízení vlády č. 35/2022 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2022, a před její úpravou podle § 59 zákona o důchodovém pojištění.

Toto zvýšení se týká i vyplácených příplatků k důchodu, které rovněž na základě nařízení vlády č. 137/2022 Sb., o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022 vzrostou o 5,2 % částky příplatku, jenž náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje (týká se i příplatků k důchodu přiznaných v období od 1. září 2022 do 31. prosince 2022).

Česká správa sociálního zabezpečení zvýšení důchodů provede automaticky, není potřeba o něj žádat. O zvýšení důchodu a příplatků k důchodu budou příjemci důchodu včas informováni oznámením České správy sociálního zabezpečení.

Podobné články

Aktuality 27. 6. 2022 / 18:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

Dne 31. 3. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. 4. 2022.

Aktuality 6. 6. 2022 / 15:00

Zvýšila se náhrada za ztrátu na výdělku

Dne 31. května 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 138/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání...

Aktuality 17. 5. 2022 / 20:24

Nové sazby cestovních náhrad

Dne 13. 5. 2022 vyšla vyhláška o změně sazby náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Načíst další
 
Napište nám