Třetí zvýšení důchodů v roce 2022

V souladu s nařízením vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022, které nabyde účinnosti dnem 1. září, dojde v roce 2022 k dalšímu, v pořadí již třetímu, mimořádnému zvýšení důchodů. Důvodem této mimořádné valorizace důchodů (procentní výměry důchodů) je vysoká inflace, která přesáhla hranici 5 % stanovenou v § 67 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Všechny důchody, tj. starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, které byly přiznány před 1. zářím 2022, se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. srpnu 2022 tak, že procentní výměra, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se zvyšuje o 5,2 % vyplácené procentní výměry.

Důchody přiznané od 1. září 2022 do 31. prosince 2022 se zvyšují ode dne, od něhož je důchod přiznán, tak, že procentní výměra se zvyšuje o 5,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož je důchod přiznán, a to po jejím zvýšení podle nařízení vlády č. 35/2022 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2022, a před její úpravou podle § 59 zákona o důchodovém pojištění.

Toto zvýšení se týká i vyplácených příplatků k důchodu, které rovněž na základě nařízení vlády č. 137/2022 Sb., o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022 vzrostou o 5,2 % částky příplatku, jenž náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje (týká se i příplatků k důchodu přiznaných v období od 1. září 2022 do 31. prosince 2022).

Česká správa sociálního zabezpečení zvýšení důchodů provede automaticky, není potřeba o něj žádat. O zvýšení důchodu a příplatků k důchodu budou příjemci důchodu včas informováni oznámením České správy sociálního zabezpečení.

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 14:42

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 3. 1. 2023 / 20:20

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Dne 23. 12. 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, kterým se od 1. 1. 2023 zvyšují částky životního a existenčního minima.

Aktuality 2. 1. 2023 / 10:28

Novela katalogu prací od 1. 1. 2023 – pro zaměstnance s platem

Základem pro přiznání platu je výkon práce a přiznání správné platové třídy.

Načíst další
 
Napište nám