Tripartita jednala o nezaměstnanosti, ale ve zdravotnictví hrozí její zvýšení

Hlavními body jednání mimořádné tripartity dne 9. dubna byly návrhy vlády na posílení růstu ekonomiky a na snížení nezaměstnanosti a národní plán reforem pro rok 2013. Odbory požadovaly také projednání návrhu na zvýšení minimální mzdy. Na základě dohody se zaměstnavateli byl tento bod přeřazen na příští jednání.

K tématu nezaměstnanosti vystoupila předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková, aby informovala o kritické situaci ve zdravotnictví a sociálních službách. Zdůraznila, že se nejedná o návrhy na zvýšení zaměstnanosti, ale o informaci odborů vládě, aby se ve zdravotnictví a sociálních službách nezvýšila nezaměstnanost. Odbory opakovaně upozorňovaly na rizika restriktivní úhradové vyhlášky, která v kombinaci s personální vyhláškou vede ke snižování počtu zdravotnických pracovníků a druhotně ke snižování kvality poskytované zdravotní péče. Úhradová vyhláška nemá vazby na státní rozpočet a systém veřejného zdravotního pojištění není v absolutní krizi. 

Situace je tristní i v lázeňství. Na základě změny indikačního seznamu se snížil příjem lázní z veřejného zdravotního pojištění více než o 60 %. Konkrétním důsledkem toho, že se v systému ušetřila jedna miliarda, je zrušení 2 500 pracovních míst v lázních a na ně navazujících téměř 10 000 míst v obslužných činnostech. Navíc jsou tisíce dalších zaměstnanců z lázní odměňovány pouze 60 % průměrné mzdy v zájmu zachování pracovních míst.

Obrovské problémy jsou také v sociálních službách. V případě, že se neuvolní finance pro poskytovatele sociálních služeb, bude docházet k zániku zařízení a samozřejmě k propouštění zaměstnanců. Žitníková také znovu připomněla nenaplněný slib ministra práce a sociálních věcí, ministra financí i premiéra zvýšit ostudně nízké platy zaměstnanců v sociálních službách.

Přítomné zástupce vlády Žitníková vyzvala, aby se situací ve zdravotnictví a v sociálních službách začali velmi intenzivně zabývat. Záměrem a zájmem vlády by nemělo být řešení nezaměstnanosti, ale zachování pracovních míst.

Žitníková rovněž připomněla požadavek sociálních partnerů, aby Ministerstvo zdravotnictví předložilo materiál, ze kterého vyplývá prokazatelné nadužívání zdravotní péče v ČR, jímž ministerstvo argumentuje při prosazování svých záměrů. Sociální partneři také stále neobdrželi objektivní kalkulaci dopadů úhradové vyhlášky s využitím skutečných dat referenčního období roku 2011 a informaci o struktuře výdajů veřejného zdravotního pojištění.

Psáno pro Zdravotnické noviny.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám