Tripartita o exportu, zemědělství, školství i novele zákoníku práce

Dne 16. ledna se konalo jednání 168. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity). Úvod již klasicky patřil premiérovi Petru Fialovi, který popřál všem přítomným vše nejlepší do nového roku a sdělil, že předsednictvo jednalo o rozšíření programu o body k zákoníku práce a přípravě kurzarbeitu.

Exportní strategie ČR

Náměstek Petr Třešňák omluvil ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu, který byl v Davosu, a představil materiál Exportní strategie ČR. Podpora exportu je jedna z programových priorit vlády. Je prokázáno, že podpora exportu se ekonomicky až sedmdesátinásobně vrací. Exportní strategie je novou vizí, chce podporovat globální postavení českých firem a diverzifikovat export. Cílem je rozšířit spektrum firem na zahraničních trzích a podpořit zejména nové firmy, a to v oblasti logistiky, zdravotnictví, startupy a také firmy s novými technologiemi, například chytrá města.

Zaměstnavatelé sdělili, že pro řadu z nich je exportní politika velmi důležitá, politická diplomacie je nezastupitelná. Je třeba řešit institucionální a finanční podporu exportu komplexně a vláda musí pomoci českým firmám. Srovnali podporu firem v USA a v Evropě a upozornili, že bohaté země mají možnost firmám významně pomoci.

Odbory ocenily navázanou spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Znovu připomněly, že vše je nutné vnímat v souvislostech. Nutná je nejen exportní, ale celková hospodářská strategie. Odbory hospodářskou strategii opakovaně požadovaly vytvořit a tuto připomínku dnes znovu uplatňují. Za velmi důležitou považují meziresortní spolupráci.

Zemědělská politika a její podpora

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula sdělil, že zemědělství je nutné významně podpořit, Evropa by měla postupovat společně a koncepčně. V EU nyní zvažují uvolnění financí z krizové rezervy na podporu zemědělství. ČR tento návrh podporuje.

Zaměstnavatelé poděkovali za zpracování materiálu, ale je především popisný, chybí závěry a návrhy na řešení. Zemědělci čekají na konkrétní záměry a před jejich přijetím požadují zpracování dopadových studií. Některé návrhy jsou proti sobě a jejich přijetí bude kontraproduktivní. Obávají se, že se výroba potravin přesune mimo Evropu. Snížení potravinářské a zemědělské produkce v EU bude mít dopad na zvýšení cen, které jsou už nyní u některých produktů nekonkurenceschopné. Někteří zemědělci například nesklidili ovoce, nechali ho shnít v sadech, neměli na skladování, limitem byly ceny energií. Vznesli požadavek, aby byla energetika znovu obsahem jednání tripartity. Chtějí srovnání, jaká je skutečná podpora v okolních evropských zemích a jaké jsou skutečné stropy.

Premiér Petr Fiala reagoval, že srovnání cen energií je velmi těžké, každá země má řešeno jinak, jsou rozdíly v cenách pro jednotlivé skupiny.

Odbory se připojily k návrhu zaměstnavatelů a k podpoře zemědělců. Snížení produkce vede ke snížení potravinové soběstačnosti a druhotně k navýšení cen.

Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek se vymezil proti některým návrhům. Za nesmyslné považuje, aby zemědělci vyráběli bioplyn a aby se zaměřili na soláry, které blokují zemědělskou půdu. Produkce ze živočišné výroby je bez podpory nemožná. Nadprodukce se vyváží a my zboží draze kupujeme zpět, například mléko.

Zaměstnavatelé se vyjádřili k životnímu prostředí, regiony jsou na hraně hydrologického sucha a v kombinaci s cenami energie, hnojiv a změnami v legislativě není možné vše zvládnout bez pomoci státu.

Partnerský model řízení systému celoživotního učení

Bod Partnerský model řízení systému celoživotního učení se projednával na základě podnětu zaměstnavatelů a jejich zástupce také okomentoval materiál.

Zaměstnavatelé připomněli, že vzhledem k digitalizaci a změnám pracovního trhu je nutné řešit vzdělávání obdobně, jako se řeší v zahraničí. Smyslem je vytvořit pružný systém, který bude reagovat na potřeby v budoucnosti. V materiálu jsou konkrétní závěry, které by měla vláda, potažmo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, realizovat. Nyní zaměstnavatelé navrhují, aby se materiál dopracoval ve spolupráci s MŠMT.

Odbory systém duálního vzdělávání podporují, je důležité zaměřit se na podporu celoživotního vzdělávání.

Za vládu je obecně podpora, materiál je nutné dopracovat a o některých bodech diskutovat.

Perspektiva a vize vzdělávání stavebních řemesel 2030

Materiál k bodu Perspektiva a vize vzdělávání stavebních řemesel 2030 zpracoval Svaz podnikatelů ve stavebnictví, a to primárně pro jejich odvětví.

Zaměstnavatelé navrhují, aby stát problematiku uchopil a aby MŠMT dopracovalo. Je nutné pracovat koncepčně, pro udržení a rozšíření je nutné realizovat všech 15 navrhovaných bodů. Je nutné zvýšit počty studentů na vysokých školách se zaměřením na technické obory. K materiálu bude svolán znovu pracovní tým a po projednání budou navržené další kroky.

Příští projednání vzdělávací soustavy se bude konat v červnu. Na závěru byla shoda.

Novela zákoníku práce

Místopředseda vlády Marian Jurečka sdělil, že novelu zákoníku práce je nutné přijmout co nejdříve. Pokud ji ČR nepřijme, hrozí nám sankce. Uvedl, že mezi sociálními partnery přetrvává jediný rozpor, a tím je elektronické doručování.

Sociální partneři se dohodli, že k návrhu uzavřou dohodu, aby se do novely promítly jen body, které upravuje evropská legislativa, nebo ty, na nichž je mezi sociálními partnery shoda.

Zaměstnavatelé s návrhem dohody souhlasí, trvají na možnosti elektronického doručování písemností.

Odbory jsou také pro uzavření dohody, ale elektronické doručování písemností považují za velký problém.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se vyjádřila k elektronickému doručování písemností a sdělila, že návrh MPSV je v předložené podobě pro odbory nepřijatelný. Nemohou souhlasit s tím, aby bylo možné dát elektronickou cestou zaměstnanci výtku, výpověď, nebo s ním řešit další závažné pracovněprávní vztahy. Mnoho zaměstnanců navíc nemá přístup k počítači, jako kontakt uvádí e-maily svých rodinných příslušníků. Forma elektronické komunikace není jen e-mail, ale také například WhatsApp. Bude se zaměstnanci podávat výpověď přes SMS? Odbory navrhují kompromisní řešení, aby se v zákoně upřesnila forma elektronické komunikace, kdy za průkaznou považují komunikaci přes datové schránky, nebo tu, která je opatřena elektronickým podpisem. Stanovisko OS k novele zákoníku práce viz níže jako soubor ke stažení.

Výše minimální mzdy

Předseda ČMKOS Josef Středula na závěr znovu sdělil, že odbory nesouhlasí s vládou prosazeným navýšením minimální mzdy. Navýšení je nedostatečné, lidé pracující za minimální mzdu jsou pracující chudoba. Odbory požadují i vzhledem k výši inflace minimální mzdu a úrovně zaručené mzdy zvýšit, a to od 1. 7. 2023.

Foto Úřad vlády

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám