Tripartita o očkování, pracovní karanténě a Zelené dohodě

V úterý 18. ledna 2022 se na zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) pod vedením premiéra České republiky Petra Fialy sešli zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů. Hlavními body jednání byla aktuální epidemická situace a problematika Zelené dohody pro Evropu. Jednání zahájil premiér Petr Fiala uvítáním všech přítomných a sdělil, že jeho přáním je, aby vzájemná spolupráce byla plodná a přínosná pro všechny občany.

Poděkování ÚZIS ČR a řediteli Duškovi

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek poté sdělil, že si Ministerstvo zdravotnictví připravilo pro jednání prezentaci k aktuální epidemické situaci. Prezentaci okomentoval náměstek ministra Josef Pavlovic. Na datech z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) byla účastníkům představena jak aktuální situace, tak možné varianty vývoje nákazy nemoci COVID-19 variantou viru omikron. Závěrem vystoupení ministr připomněl aktuální opatření, význam testování a zvláště význam očkování.

Viceprezident svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj poděkoval vládě za intenzivní komunikaci, která probíhá od jejího nástupu. Poděkoval také za elektronické systémy hlášení pozitivních kontaktů a sdělil, že od pondělí vše probíhá bez větších problémů.

Zaměstnavatelé dále připomněli svoji žádost rozšířit možnost pracovní karantény na další oblasti a nutnost řešit kompenzace firmám.

Předseda ČMKOS Josef Středula poděkoval pracovníkům ÚZIS a konkrétně řediteli Ladislavu Duškovi za jejich excelentní práci. Datová základna je široká, informace jsou on-line a jejich matematické modely a predikce pomáhají vše zvládnout.

S pracovní karanténou mají odbory problém, základním předpokladem pro výkon práce je bezpečné pracovní prostředí.

Pracovní karanténa, povinné očkování

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se připojila k poděkování řediteli a všem zaměstnancům ÚZIS. Odborový svaz informace aktivně využívá, pracuje s nimi a rozesílá je dále. S daty by měla pracovat ve svých informacích aktivně také vláda, je možné jimi argumentovat proti různým dezinformacím.

Ohledně pracovní karantény odbory oslovily ministra zdravotnictví dopisem, kde vysvětlily své výhrady a požádaly o zrušení opatření (dopis viz níže jako soubor ke stažení). S výkonem práce nakažených zdravotníků a dalších pracovníků v sociálních službách odborový svaz nesouhlasí. Rizika dle jeho názoru jsou obrovská, nakažený zdravotník nebo pracovník v sociálních službách je nebezpečný sám sobě a samozřejmě také pacientům a klientům.

K vyhlášce o povinném očkování předsedkyně Žitníková zdůraznila, že odbory očkování podporují, odborový svaz k němu opakovaně vyzýval. Vyhláška o povinném očkování je ovšem velmi problematická, má právní vady a způsobuje v nemocnicích a dalších zařízeních obrovské napětí mezi pracovníky. Připomněla, že ohledně právních vad je podání 14 senátorů u Ústavního soudu s návrhem na zrušení vyhlášky. Dořešené nejsou ani pracovněprávní záležitosti, odbory zaslaly po pátečním jednání pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví (zdravotnické tripartity) konkrétní dotazy na Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Za největší problém při současném personálním nedostatku pracovníků odborový svaz považuje, že pokud nebude vyhláška změněna, mnoho nemocnic nebo zařízení sociálních služeb zřejmě nezajistí po 1. březnu provoz. Zdůraznila, že každá speciální vyhláška by měla být konsenzem politického názoru a názoru odborných společností. Určitě není v právním státě možné, aby si právní předpisy navzájem odporovaly. Odbory navrhují novelu zrušit a vrátit se k odborné diskuzi.

Názor předsedkyně Žitníkové, aby se problém s vyhláškou rychle řešil, podpořil také prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký.

Ministr Vlastimil Válek sdělil, že si je všech rizik a problémů vědom a že na vyhlášce ministerstvo intenzivně pracuje. Jeho představa je taková, že by měly členské země EU postupovat společně a pokud se budou některým pracovníkům ukládat povinnosti, tak by měly být kompenzované, a to například zvláštními příplatky.

Premiér Petr Fiala sdělil, že vláda o vyhlášce rozhodne následující den.

Ministr Válek se vyjádřil také k pracovní karanténě. Jedná se o zcela mimořádný institut, a to jen v naprosto hraniční situaci. O možnosti postupu rozhodne příslušná krajská hygienická stanice na základě požadavku zaměstnavatele a zhodnocení konkrétní situace. V minulosti již byl tento způsob aplikován, a to například v době povodní.

Zelená dohoda pro Evropu

V dalším bodě jednání sociální partneři řešili aktuální výzvy v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal). Materiál účastníci obdrželi v písemné podobě.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela přednesl úvodní komentář. Sdělil, že Zelená dohoda pro Evropu je nezbytná, ale je nutné řešit také všechny souvislosti a dopady přijatých rozhodnutí. Green Deal určitě nedozná zásadních změn, Česká republika by se měla zaměřit na jednotlivé priority a snažit se prosadit parametrické úpravy případných negativních dopadů na náš průmysl a také na život nás všech.

Připomněl, že EU nyní řeší, jak dál v jaderné energetice a v používání nízkouhlíkového plynu. Česká republika bude i v rámci svého předsednictví rozvíjet širokou diskuzi a bude se snažit ovlivnit nastavení jednotlivých priorit včetně možného financování.

Zaměstnavatelé se k zelené dohodě vyjádřili vcelku pozitivně. Navržené změny je nutné vnímat komplexně a vzít je jako příležitost. K materiálu a dalšímu postupu navrhli společné usnesení, ve kterém požadují potřebu úpravy podmínek taxonomie jádra a plynu tak, aby se zohlednily reálné možnosti členských států a aby dopady změn nebyly negativní. Zároveň byla shoda na účasti a větším zapojení sociálních partnerů do procesu transformace ekonomiky.

Odbory přišly s více kritickým názorem.

Josef Středula upozornil, že náklady transformace ekonomiky minulý ministr odhadl na výši pěti státních rozpočtů. Již dnes do životů všech zasahují extrémní ceny povolenek. Cena jedné se z 15 euro vyšplhala na 80 euro a i to je důvod drahých energií a plynu. Zelená dohoda dopadne na každou ekonomiku a na každého občana jinak. Je rozdíl ve zvýšení životních nákladů za současné ceny práce pro zaměstnance v Německu, Rakousku, České republice. Odbory požadovaly a stále požadují, aby jednotlivé členské státy a také Evropská komise zpracovaly studie dopadů transformace ekonomik. Studie by měla obsáhnout nejen dopady na firmy, ale také dopady na občany. Konkrétně odbory požadují zpracovat komplexní studii dopadů, a to včetně socioekonomických.

Vláda sociální partnery ujistila, že na studii již pracuje. Závěrem byla dohoda, že vláda obnoví porady ekonomických ministrů za účasti zaměstnavatelů a odborů.

Další jednání tripartity bude začátkem února a jeho hlavním bodem bude rozpočet na letošní rok. Premiér Fiala také přislíbil setkání s odbory a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou k platům.

Foto Úřad vlády

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 30. 3. 2023 / 19:38

Demonstrace 68 NE proti zvýšení důchodového věku

Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Načíst další
 
Napište nám