Tripartita o trhu práce, zemědělství a dopadech války na Ukrajině

V úterý 21. června se na Úřadu vlády sešli sociální partneři na 165. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity). Obsahem jednání byly mimo jiné body k současné situaci na Ukrajině, flexibilitě trhu práce a zaměstnávání zahraničních pracovníků, strategickému plánu společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027 a implementace programů fondů EU.

Vláda na svých webových stránkách předkládá svůj popis informací a jednání. A co na to odbory a zaměstnavatelé? V následujícím textu přinášíme vyjádření odborů a střípky z vyjádření zaměstnavatelů k jednotlivým tématům.

Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023–2027

Tisková zpráva vlády: Tripartita prodiskutovala Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023–2027. Jeho odeslaná podoba představuje kompromis, který respektuje reálnou situaci v našem zemědělství. Cílem je výrazně podpořit menší zemědělce a ty, kteří chtějí dělat něco navíc pro naši krajinu. Současně bude zajištěna i dostatečná podpora pro větší podniky, které budou hospodařit v souladu s dotačními pravidly.

Odbory a zaměstnavatelé nesouhlasí se změnou Strategického plánu a požadují jeho zásadní přepracování. Změna plateb velkým a středním zemědělcům přinese problémy v potravinové politice. Je předpoklad, že zemědělci budou znovu ve velkém pěstovat řepku a ostatní komodity nebude možné finančně zvládnout. Problémy budou v ovocnářství, u zemědělců pěstujících zeleninu, v živočišné výrobě.

Zaměstnavatelé upozornili, že původní strategie, od které se nyní vláda zásadním způsobem odchýlila, byla vypracována na Ministerstvu zemědělství za ministra Mariana Jurečky. Demonstrací, která proběhla minulý týden, chtěli upozornit na tristní situaci, donutit vládu, aby si vyslechla reálný popis situace, vyvolat další jednání. Tento účel byl naplněn, nyní znovu apelují na vládu, aby problémy řešila.

Vládní strana odpověděla, že zvažují podporu pro zemědělce formou snížení odvodů na sociální pojištění ve výši 3 mld. Kč.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková se proti návrhu snížit zemědělcům odvody na důchod se ostře vymezila. Sdělila, že je nutné, aby vláda postupovala formou standardních dotací. Není možné dál znovu snižovat finanční prostředky v systému důchodového pojištění. Připomněla, že vláda už navrhuje výpadky u snížených úvazků a důchodci jsou jednou z nejzranitelnějších skupin. Když budou mít zemědělci snížené odvody, budou mít nízké důchody.

Stav implementace programů fondů EU a příprava programového období 2021–2027

Tisková zpráva vlády: Tripartita se věnovala také novému programovému období evropských fondů. ČR patří v přípravě programového období 2021–2027 ve srovnání s jinými členskými státy v rámci EU dlouhodobě mezi velmi pokročilé země. Zahájení čerpání je však v novém období opožděné. Klíčovým faktorem, který vedl ke zpoždění celé přípravy, bylo zdlouhavé vyjednávání legislativy na úrovni EU. V rámci vyhlášených výzev u programového období 2014–2020 byly do konce dubna 2022 vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 703,4 miliardy korun, což činí 106,7 % celkové alokace programového období.

Odbory a zaměstnavatelé kritizovali nedostatečnou připravenost na čerpání evropských peněz. Připomněli nutnost řešit příjem financí z Národního plánu obnovy, který je velmi svázán datem čerpání. Požádali vládu, aby vyvolala jednání v rámci Evropské komise k posunutí termínů. Mimo čerpání finančních prostředků z nového programového období a Národního plánu obnovy je nutné řešit také projekty na podporu ukrajinských uprchlíků a obnovu Ukrajiny.

Flexibilita trhu práce a zaměstnávání zahraničních pracovníků

Tisková zpráva vlády: Zástupci sociálních partnerů se věnovali i aktuální situaci na trhu práce a zaměstnávání zahraničních pracovníků. Opatření v oblasti ekonomické migrace je nutné nastavovat s ohledem na omezené kapacity veřejné infrastruktury, občanské vybavenosti (mateřské a základní školy, zdravotnická zařízení) a možností ubytování. Před diskusí o realokaci stávajících kvót v rámci programů ekonomické migrace by měla mít přednost diskuse o využití možného potenciálu držitelů dočasné ochrany a diskuse o absorpčních možnostech veřejných služeb ve velkých městech. Je možné uvažovat o úpravách kvót pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty v řádech nízkých tisíců z nových zdrojových zemí náhradou za Ukrajinu, a to pro nedostatkové profese.

Zaměstnavatelé zvýšení nástrojů flexibility a možnost zaměstnávání dalších zahraničních pracovníků vítají a navrhují zvýšení kvót.

Odbory opět zdůraznily, že v současné právní úpravě je možností pro využití flexibilních prvků dostatek. Obávají se dalšího zneužití zaměstnanců při zkrácených pracovních úvazcích a rozšíření šedé ekonomiky. V materiálu je také uvedeno, že MPSV počítá s tím, že se sníží výběr pojistného odhadem o 1,9 – 3,2 mld. Kč/rok v důsledku zavedené slevy na pojistném ve výši 5 %. Nahrazení tohoto výpadku a důsledky, které by přinesl, opět vláda neřeší. V souvislosti s uprchlickou krizí by měla ČR počítat se dvěma variantami řešení. První je, že zde pracovníci z Ukrajiny zůstanou a začlení se do společnosti. V tomto případě je nutné řešit veškerou občanskou vybavenost – školy, školky, byty… V případě, že se většina pracovníků, kteří uprchli z Ukrajiny, vrátí po ukončení války domů, tak bude samozřejmě situace jiná a hledání dalších pracovníků je opodstatněné.

Předsedkyně Žitníková upozornila na problémy s agenturním zaměstnáváním a na zneužívání zkrácených pracovních úvazků ve zdravotnictví. Zaměstnanec má poloviční úvazek, zpravidla odpracuje více hodin, ale práce až do úvazku 1 není ohodnocená jako práce přesčas. I toto je nutné řešit.

Dopady situace na Ukrajině na Českou republiku

Vládní zástupci popsali aktuální stav v České republice. Vláda se snaží uprchlíkům pomáhat, řeší samozřejmě také dopady energetické a surovinové krize a koordinuje jednotlivá opatření a jejich dopady s ostatními státy EU. Je pozitivní, že byl spuštěn Evropský integrační systém – budou se sledovat přesuny uprchlíků, nároky na dávky a systém hlavně verifikuje skutečné pobyty. Potřebujeme vědět, kde je alespoň 80 % uprchlíků, tato data jsou důležitá pro školství, zdravotnictví, bydlení. V současné době je v ČR odhadem okolo 380 000 osob. Přetížená je Praha, vláda hledá spolu s kraji způsob, jak zajistit přerozdělení uprchlíků, chtějí postupovat pouze cestou pozitivní motivace.

O ekonomických dopadech z důvodu restrikcí na Rusko vláda vyjednává, snaží se o co největší ekonomickou soběstačnost a vykrytí výpadku surovin. Aby měli sociální partneři dostatek informací, tak budou od příštího týdne pravidelně zváni na radu ekonomických ministrů. Odolnost ekonomiky a zajištění surovinové soběstačnosti bude i jedním z témat evropského předsednictví.

Zaměstnavatelé poděkovali vládě za všechny dosavadní kroky a ocenili vzájemnou komunikaci. Poděkovali také vládě za její reakci na kompenzace cen energii ve vztahu k podnikům. Za nejdůležitější označili, aby se v rámci EU řešila otázka dalšího postoje k jaderné energii a změna postoje k uhlí. Sdělili, že dopisem oslovili všechny europoslance se žádostí o změnu postoje EU k jaderné energii.

Odbory sdělily, že chápou složitost současné situace. Problémy se nakupily – vojenská agrese na Ukrajině, vysoká inflace, dobíhající a probíhající covid. Odbory se proto naprosto legitimně dotazují na jednotlivé vládní strategie. Dotazy nelze zúžit jen na elektřinu a plyn, ale je nutné řešit i další suroviny. Vítají postupy vlády týkající se například zbytkového tepla. Důležité je využití národních zdrojů – odbory navrhují znovu podpořit uhlí a řešit rozvoj jaderné energetiky.

Bezpodmínečně nutné je také pomoci našim občanům. Dopady současné krize jsou na některé skupiny obyvatel velmi citelné. Vysoké ceny energií a potravin nezvládá čím dál více osob a rodin. Vláda musí řešit jak sociální podpory, tak platy.

Je nutné, aby vláda měla zpracované strategie ve vztahu k uprchlíkům pro budoucnost. Musí reagovat na dvě možné situace. Válka skončí, uprchlíci odejdou? Válka skončí, přijdou muži? Zároveň je zapotřebí řešit zapojení českých firem do poválečné obnovy Ukrajiny a nastavit proexportní politiku pro naše firmy.

Závěrem vystoupení k tomuto bodu odbory znovu doporučily, aby vláda současnou krizi řešila regulací cen, kterou jí umožňuje zákon.

Foto Úřad vlády

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám