Tripartita se věnovala také zdravotnictví a sociálním službám

Ve čtvrtek 23. února se sešli odboráři se zaměstnavateli a zástupci vlády na plenární schůzi tripartity. Program jednání byl rozsáhlý a zahrnoval spektrum nejrůznějších oblastí. V prvních bodech se sociální partneři zabývali převážně kulturou. Ministryně kultury Alena Hanáková seznámila přítomné se stavem transformace Národního divadla a Státní opery Praha a následně s novelou autorského zákona. K transformaci a spojení Národního divadla a Státní opery Praha vyjádřili odboráři řadu pochybností a požadovali schůzku všech účastníků k vysvětlení problematických bodů. Novela autorského zákona tentokráte nadzvedla zaměstnavatele. Také na jejich připomínky k placení autorských poplatků reagovala ministryně Hanáková velmi vstřícně.

Předdůchody byly velkým tématem pro odbory. Důchodová reforma zvedá ČMKOS hladinu adrenalinu permanentně a návrh na řešení předdůchodů není zrovna optimální.

V dalším bodě jednání nastala vzácná shoda mezi zaměstnavateli a odbory. Prosazení řešení zaměstnanosti v období krize pomocí tzv. kurzarbeitu, podle vzoru z Německa, je dlouhodobým cílem obou sociálních partnerů. Kurzarbeit je šance na záchranu pracovních míst a může napomoci překlenout krizová období jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.

V dalším bodě už to ale znovu skřípalo. Společný názor na úpravu zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců tripartita nenašla. Odbory prosazují ke správě úrazového pojištění veřejnou sociální pojišťovnu a zaměstnavatelé spolu s vládou chtějí dát prostor trhu.

K finanční situaci českého zdravotnictví se nejdříve vyjádřil ministr zdravotnictví Leoš Heger. Jeho komentář k celkové situaci byl klasický. Ministerstvo dělá, co může, poměrně se mu daří, situace se zlepšuje, protikorupční strategie funguje, plní co slíbil. Odbory tak pozitivní nebyly. Ministerstvo pracuje v chaosu, chrlí vyhlášky a zákony jeden za druhým, nedodržuje legislativní postupy, návrhy nejsou zpracovány dostatečně odborně, většina připravovaných právních norem zhoršuje postavení pacientů. Sliby ke zvýšení platů a mezd podle odborů pan ministr také neplní. Zaměstnanci dostali přidáno jen v organizacích přímo řízených ministerstvem, v jiných nemocnicích zvýšení platů a mezd realizováno nebylo.

Zaměstnavatelé a kraje trvají na svém stanovisku, že na zvýšení platů nedostali slíbené finance. Pan ministr opět zopakoval svoje postoje – nemocnice podle něj mají peníze, dostaly je, ale jejich managementy jsou buď politicky ovlivněné nebo ekonomicky neschopné.
Odbory navrhly řešení – požadují vytvoření odborné komise, která vyhodnotí úhradovou vyhlášku a reálné možnosti nemocnic. Zástupce Ministerstva zdravotnictví tak bude moci přímo předvést v konkrétním zařízení na jejich úhradách, kde jsou ty skryté finance.

Po jednání tripartity následovalo kvůli plnění slibu ministra o zvýšení platů a mezd samostatné jednání Zdravotnické trojky s premiérem.

Další část tripartitního jednání se věnovala sociálním službám. Zaměstnavatelé upozornili na to, co odbory opakovaně připomínkovaly na všech jednáních a na všech úrovních: V sociálních službách chybějí peníze, hrozí faktická likvidace některých zařízení. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek slíbil, že se bude situací zabývat.

Tripartita ze svého programu vyjmula dva plánované body, ke kterým bude samostatné jednání. Sociální partneři se v březnu sejdou na mimořádném zasedání k ekonomické situaci ČR a k Národnímu programu reforem pro rok 2012.

Podobné články

Aktuality 29. 6. 2022 / 20:57

Sekce PHS jednala o odměňování, financování a nové systemizaci

Poslední jednání sekce pracovníků hygienické služby se před dobou dovolených konalo 29. června 2022 v budově odborového svazu.

Aktuality / 10:31

Vláda slíbila 10 % pro nejhůře placené zaměstnance, jednání budou pokračovat

V úterý 28. června se na Úřadu vlády konalo další kolo jednání o valorizaci platů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy. Jednání se zúčastnili zástupci všech vládních stran.

Aktuality 28. 6. 2022 / 11:04

Hledáme nového kolegu či kolegyni

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR hledá regionálního manažera/manažerku pro Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj

Načíst další
 
Napište nám