Tripartitní pracovní tým pro sociální politiku jednal o financování sociálních služeb

 Ve středu 26. dubna odpoledne jednal tripartitní pracovní tým pro sociální politiku. Na programu jednání bylo šest bodů – dofinancování sociálních služeb v roce 2017, novely zákona o sociálních službách, aktuální informace o legislativním procesu, organizační změny na MPSV, odejmutí financování sociálních služeb ze sekce 22, aktuální informace MPSV k přípravě nařízení vlády č. 564/2006 Sb., příjmy a životní úroveň obyvatel v ČR a vývoj zaměstnanosti v ČR – podkladové materiály pro jednání viz níže jako soubor ke stažení.

Na základě doporučení byly přímo na jednání sloučeny body k dofinancování sociálních služeb a aktuální informace MPSV k přípravě nařízení č. 564/2006 Sb. O tomto sloučeném bodu se velmi diskutovalo, neboť jeho obsahem bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí a odbory navrhované zvýšení tarifních tabulek od 1. července letošního roku.

Financování sociálních služeb

Sociální partneři se shodli na jednoznačném závěru, že personální situace v sociálních službách je kritická a je potřeba platy a mzdy výrazně zvýšit.

Zaměstnavatelé sdělili, že podporují návrh odborového svazu přeřadit pracovníky v přímé péči a sociální pracovníky do tarifních tabulek zdravotníků.

Ministerstvo uvedlo své propočty, kde vyčíslilo chybějící finanční prostředky a objem nutných financí na platy.

Zástupce krajů sdělil, že je nutné sociální služby dofinancovat, zařízením chybějí finance.

Zástupkyně Ministerstva financí apelovala, že je nutné, aby se sešli zástupci MPSV a MF kvůli vyjasnění požadavků a hledání možností, kde potřebné finance najít.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková upozornila, že je problém i v MPSV vyčíslených částkách, odboráři dostali několik materiálů a ta čísla se „nepotkala.“ Připomněla, že na zrušení prvních dvou tabulek byla politická shoda a že z jejího pohledu je nedořešených 220 mil. na přeřazení pracovníků v přímé péči a sociálních pracovníků do zdravotnických tabulek, proto navrhuje jednotlivé částky oddělit.

Řídící pracovního týmu náměstek ministra pro lidská práva Mgr. Petr Krčál navrhl, aby se sešli zástupci všech stran a aby se potřeba financí zreálnila.

Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký navrhl, aby se potřebné finance převedly v rámci resortu MPSV a použily se finance z mandatorních výdajů.

Předsedkyně Žitníková zopakovala, že na zrušení prvních dvou tabulek již byla politická shoda a že z jejího pohledu je nedořešených pouze 220 mil. na přeřazení pracovníků v přímé péči.

Novela zákona o sociálních službách

V druhém bodě MPSV seznámilo přítomné s novelou zákona o sociálních službách a zásadními změnami, které vláda předložila do Poslanecké sněmovny.

Organizační změny na MPSV

Ve třetím bodě se zaměstnavatelé a odboráři dozvěděli, že MPSV plánuje sloučit všechny dotační tituly pod jednu sekci.

Oba sociální partneři se k tomuto návrhu vyjádřili velmi kriticky a se sloučením nesouhlasí. Současný systém přerozdělení dotací pro poskytovatele sociálních služeb se poprvé dostal do velmi uspokojivého stavu a je nebezpečí, že nové odbory budou opakovat chyby z předcházejících let. 

Příjmy a životní úroveň obyvatel v ČR

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková uvedla bod příjmy a životní úroveň obyvatel v ČR. Sdělila, že je nutné, aby se MPSV a vláda zabývaly situací zaměstnanců a obyvatel komplexně. Znovu upozornila, že většina zaměstnanců v sociálních službách patří mezi tzv. pracující chudobu – jejich nízké platy a mzdy jim nezaručují důstojný život a tito zaměstnanci jsou mnohdy staveni do neřešitelných situací. Žijí od výplaty k výplatě a mnohdy nemají ani na základní potřeby. Je bezpodmínečně nutné zvýšit platy a mzdy a také minimální mzdu.

Za odbory k problematice chudoby vystoupil doc. Pavel Janíčko. Ze statistických údajů je zřejmé, že i přes snahu zvyšování platů a mezd žije stále mnoho lidí v chudobě. Evropská srovnání na první pohled vypadají dobře, ale v ČR je velké množství lidí, kteří jsou na pokraji chudoby a kdykoliv do ní mohou „spadnout“. Obrovským problémem jsou exekuce, a to hlavně v kontextu nezaměstnanosti. Je nutné zamyslet se nad problémy systémově a problémy řešit pomocí konkrétních opatření. Jako jedno z opatření zmínil např. sociální bydlení a s tím spojenou dostupnost pro potřebné občany. Připomněl, že problém chudoby je problémem řady seniorů, matek samoživitelek a samozřejmě také zaměstnanců s nejnižšími mzdami.

Pracovní tým se dohodl, že se k problematice vrátí na svých příštích jednáních.

Vývoj nezaměstnanosti v ČR

V bodě vývoj nezaměstnanosti v ČR přítomní vyslechli informace náměstka ministryně JUDr. Jiřího Vaňáska o situaci na trhu práce a o opatřeních úřadu práce ke zvýšení zaměstnanosti u dlouhodobě nezaměstnaných. MPSV se na skupinu dlouhodobě nezaměstnaných zaměřuje specificky a hledá způsoby, jak tyto lidi zaměstnat a také sleduje, zda jsou schopní v zaměstnání vydržet.

Dále byla přednesena informace k senátnímu návrhu na úpravu agenturní práce a připomenuto, že v krátké budoucnosti bude nutné reagovat na postupující technický pokrok a digitalizaci.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková navrhla, aby se pracovní tým na svém dalším jednání zabýval změnami na trhu práce a ve společnosti, které přináší digitalizace. V okolních evropských zemích se diskutuje o zavedení daní z robotů, o zaručených příjmech, je nutné, abychom se situací zcela vážně začali zabývat i my.

Náměstek Vaňásek sdělil, že na úrovni vlády pracuje několik expertních skupin a týmů a že určitě sociálním partnerům rádi přednesou některé dílčí závěry k problematice průmysl 4.0.

***

V úplném závěru jednání sociální partneři vyjádřili nesouhlas s návrhem ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové změnit řídícího pracovního týmu. Podnět, aby tým dále řídil Petr Krčál, ministryni přednesou zástupci MPSV.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 12. 11. 2022 / 23:46

Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

V hotelu Duo v Praze se 2. listopadu 2022 uskutečnila závěrečná konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, ...

Načíst další
 
Napište nám