Tripartitní tým pro sociální otázky projednával návrh prorodinného balíčku MPSV

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se 19. března sešli sociální partneři, aby projednali návrh prorodinného balíčku MPSV. Jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Prorodinný balíček zasahuje do čtyř oblastí, které Ministerstvo práce a sociálních věcí chce předložit vládě na zlepšení postavení rodiny v naší společnosti v rámci koncepce rodinné politiky. Balíček obsahuje novelu zákona o dětské skupině, návrh zákona o zálohovaném výživném, novelu zákoníku práce o rozšíření sdíleného pracovního místa a novelu zákona o státní sociální podpoře, která se týká navýšení rodičovského příspěvku.

Novela zákona o dětské skupině na jedné straně chce zkvalitňovat poskytované služby, s tím nemáme za odbory žádný problém, na druhé straně chce zavést novou službu péče o nejmenší děti v tzv. mikrojeslích a zajištění financování této nové služby. K tomu nemůžeme mlčet a řekly jsme své.

Velmi si vážíme našeho systému péče o děti a mnohokrát jsme slyšeli z médií, od různých politiků, odborníků, že nejmenší děti patří do rodin a potřebují péči a rodinu. Zřídil se institut pěstounské péče na přechodnou dobu, aby opuštěné děti mohly být v rodinách. Na druhé straně zřizujeme mikrojesle pro nejmenší děti. Je to podle našeho názoru trochu ode zdi ke zdi. V této oblasti se přikláníme k tomu, že nejmenší děti potřebují péči rodičů a že bychom měli rodiny s dětmi podporovat co nejvíce, aby se matky nebo otcové o své malé děti mohli starat co nejdéle, aby měli jistotu, stabilitu a dostatek financí pro péči a výchovu.

Návrh zákona o zálohovaném výživném se tu připravuje několik let. Cílem zákona je řešit situaci rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného od povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace. Věříme, že se tento zákon podaří prosadit co nejdříve a pomůže to mnoha rodinám s dětmi, odbory ho podporují.

U novely zákoníku práce, která se týkala nového institutu sdíleného pracovního místa, jsme upozornili na pracovní podmínky zaměstnanců, aby nemuseli odpracovat za kratší dobu více práce, a na nastavení dohod mezi zaměstnanci při výkonu sdíleného pracovního místa, což vidíme v praxi jako problematické.

K novele zákona o státní sociální podpoře, který se týká navýšení rodičovského příspěvku, jsme uplatnili připomínku, že rodičovský příspěvek by se měl vztahovat také na již vyplácené rodičovské příspěvky.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR většinu prorodinných opatření podporuje, ale upozorňuje i na problematické oblasti. Myslíme si, že by se rodiny s dětmi měly více podporovat a vláda by měla přicházet s dalšími změnami, které by zlepšily postavení rodin s dětmi v naší společnosti, například výstavbou mateřských školek a školních družin.

V bodě různé na jednání pracovního týmu zazněl opakovaně požadavek na dofinancování sociálních služeb, a to částkou 3,1 mld., kterou vyčíslily kraje. Připomínáme, že navýšení financí pro sociální služby ve výši 3 mld. odbory požadovaly již při projednávání návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Dlouhodobě podfinancování sociálních služeb brání jejich dalšímu rozvoji a má negativní dopady na zaměstnance.

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám