Únor 2018

28. února

* V Praze se na poradě sešli zástupci pražských odborových organizací s místopředsedou OS Lubomírem Franclem.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a zástupci odborových organizací nemocnic Plzeňského kraje se sešli s radní pro zdravotnictví Milenou Stárkovou, aby si vyměnili informace o navýšení mezd a personální situaci v jednotlivých nemocnicích.

* Následovalo kolektivní vyjednávání v Rokycanské nemocnici a. s. o kolektivní smlouvě, nárůstu mezd a organizačních opatřeních. Zaměstnavatel předložil k projednání racionalizační opatření, ke kterým nemá odborová organizace potřebné informace.

27. února

* Jednání zástupců odborových svazů veřejných služeb a správy ke zvýšení platů v roce 2019 se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* V Praze se konala porada s předsedy a dalšími zástupci odborových organizací Středočeského kraje, kterou začalo naše tradiční jarní setkávání. Za vedení OS se zúčastnili místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl.

26. února

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl se v Praze zúčastnili mezinárodní konference na téma Zkracování pracovní doby a legislativa.

 

23. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s bývalým předsedou ČMKOS a poslancem Jaroslavem Zavadilem o situaci v českém lázeňství a sociálních službách.

* Večer se konal 10. Reprezentační ples skupiny AGEL, na který odboráři pozvali předsedkyni OS Dagmar Žitníkovou. Ples byl velmi hezkým a příjemným setkáním s mnoha kamarády.

 

22. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešla s ředitelem VZP Zdeňkem Kabátkem a jednali o úhradách zdravotní péče poskytovatelům lůžkové péče.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala se sekcí pracovníků hygienické služby. Sekce se připravovala na společné jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a hlavní hygieničkou Evou Gottvaldovou, které se uskuteční 11. dubna v budově Ministerstva zdravotnictví.

* Na půdě OS se uskutečnilo první kolo jednání o návrhu Kolektivní smlouvy vyššího stupně pro sociální služby, kterého se účastnilo celé vedení OS.

* V odpoledních hodinách jednala předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem a předsedou Asociace samostatných odborů ČR Bohumírem Dufkem s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřím Horeckým o předloženém návrhu kolektivní smlouvy vyššího stupně pro oblast nemocnic. Jednání nemělo konkrétní výsledek.

 

21. února

* Vedení OS se sešlo se zástupcem T-Mobile kvůli dalšímu smluvnímu vztahu mezi odborovým svazem a T-Mobile.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila kolektivního vyjednávání v Nemocnici Pardubického kraje.

 

20. února

* Vedení OS se zúčastnilo jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví, kde požadovali naplnění dohody sociálních partnerů, že se i ve třetím roce, tedy v roce 2019, zvýší tarifní platy a základní mzdy zaměstnancům nemocnic o 10 %. Na jednání také znovu zazněl požadavek na vytvoření pracovní skupiny, která bude řešit nedostatek personálu v nemocnicích, a požadavek, aby se jednání o reformě psychiatrické péče účastnili zástupci odborové organizace z Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.

19. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem jednali s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o situaci v nemocnicích a naplňování záměru zvýšení platů a mezd od 1. 1. 2018.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil v Nemocnici v Českém Krumlově kolektivního vyjednávání. Jednalo se hlavně o navýšení mezd zaměstnanců pro rok 2018.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala s představiteli odborových svazů veřejných služeb, které jsou sdruženy v Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU), o stavu a problémových bodech sociálního dialogu v jednotlivých sektorech. Zástupkyně z Odborového svazu státních orgánů a organizací, která zastupuje Českou republiku ve výboru EPSU pro národní a evropskou administrativu, seznámila přítomné s problémem uzavření dohody o nároku na informace a konzultace. EPSU se připravuje na řešení soudní cestou.

16. února

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil kolektivního vyjednávání ve Státních léčebných lázních Janské Lázně.

14. – 16. února

* Zástupců odborových svazů veřejných služeb sdružených ve světové odborové Internacionále veřejných služeb (PSI) se v Ženevě sešli na jednání na téma právo na zdravotní péči. Zúčastnila se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

14. února

* Jednala dozorčí rada OS.

13. února

* Jednala výkonná rada OS.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se v odpoledních hodinách zapojila do debaty k tématu sociálních práv, která se konala v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Setkání organizovala předsedkyně Stálé komise pro Ústavu a poslankyně ČSSD Kateřina Valachová.

 

12. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

* Vedení OS se účastnilo jednání sekce sociálních služeb.

 

9. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s dalšími zástupci oborových svazů zúčastnila jednání s vedením Komoditní burzy Kladno. Přítomní obdrželi informace o možnostech nákupů prostřednictvím burzy a také informaci o aktivitách zaměstnavatelů v oblasti vzdělávání.

8. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem a předsedou LOK-SČL Martinem Engelem zúčastnili kolektivního vyjednávání v Nemocnici Tábor, a. s.

 

7. a 8. února

* V Praze se konala mezinárodní konference Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) k rovnému postavení žen a mužů. Účastníci diskutovali o záměru a nutných krocích k uzavření nové Úmluvy k rovnému postavení žen a mužů. Dalšími tématy bylo násilí na pracovišti a domácí násilí páchané na ženách, péče o děti a otázka nástupu matek do pracovního procesu po mateřské a rodičovské dovolené. Celé konference a závěrečného jednání výboru EPSU pro rovné příležitosti se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Prvního dne jednání konference se zúčastnila také předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

6. února

* Vedení odborového svazu jednalo s ministryní práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou o budoucí spolupráci a požadavcích svazu.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání výboru ČMKOS pro rovné příležitosti, aby podala aktuální informace o připravované mezinárodní konferenci EPSU k rovnému postavení žen a mužů.

* Vernisáže výstavy fotografií regionálního manažera odborového svazu Ladislava Kucharského z cyklu Nejen Moravské Toskánsko, která se konala pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha, se účastnilo celé vedení svazu. Výstavy a následné prohlídky Valdštejnského paláce se účastnili také kolegové a přátelé fotografa.

5. února

* Vedení odborového svazu jednalo se zástupci Ministerstva zdravotnictví, Nemocnice Tábor, a. s., a následně Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje o financích k zajištění 10% nárůstu mezd zaměstnanců nemocnic. Jednání nebyla uzavřena a bude se dále pokračovat.

1. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu se zástupci krajské rady Královéhradeckého kraje opět jednala s náměstkem hejtmana Alešem Cabicarem a předsedou představenstva Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. Miroslavem Procházkou o navýšení mezd v nemocnicích, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Z Ministerstva zdravotnictví zúčastnění obdrželi propočet a vzhledem k nejasnostem předsedkyně Žitníková navrhla jednání na Ministerstvu zdravotnictví s náměstkyní ministra Helenou Rögnerovou.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Načíst další
 
Napište nám