Únor 2021

26. února

* V dopoledních hodinách byla svolaná pracovní porada vedení odborového svazu s právníky a inspektory BOZP, diskutovali o legislativních změnách nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil on-line jednání Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění. Jednalo se o nových kapacitách.

25. února

* Formou videokonference jednali členové krajské rady Karlovarského kraje. Aktuální informace ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb tohoto epidemií nejhůře postiženého kraje si vyslechlo vedení odborového svazu.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila on-line jednání zástupců ČMKOS s politickou stranou Piráti. Na jednání se předsedkyně vyjádřila k současné epidemické situaci a připomněla, že primárním cílem odborů je ochrana lidských životů a zdraví.

 

24. února

* Odpoledne se konala porada všech zaměstnanců odborového svazu, zazněly informace z jednotlivých krajů a ústředí odborového svazu a zhodnotilo se plnění úkolů. Po skončení následovala porada vedení odborového svazu.

 

23. února

* Od 10 hodin se konalo on-line jednání krajské rady Pardubického kraje za účasti vedení OS, hodnotilo se kolektivní vyjednávání v pardubických nemocnicích, příplatek za péči o covidové pacienty a situace na zdravotnické záchranné službě a v sociálních službách.

22. února

* Formou on-line jednání se uskutečnilo zasedání 157. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s náměstkyní ministra zdravotnictví Ing. Pavlou Seilerovou, aby prodiskutovaly návrh odborového svazu na mimořádné odměny pro zdravotníky formou poukazů na lázeňskou a rehabilitační péči.

19. února

* Uskutečnilo se on-line kolektivní vyjednávání v zařízeních společnosti SeneCura, kde vedení prezentovalo hospodaření společnosti a navržené změny ve vzdělávání zaměstnanců pracujících na jednotlivých pozicích. Byly domluveny změny v kolektivní smlouvě týkající se věrnostního příplatku. Otevřené zůstalo zvýšení mezd. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková a regionální manažeři Ladislav Kucharský a Václav Matoušek spolu s předsedy ZO ve společnosti SeneCura.

18. února

* Formou on-line se konala předporada k jednání tripartity. Za OS se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, která vystoupila s návrhem zařadit na jednání pléna tripartity mimořádný bod k epidemické situaci.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na Ministerstvu zdravotnictví sešla na jednání s náměstkem Radkem Policarem.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, aby projednaly připravované odměny pro zaměstnance v sociálních službách.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil on-line porady odborových svazů sdružených v ČMKOS k tématu Projekt ČMKOS – §320a ZP 2021 o aktivitách plánovaných v roce 2021.

 

17. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková poskytla v rámci mezinárodního projektu „Vyjednávanie o pracovných podmienkach a sociálnych právach pracovných migrantov v krajinách strednej a východnej Európy“ výzkumný rozhovor na téma situace v českém zdravotnictví.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil on-line porady odborových svazů sdružených v ČMKOS k tématu Projekt ČMKOS – §320a ZP 2021 o aktivitách plánovaných v roce 2021.

 

16. února

* Jednala výkonná rada OS, opět formou on-line.

 

15. února

* Dopoledne se na on-line jednání sešli členové krajské rady Jihočeského kraje s vedením OS. Vzájemně se informovali o situaci v jednotlivých nemocnicích a zařízeních sociálních služeb.

* Ve 14 hodin se konalo on-line setkání Platformy pro minimální důstojnou mzdu.

* Od 16 hodin za účasti vedení OS jednala on-line sekce pracovníků hygienické služby.

* V 18 hodin bylo zahájeno on-line jednání dozorčí rady OS za účasti vedení odborového svazu.

12. února

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil dalšího on-line jednání Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění o nových kapacitách.

11. února

* Formou on-line jednání se konala porada zaměstnanců odborového svazu s vedením svazu.

* V odpoledních hodinách se formou on-line s vedením OS sešla krajská rada Jihomoravského kraje. Projednala se situace v kraji, včetně testování a očkování zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách.

10. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou Sdružení odborových organizací skupiny AGEL Pavlem Michnou, aby si předali informace o situaci v nemocnicích. Předsedkyně OS informovala Pavla Michnu o záměrech svazu ohledně odměn pro zaměstnance nemocnic a úprav kompenzačních vyhlášek.

* Od 13 hodin se konalo jednání s ředitelem Janem Vojvodíkem ze Zařízení sociální péče Choceň za účasti předsedkyně základní odborové organizace Ivany Smejkalové, regionální manažerky OS Ivany Burešové, předsedkyně dozorčí rady OS Soni Vytiskové, člena dozorčí rady OS Zdeňka Vohnouta a místopředsedkyně OS Jany Hnykové.

9. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem na Ministerstvu zdravotnictví sešli s ředitelem přímo řízených organizací Ing. Janem Michálkem. Předmětem jednání byla situace v přímo řízených organizacích z pohledu zaměstnanců.

* Odpoledne se konalo jednání krajské rady Kraje Vysočina s vedením odborového svazu. Také na tomto jednání se projednávala situace v regionálním zdravotnictví a sociálních službách.

8. února

* Místopředseda OS Lubomír Francl se spolu se svazovými inspektory BOZP v dopoledních hodinách zúčastnil on-line semináře o BOZP pořádaného ČMKOS. Téma bylo v současné době velmi aktuální – syndrom vyhoření.

* Formou on-line se setkali členové krajské rady Libereckého kraje, a to za účasti vedení odborového svazu.

* Vedení OS a další odborní pracovníci se zúčastnili on-line členské schůze základní odborové organizace Nemocnice Tábor. Předsedkyně táborské odborové organizace Martina Netrvalová vše zvládla naprosto skvěle.

5. února

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil on-line jednání Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění. Jednalo se o nových kapacitách.

4. února

* Dalšího on-line jednání se zástupci MPSV o aktuální situaci v sociálních službách se zúčastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

* Vedení OS se formou on-line postupně setkalo s členy krajských rad Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Také na těchto jednáních se řešila aktuální situace v nemocnicích, v zařízeních sociálních služeb, na záchrankách, v hygienické službě a v lázeňství.

3. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešli s ministrem zdravotnictví Janem Blatným v záležitosti odměn za probíhající pandemii COVID-19. Dalším bodem byly úhrady za poskytovanou zdravotní péči. Jednání se zúčastnil také předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich, a to formou vzdáleného přístupu.

* V Poslanecké sněmovně se konalo jednání k novele zákona o potravinách, kde se s poslankyní Kateřinou Valachovou (ČSSD) a poslankyní Hanou Aulickou Jírovcovou (KSČM) sešly za odborový svaz předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková a řídící sekce pracovníků hygienické služby Gacka Slavíková. Jednání se dále zúčastnili hlavní hygienička Jarmila Rážová a náměstek ministra zemědělství Ing. Jindřich Fialka.

* Odpoledne se formou on-line jednání setkali členové sekce sociál a zástupci sociálních služeb z jednotlivých regionů s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou, místopředsedkyní Janou Hnykovou a místopředsedou Lubomírem Franclem.

2. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila on-line semináře Úhrady zdravotní péče a kompenzace poskytovatelům pro rok 2020 a 2021.

* V odpoledních hodinách se formou on-line sešli k výměně informací členové krajské rady Praha. Jednání se zúčastnilo vedení OS.

1. února

* Na pozici regionální manažerky a inspektorky BOZP odborového svazu nastoupila Jana Woffová, která v dubnu nahradí dlouholetou inspektorku BOZP a regionální manažerku Květu Boháčkovou.

* Formou on-line se konalo mimořádné jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR.  Hlavním bodem jednání byly možné kompenzace zaměstnancům v případě karantény nebo infekční nemoci. Jednání, které bylo velmi vypjaté, se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Načíst další
 
Napište nám