Únor 2022

 28. února

* Vedení OS jednalo s poskytovatelem programu TREWIS o nové verzi programu TREWIS ZO a jeho využití pro naše základní odborové organizace.

* Hlavním tématem odpoledního jednání sekce zdravotnických záchranných služeb byla příprava podnětů a dopadů reformy psychiatrické péče na ZZS a příprava konference Bezpečná sanitka.

25. února

* V Trutnově se uskutečnilo kolektivní vyjednávání s vedením Barevných domků Hajnice, kterého se účastnili členky základní odborové organizace Irena Pfeiferová a Marcela Vítková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková, právnička Štěpánka Řandová, poradce pro ekonomiku Kamil Kubáň a regionální manažerka Ivana Burešová.

* Místopředseda Lubomír Francl se na pozvání vedení Nemocnice České Budějovice zúčastnil slavnostního otevření nového hemodialyzačního střediska a endoskopického centra.

24. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem jednali s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Odbory znovu otevřely otázku snížení plateb za státní pojištěnce a opět žádaly, aby ministr zdravotnictví přehodnotil svůj názor na snížení plateb za státní pojištěnce. Dále požádaly o řešení problémů v hygienické službě, nesnižování počtu pracovníků. Vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině se nestihla další témata projednat a byla dohodnuta další schůzka.

* Odpoledne se konala on-line porada k řešení přestávek a situaci v Domově pro seniory Červenka. Porady se zúčastnili zástupci výboru odborové organizace, místopředsedkyně OS Jana Hnyková, všichni členové právního a sociálního oddělení OS, regionální manažer Ladislav Kucharský a předseda olomoucké krajské rady Jan Zatloukal.

23. února

* Pokračovala série on-line seminářů pořádaných EPSU k náboru a organizování členů, tentokrát seminářem zaměřeným na komunikaci a využití sociálních sítí. Za vedení OS se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

18. února

* V Ústí nad Labem jednali zástupci odborových organizací, předsedkyně OS Dagmar Žitníková, předseda LOK-SČL Martin Engel a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková s vedením Krajské zdravotní, a. s., v čele s MUDr. Ondřejem Štěrbou, předsedou představenstva. Odbory požadovaly, a to po celé období kolektivního vyjednávání, navýšení mzdových tarifů o 6 % pro všechny zaměstnance, a navýšení benefitů přiznaných současnou kolektivní smlouvou. Jednání skončilo dohodou. S účinností od 1. 3. 2022 dochází k navýšení mzdových tarifů, a to o 6 % pro všechny zaměstnance Krajské zdravotní beze změn již přiznaných benefitů.

17. února

* Jednala sekce pracovníků hygienické služby, řešil se především snížený rozpočet pro krajské hygienické stanice na letošní rok.

* Odpoledne se uskutečnilo první kolo kolektivního vyjednávání ve společnosti SeneCura v Humpolci. Nově vzniklý výbor odborové organizace přijely podpořit místopředsedkyně OS Jana Hnyková, právnička Štěpánka Řandová a regionální manažerka Jana Woffová.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se spolu se členy sekce pro práci s členskou základnou zúčastnil webináře Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) k náboru a organizování členů. Hlavním bodem bylo představení našeho programu evidence členů TREWIS, který byl kolegy z EPSU hodnocen velice kladně.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel sešli s místopředsedou vlády Vítem Rakušanem. Obsahem jednání bylo sdělení obav odborů ke snížení plateb za státní pojištěnce a žádost, aby koalice při projednávání rozpočtu v Poslanecké sněmovně zvážila případné změny.

15. února

* Uskutečnila se on-line porada regionálních manažerů a inspektorů BOZP. Na poradě se probraly problémy, které zaměstnanci řeší v základních organizacích, a předali si zkušenosti z jednotlivých jednání.

a14. února

* Místopředseda Lubomír Francl se zúčastnil jednání Rady Českomoravské konfederace odborových svazů. ČMKOS vyjádřila podporu stávkové pohotovosti odborového svazu. Jednalo se také o přípravě VIII. sjezdu ČMKOS.

* Odpoledne se uskutečnila porada k přípravě kulatého stolu k reformě psychiatrických nemocnic a stanovily se úkoly pro jednotlivé účastníky jednání za OS.

9. února

* Na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) se sešli zástupci odborů, zaměstnavatelů a vlády. Hlavním bodem jednání byl návrh státního rozpočtu ČR na rok 2022. Proti škrtům v oblasti zdravotnictví vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Z jednání je v Bulletinu samostatný článek.

* V odpoledních hodinách se uskutečnila on-line porada vedení odborového svazu. Projednala se aktuální řešení problémů v základních odborových organizacích, příprava výroční zprávy OS a inventura majetku OS.

8. února

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

* Uskutečnila se společná tisková konference odborového svazu a LOK-SČL k návrhu státního rozpočtu a k dopadu škrtů do sektoru zdravotnictví a sociálních služeb.

7. února

* Dopoledne se uskutečnilo online jednání se členy ZO Barevné domky Hajnice a zástupci odborového svazu Štěpánky Řandové, Kamila Kubáně a místopředsedkyně Jany Hnykové ke kolektivní smlouvě v tomto zařízení.

* Odpoledne bylo zahájeno společné jednání výkonné a dozorčí rady, probíraly se připravované materiály ke stanovám, finančnímu řádu a programu odborového svazu.

3. února

* Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se po delší době uskutečnilo jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální oblast s ministrem Marianem Jurečkou. Na programu jednání bylo financování sociálních služeb v roce 2022 a s tím spojený připravovaný státní rozpočet a rozpočtové provizorium. Probíral se také legislativní plán MPSV pro rok 2022 a nastavila se další spolupráce. Za vedení OS se zúčastnili místopředsedkyně Jana Hnyková, místopředseda Lubomír Francl a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková.

* Po jednání pracovního týmu následovala pracovní schůzka ministra Mariana Jurečky a vedení odborového svazu. Místopředsedové Jana Hnyková a Lubomír Francl se jednání účastnili osobně, předsedkyně OS Dagmar Žitníková z důvodu karantény on-line. Na jednání se sociální partneři dohodli na nastavení spolupráce a vedení OS předalo ministrovi informace o problémech v oblasti sociálních služeb.

2. února

* Na Ministerstvu financí se uskutečnila schůzka odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a veřejné správy a ministra financí Zbyňka Stanjury. Odborový svaz zastupovala místopředsedkyně Jana Hnyková. Hlavním bodem programu jednání bylo navýšení platových tabulek pro zaměstnance pod služebním zákonem a ve veřejné správě.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám