Únorové jednání výboru sekce sociál v novém složení

Na únorovém jednání výkonná rada odborového svazu schválila výbor sekce sociál ve složení Ing. Tomáš Havlásek, Helena Kurcová, Mgr. Aneta Lorencová, Jiřina Marešová a Mária Reissausová a garantku sekce za výkonnou radu Mgr. Marcelu Holčákovou.

První jednání nově zvoleného výboru sekce dne 22. února zahájila místopředsedkyně OS Jana Hnyková, poděkovala bývalým členům výboru sekce, přivítala nové členy a následovala volba řídícího sekce. Řídícím sekce byl jednohlasně zvolen Ing. Tomáš Havlásek.

Sekce si stanovila harmonogram práce pro letošní rok. Výbor byl předběžně informován o plánované vzdělávací akci na podzim v Bratislavě, u kolegů ze slovenského odborového svazu. Cílem akce bude vzájemně se informovat o situaci v sociální oblasti. Současně byl stanoven příští termín jednání sekce, a to v úterý 9. května na OS.

Jednání pokračovalo informacemi o aktuálních změnách v legislativě. Nejprve předsedkyně OS Dagmar Žitníková představila profesní zákon, na kterém začalo pracovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zákon má zvýšit prestiž sociálních pracovníků, upravit výkon profese sociálních pracovníků a definovat výkon sociální práce. Obsahem bude i nový studijní program pro sociální pracovníky. Součástí zákona budou specializace podle typu služby, kde bude sociální pracovník vykonávat svou profesi. Účinnost zákona je naplánována od 1. 1. 2025. Do pracovních týmů MPSV pro tvorbu zákona byli nominováni členové vedení sekce a předsedkyně i místopředsedkyně OS.

Vedení OS dále informovalo o stanovisku odborů k navrhovaným změnám zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Mimo připomínky k jednotlivým ustanovením zákona odbory zásadně odmítají personální a materiálně-technické standardy, které jsou součástí návrhu. Také k vládnímu návrhu valorizace důchodů od 1. 7. 2023 a ke zvýšení věku odchodu do důchodu má OS odmítavý postoj.

Rozsáhlou diskusi vyvolalo téma personální situace v sociálních službách. Opakovaně zazněl nedostatek všeobecných sester a uchazečů o práci v sociálních službách, potřeba vyššího počtu personálu a vysoký průměrný věk zaměstnanců. Zaměstnanci důchodového věku odcházejí a noví nezůstávají, mnohdy odejdou už první den po nástupu do práce. Zaměstnance rovněž trápí nadměrná administrativní zátěž na úkor péče o klienta a psychické a fyzické vyčerpání zaměstnanců z důvodu nedostatku kolegů na pracovišti.

Podněty z praxe se bude výbor sekce dále zabývat a budou tématem na celostátních i krajských jednáních. Závěrem došlo také na rozdělení prvních úkolů.

Foto Romana Novotná

Podobné články

Aktuality 8. 3. 2023 / 16:35

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Konečně tu máme novelu zákona o sociálních službách a rozběhl se legislativní proces. Tato novela zákona je přezdívaná jako ,,malá technická“ novela zákona.

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Aktuality 9. 1. 2023 / 14:46

Žitníková napsala Jurečkovi kvůli personálnímu standardu

Dopis předsedkyně Žitníkové ministrovi Jurečkovi: Odborový svaz nesouhlasí se zavedením personálního standardu do sociálních služeb.

Načíst další
 
Napište nám