Úprava nařízení vlády o platech zaměstnanců od 1. 1. 2023

Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě jsou stanoveny nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a zaměstnanců ve státní službě nařízením vlády č. 304/2014 Sb. Obě tato nařízení byla od 1. ledna 2023 novelizována nařízením vlády č. 464/2022 Sb.

Změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

  • Výše platových tarifů se od 1. ledna 2023 nemění, beze změny je také zařazení kategorií zaměstnanců do stupnic platových tarifů.

Příloha č. 1 k nařízení vlády je stupnice platových tarifů pro dělnické a technicko-hospodářské kategorie zaměstnanců.

Příloha č. 2 k nařízení vlády je stupnicí pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. Nově jsou mezi tyto kategorie zařazeni pracovníci, kteří jsou manželskými nebo rodinnými poradci.

Příloha č. 3 k nařízení vlády je stupnicí pro zdravotnické pracovníky kromě lékařů.

Příloha č. 4 k nařízení vlády stanovuje stupnici platových tarifů pro lékaře.

Příloha č. 5 k nařízení vlády je určena pro pedagogické pracovníky a jako jediná zaznamenala změnu v tom, že je nově rozšířena o dosud chybějící 15. a 16. platovou třídu pro akademické pracovníky státních vysokých škol.

Platový tarif je stanoven zaměstnanci podle uvedené stupnice platových tarifů, podle platové třídy (stanoveno v katalogu prací) a podle platového stupně.

Platový stupeň je zaměstnanci stanoven podle započtené praxe, novela nařízení vlády zaznamenala změnu pouze pro zaměstnance, kteří dosáhli vyššího odborného vzdělání.

  • Od 1. ledna 2023 se zaměstnancům, kteří jsou zařazeni do 10. platové třídy a dosáhli vyššího odborného vzdělání, nebude provádět odpočet ze započtené praxe.
  • Zaměstnancům, kteří jsou zařazeni do 11. a vyšší platové třídy, kteří dosáhli vyššího odborného vzdělání, se bude provádět ze započtené praxe odpočet ve výši 2 roky.
  • Pokud byl odpočet proveden před účinností novely, musí zaměstnavatel provést od 1. ledna 2023 úpravu.

Změny nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

  • Výše platových tarifů uvedených ve stupnici platových tarifů zůstávají beze změny.
  • Změna nastala pro zápočet praxe státních zaměstnanců a zaměstnance v pracovním poměru, kteří dosáhli vyššího odborného vzdělání.
  • Zaměstnancům, zařazeným do 10., 11. nebo 12. platové třídy se nebude ze započtené doby odpočet provádět, zaměstnancům s tímto vzděláním zařazeným do 13. a vyšší platové třídy bude proveden odpočet dvou let.
  • Pokud byly odpočty pro 10. – 12. třídu provedeny před účinností novely, musí zaměstnavatel od 1. ledna 2023 provést přepočet a úpravu, to se nevztahuje na státní zaměstnance 11. a 16. platové třídy.
  • K úpravě došlo v příloze č. 3, která rozděluje správních činností do skupin a stanovuje pravidla pro určení konkrétní výše zvláštního příplatku v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví podle obtížnosti výkonu služby.
  • Ze skupiny I. byla do skupiny II. převedena činnost vyžadující individuální přístup s osobami v krizových sociálních situacích v souvislosti s řízením o nepojistných dávkách, ve styku s uchazeči o zaměstnání při zprostředkování práce, nebo v mimořádné tíživé sociální situaci nárokujícími nepojistné sociální dávky. Přesné znění je uvedeno v novém bodě 8. skupiny II, přílohy č. 3.

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:58

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:43

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 30. 12. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 465/2022, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

Aktuality 2. 1. 2023 / 10:19

Novela katalogu prací od 1. 1. 2023 – pro zaměstnance s platem

Základem pro přiznání platu je výkon práce a přiznání správné platové třídy.

Načíst další
 
Napište nám