Úspěšné uzavření kolektivní smlouvy v Janských Lázních

Kolektivní vyjednávání ve státním podniku Státní léčebné lázně Janské Lázně bylo zahájeno v listopadu 2016 za účasti zaměstnavatele a zástupců odborových organizací. Působí zde totiž odborová organizace OSZSP ČR a odborový svaz OSPEA, jehož členy jsou někteří zaměstnanci  podniku. Obě organizace po vyjasnění vlastních priorit předložily návrh kolektivní smlouvy zaměstnavateli a vystupovaly ve vzájemné shodě. Ze strany odborů se vždy vyjednávání účastnili výbor odborové organizace OSZSP ČR při SLL Janské Lázně a místopředseda odborového svazu OSZSP ČR Mgr. Lubomír Francl, předseda a místopředseda odborového svazu OSPEA Vratislav Feigel a Lubomír Olejár a předseda oblastní organizace svazu OSPEA Jan Jáci. Za zaměstnavatele se v prvním kole účastnil ředitel Ing. Rudolf Bubla, v dalších kolech Ing. Hana Turečková pověřená vedením lázní od 1. 12. 206 do 31. 3. 2017 a v dubnu pak nově jmenovaný ředitel Ing. Jiří Rampouch. Dále za zaměstnavatele jednali personální manažerka Soňa Mičánková a technický manažer Petr Janovec.

V předchozí kolektivní smlouvě jsme měli nad rámec zákoníku práce vyjednáno několik významných benefitů, například příspěvek na dopravu, dary u příležitosti pracovních výročí, 1 týden dovolené navíc, benefitní kartu na úhradu sportovních, kulturních a zdravotních potřeb zaměstnanců.

To vše zůstalo zachováno i v nové kolektivní smlouvě. Navíc se nám podařilo vyjednat dar u příležitosti odpracovaných 10 let ve výši 5000 Kč, příspěvek odborovým organizacím na jejich činnost ve výši 15 000 Kč a hlavně příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění ve výši 200 Kč měsíčně. Dále bylo nově dohodnuto navýšení dovolené o další dva dny pro zaměstnance, kteří dovršili v předchozím kalendářním roce tři roky nepřetržitého zaměstnání v podniku. Nezanedbatelným je i poskytnutí pěti dnů studijního volna s náhradou mzdy za účelem zvyšování kvalifikace vzděláváním a studiem v souladu s potřebou zaměstnavatele.

Odborové organizace usilovaly o to, aby nedílnou součástí kolektivní smlouvy byl mzdový předpis. Nyní je v kolektivní smlouvě zakotveno ujednání, že tomu tak bude s platností od 1. 1. 2018. Počátkem října letošního roku máme tedy zahájit projednávání tohoto předpisu a vzhledem k tomu, že bude součástí kolektivní smlouvy, tak i jeho schválení.

Závěrem lze konstatovat, že vyjednávání bylo poměrně složité i vzhledem k tomu, že za zaměstnavatele se vyjednavači měnili, mnohdy docházelo mezi oběma stranami k ostřejší výměně názorů. Několikrát bylo třeba jednání přerušit a poskytnout jednotlivým účastníkům možnost zvážit návrhy a dohodnout se na přijatelných úpravách. Nicméně při posledním setkání se podařilo kolektivní smlouvu podepsat, takže mohla vstoupit v platnost od 1. 5. 2017.

 

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 11. 1. 2023 / 9:55

Restart odborové organizace v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Na konci roku 2019 byl zvolen nový výbor ZO v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Převzali jsme velmi nízkou členskou základnu a zjistili jsme, že většina zaměstnanců nemá informace o odborovém svazu.

Aktuality 21. 12. 2022 / 18:03

Příjemné bilancování na schůzi odborářů v Domově Ždírec

Neřešíme jen problémy, ale někdy se sejdeme s našimi odboráři i na příjemné společné akci. Taková byla také členská schůze 8. prosince 2022 v Domově ve Ždírci.

Načíst další
 
Napište nám