Úspěšné uzavření kolektivní smlouvy v Janských Lázních

Kolektivní vyjednávání ve státním podniku Státní léčebné lázně Janské Lázně bylo zahájeno v listopadu 2016 za účasti zaměstnavatele a zástupců odborových organizací. Působí zde totiž odborová organizace OSZSP ČR a odborový svaz OSPEA, jehož členy jsou někteří zaměstnanci  podniku. Obě organizace po vyjasnění vlastních priorit předložily návrh kolektivní smlouvy zaměstnavateli a vystupovaly ve vzájemné shodě. Ze strany odborů se vždy vyjednávání účastnili výbor odborové organizace OSZSP ČR při SLL Janské Lázně a místopředseda odborového svazu OSZSP ČR Mgr. Lubomír Francl, předseda a místopředseda odborového svazu OSPEA Vratislav Feigel a Lubomír Olejár a předseda oblastní organizace svazu OSPEA Jan Jáci. Za zaměstnavatele se v prvním kole účastnil ředitel Ing. Rudolf Bubla, v dalších kolech Ing. Hana Turečková pověřená vedením lázní od 1. 12. 206 do 31. 3. 2017 a v dubnu pak nově jmenovaný ředitel Ing. Jiří Rampouch. Dále za zaměstnavatele jednali personální manažerka Soňa Mičánková a technický manažer Petr Janovec.

V předchozí kolektivní smlouvě jsme měli nad rámec zákoníku práce vyjednáno několik významných benefitů, například příspěvek na dopravu, dary u příležitosti pracovních výročí, 1 týden dovolené navíc, benefitní kartu na úhradu sportovních, kulturních a zdravotních potřeb zaměstnanců.

To vše zůstalo zachováno i v nové kolektivní smlouvě. Navíc se nám podařilo vyjednat dar u příležitosti odpracovaných 10 let ve výši 5000 Kč, příspěvek odborovým organizacím na jejich činnost ve výši 15 000 Kč a hlavně příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění ve výši 200 Kč měsíčně. Dále bylo nově dohodnuto navýšení dovolené o další dva dny pro zaměstnance, kteří dovršili v předchozím kalendářním roce tři roky nepřetržitého zaměstnání v podniku. Nezanedbatelným je i poskytnutí pěti dnů studijního volna s náhradou mzdy za účelem zvyšování kvalifikace vzděláváním a studiem v souladu s potřebou zaměstnavatele.

Odborové organizace usilovaly o to, aby nedílnou součástí kolektivní smlouvy byl mzdový předpis. Nyní je v kolektivní smlouvě zakotveno ujednání, že tomu tak bude s platností od 1. 1. 2018. Počátkem října letošního roku máme tedy zahájit projednávání tohoto předpisu a vzhledem k tomu, že bude součástí kolektivní smlouvy, tak i jeho schválení.

Závěrem lze konstatovat, že vyjednávání bylo poměrně složité i vzhledem k tomu, že za zaměstnavatele se vyjednavači měnili, mnohdy docházelo mezi oběma stranami k ostřejší výměně názorů. Několikrát bylo třeba jednání přerušit a poskytnout jednotlivým účastníkům možnost zvážit návrhy a dohodnout se na přijatelných úpravách. Nicméně při posledním setkání se podařilo kolektivní smlouvu podepsat, takže mohla vstoupit v platnost od 1. 5. 2017.

 

Podobné články

Aktuality 16. 7. 2022 / 11:20

Navštívili jsme nemocnice v Rokycanech a v Písku

V pátek 13. května jsme vyrazili do nemocnic v Rokycanech a v Písku.

Aktuality 7. 7. 2022 / 9:33

O odborech v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí

Chtěla bych touto cestou poděkovat zástupkyním odborové organizace OSZSP ČR Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí.

Aktuality 2. 6. 2022 / 19:59

Na pražské ZZS se nám osvědčila vytrvalost a orientace v legislativě

Na ZZS hlavního města Prahy pracuji 23 let. Nejdříve jako řidič tzv. převozové služby, po doplnění zdravotnického vzdělání na distančním studiu jako zdravotnický záchranář.

Načíst další
 
Napište nám