KR, Žitníková a Kucharský s hejtmanem Bubeníčkem

Ústecká krajská rada spolu s předsedkyní Bc. Dagmar Žitníkovou a místopředsedou svazu Mgr. Ladislavem Kucharským se v úterý 19. března sešla s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Schůzky se účastnil také vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Petr Severa. Hlavním cílem setkání bylo navázání spolupráce s novým vedením kraje a zlepšení spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Předsedkyně Žitníková informovala hejtmana o činnosti krajské rady Ústeckého kraje a o činnosti odborového svazu, upozornila na problémy zaměstnanců v kraji v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, očekává jejich řešení ze strany kraje. Situaci, která je podobná ve všech krajích, bude projednávat na Asociaci krajů ČR. Odbory požadují koordinovaně řešit problémy ve zdravotnictví a sociálních službách. Vybídla hejtmana Bubeníčka, aby se kraj připojil k výzvě odborů postupovat společně s Asociací krajů ČR při řešení problémů.

K jednotlivým oblastem se vyjádřili samostatně členové krajské rady.

Bc. Martin Vacek seznámil hejtmana se situací v lázeňství – problémy s nedostatečným počtem klientů. Upozornil na skutečnost, že i tento kraj poskytuje kvalitní lázeňskou péči, a informoval o činnosti svazové sekce lázeňství.

Ing. František Hájek informoval o situaci v Krajské zdravotní.

Adriena Šípová požádala o informaci ohledně vracení peněz za nakoupené přístroje pro Krajskou zdravotní. Hejtman odpověděl, že dosud nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí. Ing. Severa doplnil, že částka, která se bude případně do státního rozpočtu vracet, neohrozí chod nemocnic.

Hovořilo se i o situaci v nemocnicích, kde není zřizovatel kraj.

Božena Valešová informovala o situaci v nemocnici ve Varnsdorfu.

Ing. Severa informoval o jmenování skupiny pro tvorbu koncepce zdravotnictví kraje, termín vypracování je k 30. 6. příštího roku. Platí, že do pracovní skupiny jsou jmenovaní i zástupci ostatních zařízení. Koncepce bude zahrnovat také městské nemocnice, protože patří do komplexu zdravotnictví kraje.

Předsedkyně Žitníková informovala o dopadech úhradové vyhlášky, důsledkem je omezování péče v některých nemocnicích.

Dana Slavíková seznámila s hlavním problémem v oblasti poskytování péče v zařízeních sociálních služeb – jak zaměstnanci, tak i vedení různých zařízení mají pocit, že se situace v těchto zařízeních neřeší. V některých zařízeních dochází ze strany vedení k hrubému porušování zákoníku práce s dopadem na zaměstnance, nedostatek finančních prostředků se řeší na úkor zaměstnanců.

Hejtman informoval, jak kraj přispívá na tato zařízení. Za nedostatek považuje, že stát odmítá na tyto služby navýšit dotace a chce, aby vše financovaly kraje.

Alena Wilhelmová informovala o situaci v hygienické službě v kraji.

S Ing. Severou bylo dohodnuto, že odboráři jej budou o případných nedostatcích v zařízeních informovat.

Hejtman Bubeníček přislíbil spolupráci při řešení konkrétních podnětů svazu ve vztahu ke kraji a rovněž možnost koordinace spolupráce s Komisí Rady Asociace krajů ČR pro sociální věci.

Foto Mgr. Zbyněk Šebesta, Krajský úřad Ústeckého kraje

Podobné články

Aktuality 18. 10. 2022 / 19:27

Zemřel kolega František Hájek

Odborový svaz obdržel smutnou zprávu, že v pátek 7. října zemřel náš kolega Ing. František Hájek.

Aktuality 10. 10. 2022 / 14:01

Ústecká krajská konference OS – 6. 10. 2022

Ústecká krajská konference jednala ve čtvrtek 6. října.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:13

Ústecká KR – plnění programu OS

Zpráva ústecké krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám