Ústecká porada s vedením OS – 17. 3. 2022

Další porada vedení OS s předsedy a zástupci odborových organizací se uskutečnila 17. března, a to v Ústeckém kraji. Úvodní část porady byla věnovaná přípravě IX. sjezdu OS a návrhům na úpravu programu, finančního řádu a stanov OS, které budou na sjezdu projednávány. Poté, co vedení OS představilo návrhy na změny a vysvětlilo důvody pro předložení těchto návrhů, byli přítomní zástupci odborových organizací vyzváni, aby tyto dokumenty projednali a zasílali na OS svoje připomínky a návrhy na doplnění nebo úpravu.

Další blok byl věnován informacím z odborových organizací v kraji. Po zprávě o činnosti krajské rady byli přítomní seznámeni se složitou situací v hygienické službě, informace o ní podaly kolegyně z odborových organizací z hygienické služby v čele s Alenou Wilhelmovou. V Krajské zdravotní byla dohodnuta kolektivní smlouva včetně navýšení mezd zaměstnancům o 6 % od 1. 3. 2022. K navýšení mezd by mělo dojít i přesto, že těsně před podpisem kolektivní smlouvy splnila veškeré zákonné povinnosti odborová organizace Pro Libertate, která se chtěla do vyjednávání ještě před podpisem zapojit. Je možné, že se tento subjekt objeví i jinde, a i z tohoto důvodu vedení OS na všech poradách s předsedy vyzývá, aby v těch případech, kdy jsou splněny podmínky dané zákonem, vstoupily s touto odborovou organizací naše odborové organizace v jednání, aby si vysvětlily své postoje a snažily se hledat společný postup při vyjednávání se zaměstnavatelem.

Podobné články

Aktuality 14. 10. 2021 / 14:37

Ústecká krajská konference 14. 10. 2021

Krajská konference Ústeckého kraje se konala ve čtvrtek 14. října 2021 v prostorách Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Aktuality 8. 11. 2019 / 8:38

Ústecká krajská konference – 30. 10. 2019

Zástupci odborových organizací z Ústeckého kraje se sešli na krajské konferenci ve středu 30. října v Ústí nad Labem.

Aktuality 3. 9. 2019 / 9:30

Ústecká KR o Lužické nemocnici a sociálních službách v Mostě

Ve středu 28. srpna se na svém pravidelném jednání sešla krajská rada OSZSP ČR Ústeckého kraje.

Načíst další
 
Napište nám