Ústecká porada s vedením OS – 17. 3. 2022

Další porada vedení OS s předsedy a zástupci odborových organizací se uskutečnila 17. března, a to v Ústeckém kraji. Úvodní část porady byla věnovaná přípravě IX. sjezdu OS a návrhům na úpravu programu, finančního řádu a stanov OS, které budou na sjezdu projednávány. Poté, co vedení OS představilo návrhy na změny a vysvětlilo důvody pro předložení těchto návrhů, byli přítomní zástupci odborových organizací vyzváni, aby tyto dokumenty projednali a zasílali na OS svoje připomínky a návrhy na doplnění nebo úpravu.

Další blok byl věnován informacím z odborových organizací v kraji. Po zprávě o činnosti krajské rady byli přítomní seznámeni se složitou situací v hygienické službě, informace o ní podaly kolegyně z odborových organizací z hygienické služby v čele s Alenou Wilhelmovou. V Krajské zdravotní byla dohodnuta kolektivní smlouva včetně navýšení mezd zaměstnancům o 6 % od 1. 3. 2022. K navýšení mezd by mělo dojít i přesto, že těsně před podpisem kolektivní smlouvy splnila veškeré zákonné povinnosti odborová organizace Pro Libertate, která se chtěla do vyjednávání ještě před podpisem zapojit. Je možné, že se tento subjekt objeví i jinde, a i z tohoto důvodu vedení OS na všech poradách s předsedy vyzývá, aby v těch případech, kdy jsou splněny podmínky dané zákonem, vstoupily s touto odborovou organizací naše odborové organizace v jednání, aby si vysvětlily své postoje a snažily se hledat společný postup při vyjednávání se zaměstnavatelem.

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 18. 10. 2022 / 19:27

Zemřel kolega František Hájek

Odborový svaz obdržel smutnou zprávu, že v pátek 7. října zemřel náš kolega Ing. František Hájek.

Aktuality 10. 10. 2022 / 14:01

Ústecká krajská konference OS – 6. 10. 2022

Ústecká krajská konference jednala ve čtvrtek 6. října.

Načíst další
 
Napište nám