V tomto pandemickém bezčasí nás potěšil dopis Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR zaslaný ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a požadující prostředky na odměny pro záchranáře. Buďme rádi, že v tom nejsme sami. Ano, jde i o peníze! Náš odborový svaz na vládě požaduje prostředky pro mimořádné příplatky zdravotníků v době pandemie, zároveň pro navýšení výjezdových příplatků pro záchranáře (a doporučili bychom nezapomínat na naše mzdové požadavky z let minulých, které zůstaly oslyšeny).

Něco slov za naši organizaci.

JE potěšující, že:

Odbory nadále žádají finanční prostředky k navýšení výjezdových příplatků pro posádky zdravotnické záchranné služby.

Odbory nadále žádají, aby odměny dostali nejenom pracovníci na COVID jednotkách, ale i ti, kteří pracují na příjmových ambulancích, v první linii a na ostatních odděleních. Podle odborů by tyto příplatky měly být odstupňované mírou rizika a nemají je dostat jen někteří. „Navrhli jsme vše realizovat formou mimořádného opatření. Peníze na odměny by šly formou dotačního řízení – stejně jako před pár lety zvláštní příplatky pro sestry na nočních směnách,“ popsala Dagmar Žitníková.

Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR vyzvala ministra k uvolnění finančních prostředků na odměny pro zdravotnické záchranáře.

O zvláštní příplatky žádá ministra Adama Vojtěcha i Asociace českých a moravských nemocnic.

Asociace krajů ČR požádala vládu o navýšení finančních prostředků pro zdravotnická zařízení, včetně záchranky i nemocnic, a k žádosti se přidal i Středočeský kraj.

Vláda ústy premiéra nejen, že nám poděkovala, ale přislíbila navýšení peněz jdoucích do zdravotnictví.

Premiér Andrej Babiš veřejně a opakovaně poděkoval zdravotníkům za jejich práci, zvláště v krizové situaci. K tomu přidal poučení, jak pandemie ukázala důležitost kvalitně fungujícího zdravotnictví postaveného na spokojenosti všech zdravotníků, která se neobejde bez spravedlivé odměny za jejich práci.

NENÍ potěšující, že:

Zdravotnictví České republiky je chronicky podfinancované částkou necelých 7 % hrubého domácího produktu. Tento stav trvá již mnoho volebních období a příspěvky státu do zdravotního pojištění za státní pojištěnce jsou neuvěřitelně nízké.

Zdravotní pojišťovny i v době hubených financí pro zdravotnictví jsou přese všechno schopné zadržovat na svých účtech desítky miliard korun i za cenu z praktického pohledu nepochopitelného rušení akutních lůžek a kritizování občanů, že příliš často chodí k lékaři.

Mnoho zdravotníků propadlo skepsi především ze zkušeností, když sliby o navýšení platů a mezd naše vlády opakovaně porušily, spoléhajíce při tom kromě jiného na lékaře a zdravotníky z levného východu. Slibované navýšení platů o 10 % před rokem či před dvěma lety? Kdeže ty loňské sněhy jsou?

Mnozí experti bohužel nadále nechápou, že zdravotnictví potřebuje fungovat s určitými rezervami, a nikoliv na doraz, kdy i běžné sezónní výkyvy znamenají, že není kam uložit pacienta a jede se na nedůstojné přistýlky apod.

JE nadějné, že:

● Pandemie všem vnímavým ukázala, že čeští občané se v těžkých chvílích na své lékaře a ostatní zdravotníky mohou spolehnout.

● Pandemie všem vnímavým rovněž ukazuje, že kvalitní a dostupné zdravotnictví není zadarmo a je třeba co nejdříve sanovat celý systém výrazným navýšením plateb za státní pojištěnce.

● Pandemie všem vnímavým ukázala nezbytnost řešení katastrofálního nedostatku lékařů a sester v akutní lůžkové a přednemocniční neodkladné péči.

PS: Snad si to všichni všechno uvědomíme. Česká republika by měla být dobrou zemí.

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:53

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Aktuality 24. 2. 2023 / 16:28

Bitvu o jihomoravské zdravotnictví jsme vyhráli, ale…

Chtěl bych se zamyslet nad směřováním zdravotnictví v Jihomoravském kraji.

Aktuality 18. 1. 2023 / 18:15

Přišel, mile překvapil a chce zase přijít

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přijal pozvání na lednové jednání výkonné rady a dozorčí rady OS a vzal s sebou i svůj tým.

Načíst další
 
Napište nám