Vzory kolektivních smluv i úhradová vyhláška už jsou k dispozici

Odborový svaz také letos připravil aktualizované vzory kolektivních smluv, a to jak pro příspěvkové organizace, tak pro obchodní společnosti, a 29. října je elektronicky rozeslal do odborových organizací.

V případě příspěvkových organizací není do kolektivních smluv zapracována novela nařízení vlády k navýšení platů, protože zatím nebyla vydána, přestože odborový svaz to opakovaně urgoval u premiéra Andreje Babiše i ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové.

Pro kolegy ze zdravotnictví sdělujeme, že v pátek 29. října vstoupila v platnost úhradová vyhláška (vyhláška č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022), kde je zakotven nárůst úhrad, který pokryje zvýšení platů a mezd ve zdravotnictví.

Informace k úhradám, které jsou určeny k nárůstu platů a mezd pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví, popsalo Ministerstvo zdravotnictví v důvodové zprávě, která byla do odborových organizací rozeslána zároveň se vzory kolektivních smluv.

Krátká citace z důvodové zprávy k úhradové vyhlášce:

Vzhledem ke skutečnosti, že platové tarify jsou pro rok 2022 navýšeny o 6 %, je dohoda v segmentech akutní a následné lůžkové péče neplatná a úhrady stanovuje Ministerstvo zdravotnictví. V rámci svého závazku pro dohodovací řízení tak ministerstvo ve vyhlášce navýšilo růst úhrad, aby reflektoval dodatečný růst platů. Kromě toho, v rámci zachování úhradové spravedlnosti a pro zamezení nedovolené veřejné podpory, ministerstvo zasáhlo do dohody i ve všech ostatních segmentech a navýšilo úhrady analogicky s navýšením úhrad v segmentech nemocnic (tj. o stejné procento jako jsou průměrně navýšeny úhrady v akutní lůžkové péči, nikoliv tak, aby ostatní segmenty měly přesně na 6% růst platů a mezd). Dodatečný růst úhrad vyvolaný růstem platů činí 4,44 % (spočítáno na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky z nákladů referenčních nemocnic v síti CZ-DRG) s výjimkou následné péče, lázní a zvláštní ambulantní péče, kde růst platů představuje růst úhrad o 4,8 % (z důvodu vyššího podílu osobních nákladů). Úhradové proměnné (ceny v korunách, hodnoty bodu, koeficienty růstu apod.) byly těmito dodatečnými růsty vynásobeny a zaokrouhleny nahoru na nejbližší náležitou měrnou jednotku“.

Celý text úhradové vyhlášky najdete na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-396?text=

Připomínáme, že stejně jako každý rok máte možnost v případě problémů v kolektivním vyjednávání požádat o pomoc regionální manažery, vedoucí právního a sociálního oddělení Ivanu Břeňkovou, právničku Štěpánku Řandovou, ekonomického poradce Kamila Kubáně nebo vedení svazu. Všichni jsme připraveni pomoci.

Podobné články

Aktuality 27. 6. 2022 / 10:55

Ombusdman o zákazu diskriminace v kolektivních smlouvách

Ombudsman Stanislav Křeček se obrátil na předsedu ČMKOS Josefa Středulu dopisem, v němž upozorňuje na zákaz diskriminace v kolektivních smlouvách a na nový leták, který Kancelář veřejného ochránce práv vydala.

Aktuality 5. 2. 2020 / 17:33

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Aktuality 22. 2. 2018 / 13:58

Rok 2018: změny v oblasti odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců

I když nebyla schválena velká novela zákoníku práce, neznamená to, že rok 2018 nepřinese v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců žádné změny.

Načíst další
 
Napište nám