V Budapešti o zkušenostech se získáváním nových členů odborů

Ve středu 22. listopadu se v Budapešti konalo jednodenní setkání zástupců šesti odborových svazů z Maďarska, České republiky, Srbska a Slovenska, kteří diskutovali o pokroku při náboru členů a organizaci práce při tvorbě kampaní ve střední a východní Evropě. Pět zastoupených odborových svazů bylo součástí projektu Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) pro nábor zaměstnanců v letech 2015-16.

V projektu jim pomáhal zkušený organizátor Eddy Stam, dříve působící v holandském odborovém svazu FNV. Na základě výcviku a poradenství, které poskytl Eddy, podniklo pět odborových svazů řadu iniciativ pro podporu navyšování členské základny a vyhledávání aktivistů na pracovištích.

Za náš odborový svaz jsem se zúčastnil já a Vojtěch Burda ze ZZS Moravskoslezského kraje. V přednesené zprávě jsem nejdříve představil naši sekci pro práci s členskou základnou, která se již několik let snaží přicházet s nápady, jak navyšovat členskou základnu. V současnosti se zaměřujeme na rozvoj své strategie a plánování kampaně o propagaci odborového svazu se zvláštním zaměřením na zlepšení komunikace s členy a potenciálními členy, což by mělo v konečném důsledku vést k vyššímu povědomí o činnosti odborů, posléze k navýšení členské základny a k zvýšení počtu aktivních odborářů. Dále jsem zmínil školicí semináře a tvorbu pracovních materiálů.

Vojta Burda poté naši kampaň o propagaci odborů představil. Mohu říci, že jeho prezentace patřila mezi nejlepší. I z tohoto důvodu mě mrzí, že se nám nepodařilo tuto kampaň přiblížit našim členům na regionální úrovni tak, aby ji pojali za vlastní, což nás donutilo k sebereflexi.

Vyhodnotili jsme dosavadní kroky kampaně a díky zkušenostem z podobných setkání a zkušenostem z vlastních základních organizací jsme kampaň poupravili a o jejím vývoji budete informováni na poradách s předsedy.

Dále jsem požádal zástupce EPSU Richarda Ponda o vyjádření k možné finanční či kapacitní podpoře pro zvažovaný několikaletý projekt o školení odborářů, kteří se aktivně podílejí, nebo by se chtěli aktivně podílet na odborové činnosti.

Richard Pond uvítal příležitost projednat tento projekt na příští roky a v případě, že se nám projekt povede připravit, zváží možnosti podpory ze strany EPSU. Níže jsou stručně popsány aktivity ostatních účastníků.

Sdružení zdravotníků GSZSZ v Srbsku uspořádalo řadu vzdělávacích seminářů pro aktivisty. Podařilo se založit 11 nových organizací na pracovištích, což přineslo více než 1100 členů.

Sdružení pracovníků BDDSz pro péči o děti v Maďarsku rozvinulo mapování pracovišť a zdůraznilo význam osobního náboru zaměstnanců, jehož výsledkem bylo 300 nových členů v průběhu roku.

Městská sběrná služba komunálního odpadu HVDSz 2000 také vytvořila nové týmy, které naplánovaly svou kampaň a komunikační činnost. Diskutují o čtvrtletních cílech a navrhují konkrétní cíle pro nábor zaměstnanců.

Pracovní skupina KKDSz pro kulturu se snažila, aby zajistila, že unie bude na pracovišti viditelnější a že bude lépe podporovat aktivity místních úředníků. Sdružení zaznamenalo v průběhu roku stabilní náborové údaje.

Tři maďarské odborové organizace se rozhodly spolupracovat na vypracování ambiciózní strategie přijímání a organizování, zahrnující národní mediální kampaň, regionální propagační aktivity a návrh na vzdělávání aktivistů.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2021 / 13:35

Síla odborů

Ve dnech 20. – 22. října se ve znojemském hotelu Mariel konal 1. ročník školení s názvem Síla odborů.

Aktuality 24. 9. 2021 / 21:47

Mezinárodní on-line škola

Ráda bych se s vámi podělila o některé poznatky ze školy s názvem Organizování pracovníků pro budování odborové moci – Organizing4power school.

Aktuality 13. 5. 2021 / 15:37

Na workshopu jsme připravovali strategii na získávání členů OS

V rámci spolupráce OS a Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) jsme se zúčastnili on-line strategického workshopu zaměřeného na nábor a organizování v odborech.

Načíst další
 
Napište nám