V Ostravě se náboru členů nebojí!

Jedním z palčivých problémů, které nás všechny v základních organizacích stále trápí, je nábor nových členů. Určitě to znáte, “nedají si říct a nedají si říct“. A tak při našich společných setkáních tento problém řešíme a snažíme se najít návod na to, aby členská základna už jen rostla a rostla.

Máme pro vás dvě zprávy. Jednu špatnou a jednu dobrou.

Ta špatná je, že žádná zázračná metoda neexistuje. Žádné čáry a magie nové přihlášky nepřinesou. Holt bez práce nejsou koláče. Můžeme se rozhodnout, zda zvolíme každodenní mravenčí práci a pozitivní výsledek, nebo rezignaci na jakoukoliv snahu o zlepšení situace. Proto se velmi cení jakákoliv aktivita, která směřuje k propagaci odborů a posílení členské základny.

Posouváme se k té dobré zprávě. Parta lidí v rámci sekce pro práci s členskou základnou se vám snaží s náborem pomoci. Chceme vám poskytnout pomocnou ruku v nastavení náboru a organizování členské základny. Zároveň hledáme příklady dobré praxe, které je možné aplikovat i v jiných organizacích. Spousta z vás má určitě řadu zkušeností, které je potřeba dále propagovat. Prosím, dejte nám o sobě vědět. Jsme jedno velké ucho.

Ale ani tohle není ta skvělá zpráva. Trošku vás napínám… 😊.

Tou dobrou zprávou je, že naše sekce rozjíždí projekt pro podporu náboru. První ZO, která nás oslovila, byli členové výboru ZO Nemocnice AGEL, Ostrava – Vítkovice. Požádali nás o setkání, kde jsme prezentovali naši práci a nastínili možnosti dalšího rozvoje v oblasti náboru a organizování členů.

Toto pohodové setkání se konalo 17. ledna. Povídali jsme si o složité práci odborářů, reakci zaměstnanců na odbory, stávající praxi ZO týkající se náboru, možnosti dané ZO (ekonomické i personální). Zkrátka podrobná analýza ZO.

Výsledek setkání se dostavil a volná diskuze odkryla další možnosti, které by ZO mohla zavést pro získání nových členů a zviditelnění činnosti odborů. Byli jsme mile překvapeni, s jak velkým nadšením a snahou něco změnit, posunout a dál řešit do toho přítomní zástupci výboru šli. Čeká nás další setkání a už teď víme, že máme jednu z prvních statečných ZO, které se podílejí na našem projektu a udržení existence odborů.

Přidáte se také a podpoříte existenci odborů?

Zuzana SARGOVÁ, členka výboru sekce pro práci s členskou základnou

Bc. Vojtěch BURDA, DiS., člen výboru sekce pro práci s členskou základnou

Foto Vojtěch Burda

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Aktuality 10. 12. 2022 / 9:31

Další kamínek do mozaiky zkušeností se získáváním členů

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2022 se v Záhřebu konal strategický workshop EPSU zaměřený na pokročilé postupy náboru a organizování pro odborové předáky.

Aktuality 17. 8. 2022 / 19:00

Sekce pro práci s členskou základnou – plnění programu OS

Zpráva sekce pro práci s členskou základnou o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám