Bc. Gabriela Synková

Profese: všeobecná sestra, staniční sestra na LDN

Pracoviště: Poličská nemocnice
Eimova 294
572 01 Polička

Funkce: členka pardubické krajské rady OS

 
Napište nám