Můj syn nedávno ukončil vysokou školu a teď ho čeká promoce. Mám jako zaměstnanec nárok na nějaké volno k účasti na jeho promoci? K. Z., Liberec

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ani nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu neupravují překážku v práci na straně zaměstnance z důvodu jeho účasti na promoci dítěte.

Jestliže se chce zaměstnanec promoce dítěte zúčastnit, musí zaměstnavatele požádat o čerpání dovolené, či se s ním dohodnout na poskytnutí pracovního volna. Pracovní volno může být zaměstnanci poskytnuto s náhradou mzdy/platu, bez náhrady mzdy/platu nebo může být domluveno jeho napracování.

U státních zaměstnanců je však situace odlišná. Překážky ve státní službě na straně státního zaměstnance jsou upraveny v § 104 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s odkazem na nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat. V tomto nařízení je mimo jiné zmíněno i poskytnutí služebního volna (placeného) na 1 den k účasti na vlastní promoci, promoci manžela, registrovaného partnera, dítěte, sourozence nebo vnoučete.

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 5. 11. 2021 / 10:14

Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19.

Načíst další
 
Napište nám