Můj syn nedávno ukončil vysokou školu a teď ho čeká promoce. Mám jako zaměstnanec nárok na nějaké volno k účasti na jeho promoci? K. Z., Liberec

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ani nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu neupravují překážku v práci na straně zaměstnance z důvodu jeho účasti na promoci dítěte.

Jestliže se chce zaměstnanec promoce dítěte zúčastnit, musí zaměstnavatele požádat o čerpání dovolené, či se s ním dohodnout na poskytnutí pracovního volna. Pracovní volno může být zaměstnanci poskytnuto s náhradou mzdy/platu, bez náhrady mzdy/platu nebo může být domluveno jeho napracování.

U státních zaměstnanců je však situace odlišná. Překážky ve státní službě na straně státního zaměstnance jsou upraveny v § 104 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s odkazem na nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat. V tomto nařízení je mimo jiné zmíněno i poskytnutí služebního volna (placeného) na 1 den k účasti na vlastní promoci, promoci manžela, registrovaného partnera, dítěte, sourozence nebo vnoučete.

Podobné články

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Aktuality 22. 9. 2022 / 13:28

Sjednaný druh práce a jiné úkoly

Pracuji už pět let v sociálních službách jako kuchařka. Vždy jsem pracovala pouze v kuchyni a věnovala jsem se samotnému vaření.

Aktuality 21. 9. 2022 / 13:32

Právo zaměstnance nahlédnout do svého osobního spisu

Zaměstnavatel mi nechce umožnit, abych mohl nahlédnout do svého osobního spisu.

Načíst další
 
Napište nám