Všeobecná sestra versus zdravotnický asistent

Tento článek se snaží odpovědět na otázku, zda může zdravotnický asistent sloužit namísto všeobecné sestry samostatně, když bude mít možnost telefonické konzultace (ať již se všeobecnou sestrou nebo s lékařem).

Všeobecná sestra bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje základní ošetřovatelskou péči a specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu, v rozsahu své odborné způsobilosti může získávat informace nutné k určení ošetřovatelských diagnóz, v míře určené všeobecnou sestrou nebo porodní asistentkou plní ošetřovatelský plán a provádí ošetřovatelské výkony.

Některé příklady:

● poskytování zdravotní péče

všeobecná sestra – poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy

zdravotnický asistent – poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v rozsahu své odborné způsobilosti

● sledování fyziologických funkcí a stavu pacienta

všeobecná sestra – je oprávněna bez odborného dohledu a bez indikace, sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů

zdravotnický asistent – je oprávněn pod odborným dohledem všeobecné sestry sledovat fyziologické funkce a stav pacientů, pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta

● provádění nácviku sebeobsluhy

všeobecná sestra – bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem

zdravotnický asistent- pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky

● léčivé přípravky

všeobecná sestra – bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem přejímá, kontroluje, ukládá léčivé přípravky, včetně návykových látek, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dostatečnou zásobu

zdravotnický asistent – pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky vykonává v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků

● podávání léčivých přípravků

všeobecná sestra – bez odborného dohledu na základě indikace lékaře podává léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak; (pokud není uvedeno jinak)

zdravotnický asistent – pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře v rozsahu své odborné způsobilosti podává léčivé přípravky s výjimkou aplikace nitrožilně a do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku

● akutní ošetření

všeobecná sestra – bez odborného dohledu na základě indikace lékaře provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů

zdravotnický asistent – pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při ošetření akutní a chronické rány

Z několika vybraných ustanovení vyplývá, že na většině pracovišť zdravotnický asistent sám ve službě by byl ve své podstatě k ničemu. Jeho činnost je pouze asistenční a bez všeobecné sestry jaksi „planá“. Mezi činnostmi a kompetencemi, které vykonává zdravotnický asistent a všeobecná sestry, existuje jen dílčí průnik a každý poskytuje ošetřovatelskou péči či provádí jednotlivé činnosti v jiném rozsahu a pod dohledem jiných kategorií pracovníků.

V této souvislosti je potřeba si také neustále uvědomovat, že zákon č. 96/2004 Sb. a předpisy jej provádějící jsou normami práva veřejného, v němž bezvýjimečně platí zásada „co není dovoleno, je zakázáno“.

Jednotlivé činnosti najdete v tabulce, která je níže jako příloha ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:57

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků – plnění programu OS

Zpráva sekce nelékařských zdravotnických pracovníků o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 9. 3. 2022 / 18:30

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků jednala o odměňování

Jednání výboru sekce nelékařských zdravotnických pracovníků se konalo 24. ledna, z epidemických důvodů a kvůli velké vytíženosti členů sekce se konalo on-line.

Aktuality 15. 10. 2021 / 22:57

Sekce nelékařů o nedostatku zdravotníků a odměňování

V pondělí 20. září 2021 se v Praze po dlouhé době uskutečnilo prezenční jednání sekce nelékařských zdravotnických pracovníků.

Načíst další
 
Napište nám