Výbor sekce pracovníků hygienické služby jednal s hlavní hygieničkou

Výbor sekce pracovníků hygienické služby požádal hlavní hygieničku MUDr. Pavlu Svrčinovou, Ph.D., o jednání. Termíny byly několikrát stanoveny, přesunuty, ale nakonec se společné hybridní setkání podařilo v úterý 16. listopadu, a to samozřejmě za dodržení všech nutných protiepidemických opatření. Hybridní, čili zároveň prezenční a on-line, jednání trvalo jednu a půl hodiny a mělo své výhody a nevýhody. Výhodou je možnost alespoň dálkového připojení, nevýhodou občasné vypadávání spojení a pomalá reakce na přednesené příspěvky. 

Jednání se uskutečnilo v budově Ministerstva zdravotnictví a zahájila ho řídící sekce MUDr. Gacka Slavíková.

Bude reforma hygienické služby?

Hygienická služba si prošla v předchozích letech finančními i personálními škrty, jejichž dopad je v současné době kritický. Stav je zneužíván proti práci zaměstnanců, jejich náročná práce je kritizována jako nedostatečná a pomalá. Výbor sekce s takovými sděleními nesouhlasí. Hygienické služba potřebuje podporu a opatření, která zajistí finanční i odbornou personální stabilizaci.

Výbor sekce připomněl požadavek odborů na společné projednání návrhu na reformu orgánů hygienické služby. Návrh byl již v předchozím období ministerstvem předložen vládě, a to bez vnitřního a vnějšího připomínkového řízení. Návrh na centralizaci krajských hygienických stanic, sloučení zdravotních ústavů a úpravu Státního zdravotního ústavu vyvolal negativní reakce, vládou ale projednán v roce 2020 ani v roce 2021 nebyl.

Nyní se čeká na nové vedení ministerstva s novým návrhem reformy hygienické služby. Odbory u toho být musí.

Zlatý špendlík jako obstrukce práce

Obstrukční chování vůči veřejným službám, vůči krajským hygienickým stanicím, iniciativou Zlatý špendlík je nezodpovědné. Jde o iniciativu, která doporučuje, aby se lidé obraceli na krajské hygienické stanice s dotazy a žádali nejrůznější odpovědi v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o volném přístupu k informacím.

Ano, máme právo na informace, ale nemáme právo zbytečnými dotazy a nezodpovědným chováním úplně ohrozit a destabilizovat chod hygienické služby. Výbor sekce byl informován o postoji ministerstva, jeho krocích a o návodu, kterým se mají krajské hygienické stanice řídit, aby neporušily zákon.

Nesouhlas s novelou stavebního zákona

Výbor sekce a Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí se změnou stavebního zákona, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou. Řízení se neurychlí, zvýší se náklady na následující nutná nápravná opatření. Výbor se s hlavní hygieničkou dohodl na dalším postupu, aby se napravily škody, které by novela způsobila.

Odměny zaměstnanců a jejich výplaty

Odměny zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a jejich výplaty byly bodem, jehož projednání se zúčastnil státní tajemník na Ministerstvu zdravotnictví Mgr. Stanislav Měšťan. Při diskusi se vyjasnilo, že ředitelé krajských hygienických stanic obdrželi souhrnné částky, které měly být rozděleny, a nemuselo se čekat, až bude částka odměn sdělena také v konkrétní výši ředitelům KHS.

Ocenění práce zaměstnanců hygienické služby není dořešené, protože v některých krajských hygienických stanicích jsou již zaměstnanci upozorňováni, že se musí „odměnové finance“ pozdržet pro výplatu peněz za práce přesčas v narůstající covidové vlně.

Financování KHS a Státního zdravotního ústavu

K projednávanému bodu předložila informace vedoucí ekonomicko správního oddělení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ing. Pavla Marešová. Předložila podrobné údaje o čerpání prostředků na platy a náhrady jednotlivých krajských hygienických stanic.

Změna v odměňování lékařů v hygienické službě

Novela nařízení vlády 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, kterou vláda již 13. září 2021 zrušila stupnici platových tarifů pro lékaře orgánů ochrany veřejného zdraví, vyvolala negativní reakci. Lékařů je v hygienické službě v této době cca 100 a jejich platový tarif je o cca 16 tisíc nižší, než u ostatních lékařů pracujících v příspěvkových organizacích. Může se vůbec někdo divit, že lékaři nemají o práci v hygienické službě zájem?

Ministerstvo zdravotnictví vyškrtnutí stupnice požadovalo a na vyškrtnutí trvalo.

S čím odbory souhlasily, nakonec to již před několika lety požadovaly, bylo zavedení možnosti přiznat státnímu zaměstnanci KHS za určitých podmínek klíčové místo.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 29. 11. 2022 / 11:49

Sociální dialog o aktuálních problémech hygienické služby

Sociální dialog o aktuálních problémech hygienické služby se uskutečnil 28. listopadu 2022.

Aktuality 5. 11. 2022 / 8:52

Prohlášení odborového svazu k propouštění v hygienické službě

Vyzýváme vládu a Ministerstvo zdravotnictví, aby místo snižování počtu odborníků hygienickou službu stabilizovaly a posílily její rozpočet.

Aktuality 9. 9. 2022 / 20:01

Se zástupci MZ o financování a změně zákona

Dne 30. srpna se konalo jednání sekce pracovníků hygienické služby se zástupci Ministerstva zdravotnictví k aktuálním otázkám finančního a personálního zabezpečení ...

Načíst další
 
Napište nám