Výbor sekce sociál jednal se zástupci záchranářů a MPSV

Sekce sociál se na svých pravidelných jednáních zabývá aktuální problematikou v oblasti sociálních služeb. Na jednání výboru sekce dne 6. června byli přizváni také zástupci sekce zdravotnických záchranných služeb Vít Přibylík a Martin Vostal a vedoucí oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Jan Vrbický.

Výbor sekce se na jednání zabýval aktuálními informacemi z resortu, navýšením platů zaměstnanců a návrhy na změny v legislativě, probíhající transformací psychiatrických nemocnic a dopady do sociálních služeb. V souvislosti s průběhem reformy psychiatrické péče a jejím dopadem do sociálních služeb byl schválen návrh na uspořádání konference v roce 2023 na téma „Jak poskytovat bezpečně služby zdravotní a sociální v souvislosti s reformou psychiatrické péče“.

Hlavním bodem na programu jednání sekce bylo zajištění zdravotní péče ZZS v pobytových zařízeních sociálních služeb. Diskusi o častých výjezdech ZZS do pobytových zařízení sociálních služeb otevřel Vít Přibylík ze ZZS Moravskoslezského kraje prezentací výjezdů, a to nejen dle závažnosti stavu klientů, ale i v souvislosti s náklady. Informace doplnil Martin Vostal ze ZZS Pardubického kraje. Z předložených dat vyplynula četnost výjezdů v případech minimálních zdravotních potíží klientů, které byly ošetřeny na místě, a nezávažných onemocnění, kdy nebyly ohroženy vitální funkce klienta.

Členové výboru sekce informovali o nedostatku personálu v sociálních službách, o jeho kompetencích, nedostatku zdravotních sester na směně. V mnoha zařízeních zajišťuje zdravotní péči jedna sestra na směně, anebo z důvodu nedostatečného počtu personálu nejsou na noční směně sestry vůbec.

Mgr. Jan Vrbický se se zájmem zapojil do diskuse a na základě předaných informací k aktuálnímu tématu byla dohodnuta další spolupráce.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Aktuality 9. 1. 2023 / 14:46

Žitníková napsala Jurečkovi kvůli personálnímu standardu

Dopis předsedkyně Žitníkové ministrovi Jurečkovi: Odborový svaz nesouhlasí se zavedením personálního standardu do sociálních služeb.

Aktuality 30. 11. 2022 / 9:41

Závěrečná konference projektu Rozvoj systému sociálních služeb

Dne 28. listopadu 2022 se v Praze konala závěrečná konference projektu Rozvoj systému sociálních služeb.

Načíst další
 
Napište nám