Výbor sekce sociál jednal se zástupci záchranářů a MPSV

Sekce sociál se na svých pravidelných jednáních zabývá aktuální problematikou v oblasti sociálních služeb. Na jednání výboru sekce dne 6. června byli přizváni také zástupci sekce zdravotnických záchranných služeb Vít Přibylík a Martin Vostal a vedoucí oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Jan Vrbický.

Výbor sekce se na jednání zabýval aktuálními informacemi z resortu, navýšením platů zaměstnanců a návrhy na změny v legislativě, probíhající transformací psychiatrických nemocnic a dopady do sociálních služeb. V souvislosti s průběhem reformy psychiatrické péče a jejím dopadem do sociálních služeb byl schválen návrh na uspořádání konference v roce 2023 na téma „Jak poskytovat bezpečně služby zdravotní a sociální v souvislosti s reformou psychiatrické péče“.

Hlavním bodem na programu jednání sekce bylo zajištění zdravotní péče ZZS v pobytových zařízeních sociálních služeb. Diskusi o častých výjezdech ZZS do pobytových zařízení sociálních služeb otevřel Vít Přibylík ze ZZS Moravskoslezského kraje prezentací výjezdů, a to nejen dle závažnosti stavu klientů, ale i v souvislosti s náklady. Informace doplnil Martin Vostal ze ZZS Pardubického kraje. Z předložených dat vyplynula četnost výjezdů v případech minimálních zdravotních potíží klientů, které byly ošetřeny na místě, a nezávažných onemocnění, kdy nebyly ohroženy vitální funkce klienta.

Členové výboru sekce informovali o nedostatku personálu v sociálních službách, o jeho kompetencích, nedostatku zdravotních sester na směně. V mnoha zařízeních zajišťuje zdravotní péči jedna sestra na směně, anebo z důvodu nedostatečného počtu personálu nejsou na noční směně sestry vůbec.

Mgr. Jan Vrbický se se zájmem zapojil do diskuse a na základě předaných informací k aktuálnímu tématu byla dohodnuta další spolupráce.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 5. 11. 2022 / 22:15

Předdůchody schválené! Děkujeme kolegům záchranářům za urputnost

V pátek 4. listopadu 2022 byla ve III. čtení schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů.

Aktuality 15. 10. 2022 / 16:46

Záchranáři o předdůchodech, příplatcích i kompetencích

Po více než roce se opět sjeli na jednání na jih Moravy zástupci odborových organizací působících na záchrankách po celé republice.

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:58

Sekce zdravotnických záchranných služeb – plnění programu OS

Zpráva sekce zdravotnických záchranných služeb o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám