Výkonná rada v březnu

Kvůli úternímu jednání Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů bylo jednání výkonné rady OS přesunuto na pondělí 7. března. Protože v ústředí OS i v řadách členů výkonné rady došlo k několika onemocnění covidem a jinými virózami, bylo o víkendu rozhodnuto, že jednání se bude konat v on-line režimu.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková podrobně seznámila s jednáními, která OS vedl ve snaze, aby členové vlády pochopili, jak závažné důsledky mohou přinést finanční škrty ve zdravotnictví, k nimž došlo při úpravách návrhu státního rozpočtu. Jednání nebyla úspěšná, stejně jako dopisy na toto téma, které odborový svaz zaslal politikům.

Lubomír Francl informoval o prvních třech poradách vedení odborového svazu s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci.

Předsedkyně dozorčí rady OS Soňa Vytisková seznámila s jednáním dozorčí rady a s náměty jejích členů.

Členové výkonné rady informovali o situaci v regionech, především o postupu kolektivního vyjednávání a o projednávání návrhů dokumentů připravovaných pro sjezd odborového svazu.

Výkonná rada vyjádřila svoji solidaritu s lidmi postiženými válkou na Ukrajině a podpořila Globální den solidarity s Ukrajinou vyhlášený na 15. března Evropskou odborovou konfederací (EOK, ETUC) a celosvětovou Mezinárodní odborovou konfederací (ITUC).

Výkonná rada OS schválila jako mimorozpočtový výdaj příspěvek ve výši 2000 euro na podporu ukrajinských odborů do fondu solidarity založeného ITUC a ETUC. Peníze z tohoto fondu budou využity na pomoc odborářům a dalším zaměstnancům prchajícím ze země, tedy na jídlo, přístřeší atd.

Podobné články

Aktuality 7. 6. 2022 / 13:02

Po dvouleté přestávce jsme se sešli se slovenskými kolegy

Po dvou letech jsme konečně mohli uskutečnit společné jednání výkonné rady a dozorčí rady našeho odborového svazu a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 27. 5. 2022 / 12:13

Výkonná rada v květnu

Vzhledem k následujícímu setkání se slovenskými kolegy nejednala výkonná rada OS v obvyklém druhém týdnu v měsíci, ale ve čtvrtek 26. května dopoledne společně s dozorčí radou OS.

Aktuality 12. 4. 2022 / 15:23

Výkonná rada v dubnu

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 12. dubna zhodnotila březnové porady předsedů a dalších zástupců odborových organizací s vedením odborového svazu a zabývala se přípravou setkání se slovenskými kolegy.

Načíst další
 
Napište nám