Výkonná rada v březnu

Kvůli úternímu jednání Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů bylo jednání výkonné rady OS přesunuto na pondělí 7. března. Protože v ústředí OS i v řadách členů výkonné rady došlo k několika onemocnění covidem a jinými virózami, bylo o víkendu rozhodnuto, že jednání se bude konat v on-line režimu.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková podrobně seznámila s jednáními, která OS vedl ve snaze, aby členové vlády pochopili, jak závažné důsledky mohou přinést finanční škrty ve zdravotnictví, k nimž došlo při úpravách návrhu státního rozpočtu. Jednání nebyla úspěšná, stejně jako dopisy na toto téma, které odborový svaz zaslal politikům.

Lubomír Francl informoval o prvních třech poradách vedení odborového svazu s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci.

Předsedkyně dozorčí rady OS Soňa Vytisková seznámila s jednáním dozorčí rady a s náměty jejích členů.

Členové výkonné rady informovali o situaci v regionech, především o postupu kolektivního vyjednávání a o projednávání návrhů dokumentů připravovaných pro sjezd odborového svazu.

Výkonná rada vyjádřila svoji solidaritu s lidmi postiženými válkou na Ukrajině a podpořila Globální den solidarity s Ukrajinou vyhlášený na 15. března Evropskou odborovou konfederací (EOK, ETUC) a celosvětovou Mezinárodní odborovou konfederací (ITUC).

Výkonná rada OS schválila jako mimorozpočtový výdaj příspěvek ve výši 2000 euro na podporu ukrajinských odborů do fondu solidarity založeného ITUC a ETUC. Peníze z tohoto fondu budou využity na pomoc odborářům a dalším zaměstnancům prchajícím ze země, tedy na jídlo, přístřeší atd.

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:08

Výkonná rada v březnu

Výkonná rada OS v úterý 14. března projednala aktuální vládní záměry týkající se změn ve výši důchodů a prodloužení věku pro odchod do důchodu a podpořila demonstraci NE 68.

Aktuality 22. 2. 2023 / 10:03

Výkonná rada v únoru

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 21. února schválila směrnici hospodaření OS, statut sekcí odborového svazu, složení výborů sekcí a určila jejich garanty.

Aktuality 13. 1. 2023 / 21:23

Členové výkonné a dozorčí rady OS jednali s ministrem Válkem

Hodinu a půl diskutovali v pondělí 9. ledna odpoledne členové výkonné rady odborového svazu a členové dozorčí rady odborového svazu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a jeho kolegy.

Načíst další
 
Napište nám