Výkonná rada v březnu

Výkonná rada odborového svazu na svém jednání v úterý 14. března projednala aktuální vládní záměry týkající se změn ve výši důchodů a prodloužení věku pro odchod do důchodu a podpořila demonstraci OS KOVO pořádanou ve spolupráci s ČMKOS a jejími dalšími odborovými svazy. Podpořila také petici ČMKOS proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu zaměstnanců v náročných profesích.

Výkonná rada schválila prováděcí předpisy ke stanovám a Organizační řád pro delegování pravomocí předsedy a místopředsedů OS.

Na návrh výboru sekce pracovníků hygienické služby výkonná rada udělila za dlouholetou práci pro odborový svaz Čestné uznání paní Janě Rusfelové z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Výkonná rada se seznámila s informacemi z jednání OS s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem o zvýšení platů a mezd a s informacemi z jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Josefem Pavlovicem a hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou. Byla seznámena také s novelou zákona o sociálních službách, s projednáváním problematiky zdravotně sociálního pomezí a s jednáním s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Členové výkonné rady informovali o situaci v regionech, především o výsledcích kolektivního vyjednávání. Předsedkyně dozorčí rady Libuše Pavlíková uvedla, že dozorčí rada se zabývala tím, jak odborové organizace využívají program členské evidence Trewis a datové schránky.

Podobné články

Aktuality 22. 2. 2023 / 10:03

Výkonná rada v únoru

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 21. února schválila směrnici hospodaření OS, statut sekcí odborového svazu, složení výborů sekcí a určila jejich garanty.

Aktuality 13. 1. 2023 / 21:23

Členové výkonné a dozorčí rady OS jednali s ministrem Válkem

Hodinu a půl diskutovali v pondělí 9. ledna odpoledne členové výkonné rady odborového svazu a členové dozorčí rady odborového svazu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a jeho kolegy.

Aktuality 13. 1. 2023 / 21:18

Výkonná rada v lednu

Vzhledem k bohatému programu bylo první jednání výkonné rady v roce 2023 dvoudenní.

Načíst další
 
Napište nám