Výkonná rada v červenci

Jednání výkonné rady vedla předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková. Výkonná rada na začátku jednání dne 9. července ustanovila komisi pro pomoc členům OS, kteří byli postiženi povodní. Přesto, že OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR  konečným rozhodnutím nepotvrdil zájem ke sloučení s OSZSP ČR, výkonná rada potvrdila záměr ke sloučení s odborovými svazy.

Výkonná rada projednala stav evidence členské základny, byl jí předložen přehled organizací, které mají určité problémy s evidencí. Odborové organizace budou osloveny a bude jim nabídnuta pomoc jak ze strany regionálních pracovníků, tak dozorčí rady odborového svazu, aby byla situace obratem napravena.

Diskutovalo se o otázce mobilního operátora, vedení bude jednat o změně, či dodatku smlouvy za účelem výhodnějších podmínek pro členy.

Ve dnech 25. a 26. dubna 2014 se členové výkonné rady zúčastní sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů.

Předseda dozorčí rady odborového svazu Petr Popule podal zprávu o výstupech a závěrech jednání dozorčí rady. Předsedovi dozorčí rady bylo k některým závěrům a otázkám podáno vysvětlení, popřípadě příslib dodání informací nebo podkladového materiálu.

Aktuální informace z resortů podala předsedkyně Žitníková. Bližší informace o jednáních předsedkyně s politickými představiteli státu jsou aktuálně uváděny na internetových stránkách svazu.

Výkonná rada přijala usnesení, kterými žádá nového ministra zdravotnictví a ministra práce a sociálních věcí o nápravu stavu v resortech.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková podala zprávu ze 102. Zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě. Sociální dialog a tripartita tvoří, podle jednoho ze závěrů konference, vzor pro podporu sociální spravedlnosti a je založen na respektování svobody sdružování.

Místopředsedkyně Břeňková podala také informaci k multisektorovému pokynu evropských partnerů k prevenci násilí a obtěžování v práci, způsobované třetími stranami.

Výkonná rada schválila zprávu o hospodaření odborového svazu v roce 2012.

Členové výkonné rady podali na závěr jednání aktuální informace z jednotlivých krajů.

Výkonná rada stanovila jednání VII. sjezdu odborového svazu na dny 20. – 22. listopadu 2014 v Praze.

Následující jednání výkonné rady se bude konat 10. září.

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 20. 10. 2022 / 10:19

Výkonná rada v říjnu

V pondělí 17. října odpoledne se členové výkonné rady a dozorčí rady OS společně zabývali přípravami na IX. sjezd, který se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu.

Aktuality 10. 9. 2022 / 18:43

Výkonná rada v září

Společné jednání výkonné rady a dozorčí rady odborového svazu začalo v pondělí 5. září odpoledne.

Načíst další
 
Napište nám