Výkonná rada v červenci

Červencové jednání výkonné rady začalo již v pondělí devátého odpoledne informacemi o slevovém portálu Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus, který nabízí od 22. června členům této odborové centrály (tedy i členům Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR) výhodnější ceny na některé zboží a služby a další benefity, jejichž nabídka se bude dál rozšiřovat. Členové výkonné rady uváděli své první zkušenosti s touto službou. Zájemci o členství v odborech na portálu zároveň dostanou informace, do jakého odborového svazu mohou vstoupit.

Výkonná rada jednohlasně schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek za rok 2011 a v této souvislosti vyjádřila poděkování za práci vedení odborového svazu a zaměstnancům.

V úterý desátého výkonná rada obšírně jednala o možnostech zvýšení platů a mezd zaměstnancům v sociálních službách. Vláda sice slíbila zvýšení těchto platů, odmítá však na něj dát peníze. Kraje argumentují tím, že další prostředky do sociálních služeb už dát nemohou. Tak hrozí, že po několikaletém obrovském úsilí odborového svazu o zvýšení těchto platů a mezd lidé dostanou jen teoretické sliby. Jak zdůraznila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, svaz i nadále udělá vše, co je v jeho silách, aby lidé opravdu dostali přidáno.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková informovala o jednání rady ČMKOS. Ta se věnovala vládou připravovanému zákonu o stávce, s nímž odbory ostře nesouhlasí. Dalším hlavním bodem bylo zdravotnictví – Žitníková kolegy z dalších odborových svazů podrobně informovala o tom, jak se pacientům může zhoršit dostupnost péče, i o tom, co vše udělal odborový svaz ve snaze tomu zabránit.

Žitníková členy výkonné rady informovala také o spolupráci a o jednáních vedených s Lékařským odborovým klubem-Svazem českých lékařů, Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, Svazem pacientů ČR, s představiteli krajů a dalších partnerů, s nimiž odbory hledají společnou řeč při své snaze nedopustit zhoršování situace ve zdravotnictví a v sociálních službách.

O jednání dozorčí rady odborového svazu informovala její členka Monika Kudrová. Příští jednání dozorčí rady bude společné s jednáním výkonné rady a uskuteční se 10. a 11. září.

Druhé části úterní schůze výkonné rady se zúčastnili také regionální pracovníci, protože na pořadu byly informace o situaci v krajích.

Václav Matoušek informoval, že v Jihočeském kraji v táborské a strakonické nemocnici sestry od začátku roku nedostávají tzv. stabilizační příspěvek. V Karlovarském kraji má kvůli velké ztrátě problémy Nemocnice Sokolov. V Karlovarské krajské nemocnici, a.s., se podařilo uzavřít kolektivní smlouvu. V Plzeňském kraji jsou kolektivní smlouvy většinou podepsané, nejsložitější situace je kvůli smlouvě se zdravotní pojišťovnou v Rokycanské nemocnici, a.s.

Miroslava Drobná připomněla, že loni se díky protestům v Moravskoslezském kraji podařilo zabránit zavedení tzv. pásmového odměňování, ale tyto snahy dál přetrvávají. Zhoršuje se situace v sociálních službách, většinou kvůli chování ředitelů vůči zaměstnancům. Podobné je to i v Olomouckém kraji, kde jeden ředitel domova důchodců rovnou oznámil, že jestli si někdo myslí, že bude protestovat a stávkovat, tak ať se rovnou sebere a jde. Ve Zlínském kraji ve Vsetínské nemocnici a.s. trvá problém s nedodržováním kolektivní smlouvy a vykazováním přestávek v práci.

Ing. František Dufka doplnil, že stále velmi napjatá situace panuje v Uherskohradišťské nemocnici a.s.

Květoslava Boháčková pochválila spolupráci s Jihomoravským krajem i s Brnem, v obou případech se odboráři účastní práce ve zdravotnické i sociální komisi. V Kraji Vysočina se už v jednom domově důchodců objevilo pásmové odměňování, ale lidem zatím platy neklesly.

Dagmar Nováková potvrdila, že také ve Středočeském kraji v sociálních službách došlo ke zhoršení mezilidských vztahů. V Domově seniorů Vojkov se stále řeší odebrání osobního ohodnocení některým zaměstnancům. V Libereckém kraji je nejsložitější situace v Dětské léčebně Cvikov, kde bylo v rozporu s kolektivní smlouvou a bez projednání s odbory zavedeno pásmové odměňování a útočí se na vedení odborové organizace. V Ústeckém kraji krajská rada diskutuje o šíři své činnosti a kritizuje hospodaření ústředí odborového svazu.

Podobné články

Aktuality 13. 1. 2023 / 21:23

Členové výkonné a dozorčí rady OS jednali s ministrem Válkem

Hodinu a půl diskutovali v pondělí 9. ledna odpoledne členové výkonné rady odborového svazu a členové dozorčí rady odborového svazu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a jeho kolegy.

Aktuality 13. 1. 2023 / 21:18

Výkonná rada v lednu

Vzhledem k bohatému programu bylo první jednání výkonné rady v roce 2023 dvoudenní.

Aktuality 12. 1. 2023 / 19:58

Výkonná rada v prosinci

V pondělí 12. prosince se na společné schůzce sešli členové nové a bývalé výkonné rady a členové nové a bývalé dozorčí rady odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám