Výkonná rada v červnu

Jednání výkonné rady odborového svazu se před prázdninami konalo mimořádně mimo sídlo svazu. Členové výkonné rady se sešli 24. – 26. června 2011 v hotelu Panorama v Blansku. V tomto hotelu se před jednáním výkonné rady konala mezinárodní konference sekce nemocnic, na které se kolegové ze Slovenské a České republiky opět informovali o zhoršujícím vývoji ekonomiky v resortu zdravotnictví a o krocích ministerstev, které jsou pro odboráře nepřijatelné.

Výkonná rada jednala k obvyklým bodům. Nejprve se vyhodnotilo plnění úkolů z minulého zápisu z jednání výkonné rady a předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o postupu práce k evidenci členské základny.

Výkonná rada zhodnotila dopady demonstrací odborů na schvalování reformních zákonů. Projednala dopady novel zákonů na obyvatele, upozornila, že veřejnost je o závažných dopadech na svou životní úroveň nedostatečně informována.

Zástupci výkonné rady, kteří se dne 25. května 2011 účastnili jednání Sněmu ČMKOS, informovali ostatní o průběhu a výsledcích jednání. Závěry sněmu jsou zveřejněny na internetových stránkách ČMKOS a byly také rozeslány členům orgánů odborového svazu.

Odborový svaz vyzvala ke spolupráci Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP). Výkonná rada pozve na jedno z následujících svých jednání vedení POUZ k diskusi o další spolupráci.

K projednání a schválení byla výkonné radě předložena účetní závěrka za rok 2010 a inventarizace majetku k 31. prosince 2010. Výkonná rada oba materiály po projednání schválila. Současně se seznámila s průběhem plnění letošního rozpočtu OS k 31. květnu 2011.

Jednání výkonné rady se mimořádně nemohl účastnit zástupce dozorčí rady, členové výkonné rady se proto seznámili se zápisem z posledního jednání dozorčí rady.

Členové výkonné rady se seznámili s materiálem ke Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR.

Výkonná rada projednala předložený materiál k projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb. Do expertní skupiny tohoto projektu je jmenována Ministerstvem zdravotnictví místopředsedkyně odborového svazu Ivana Břeňková, kterou bude v době nepřítomnosti zastupovat Ing. Terezie Písařová. Výkonná rada se zabývala možnostmi a podmínkami pro zapojení odborníků z řad členů OS do pracovních skupin projektu. Podmínky projedná Ivana Břeňková s ředitelem projektu.

Ve dnech 25. a 26. června absolvovali členové výkonné rady seminář věnovaný veřejnému projektu a rétorice.

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 20. 10. 2022 / 10:19

Výkonná rada v říjnu

V pondělí 17. října odpoledne se členové výkonné rady a dozorčí rady OS společně zabývali přípravami na IX. sjezd, který se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu.

Aktuality 10. 9. 2022 / 18:43

Výkonná rada v září

Společné jednání výkonné rady a dozorčí rady odborového svazu začalo v pondělí 5. září odpoledne.

Načíst další
 
Napište nám