Výkonná rada v květnu

Květnová výkonná rada se konala výjimečně v pondělí 13. května, protože v úterý, kdy obvykle jedná, zasedal Sněm ČMKOS. Hostem úvodní části jednání výkonné rady byl Jaroslav Krabec, předseda představenstva a hlavní portfolio manažer Wood & Company investiční společnosti, a. s., která spravuje finanční majetek odborového svazu. Členy výkonné rady podrobně seznámil se situací v předcházejícím období, seznámil s očekávaným vývojem v příštím období a navrhl odborovému svazu některé možnosti ke zvážení.

Vedení odborového svazu informovalo jednáních, které OS vedl v posledním období. Týkalo se především odměňování a financování nemocnic a zařízení sociální péče, personální krize, nutnosti zvýšit počet zaměstnanců a zlepšit jejich pracovní podmínky, transformace psychiatrické péče a trvající snahy odborového svazu uzavřít pro sociální služby i pro nemocnice kolektivní smlouvu vyššího stupně.

Jednalo se také o Zajišťovacím fondu a o tom, jak si odborové organizace plní své povinnosti týkající se Zajišťovacího fondu.

O činnosti dozorčí rady informoval její člen Martin Kučera. Dozorčí rada stejně jako výkonná rada nepovažuje za dostatečné zatím poskytnuté vysvětlení členům odborového svazu, proč se v letošním roce neuskuteční turnaj v kuželkách.

Členové výkonné rady se shodli, že reakce krajských rad na jejich společné jednání v dubnu v Kolíně byly velmi kladné, že společné jednání pro ně bylo velmi cenné a mělo by se zase časem opakovat.

V červnu se uskuteční tradiční setkání výkonné rady se slovenskými kolegy, tentokrát na Slovensku.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 7. 6. 2022 / 13:02

Po dvouleté přestávce jsme se sešli se slovenskými kolegy

Po dvou letech jsme konečně mohli uskutečnit společné jednání výkonné rady a dozorčí rady našeho odborového svazu a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 27. 5. 2022 / 12:13

Výkonná rada v květnu

Vzhledem k následujícímu setkání se slovenskými kolegy nejednala výkonná rada OS v obvyklém druhém týdnu v měsíci, ale ve čtvrtek 26. května dopoledne společně s dozorčí radou OS.

Aktuality 12. 4. 2022 / 15:23

Výkonná rada v dubnu

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 12. dubna zhodnotila březnové porady předsedů a dalších zástupců odborových organizací s vedením odborového svazu a zabývala se přípravou setkání se slovenskými kolegy.

Načíst další
 
Napište nám