Výkonná rada v květnu

Vzhledem k následujícímu setkání se slovenskými kolegy nejednala výkonná rada odborového svazu v obvyklém druhém týdnu v měsíci, ale ve čtvrtek 26. května dopoledne společně s dozorčí radou OS. Projednala dění ve zdravotnictví a sociálních službách, především dopady vládou plánovaného snížení plateb za státní pojištěnce a vytrvalou snahu odborů prosadit zvýšení platů, problémy spojené s předdůchody pro zaměstnance záchranek, situaci v hygienické službě a další aktuality.

S prací dozorčí rady seznámila její předsedkyně Soňa Vytisková.

Členové výkonné rady informovali o situaci v regionech, kde stále více chybějí zaměstnanci všech profesí, což vede až k uzavírání oddělení či jejich částí a ke zhoršení dostupnosti péče. Nejčastěji se to týká dětských oddělení, neurologií či interny.

Výkonná rada schválila jednací řád krajských konferencí a program konferencí. Schválila klíč pro volbu delegátů na krajské konference: Delegáty krajské konference jsou vždy dva zástupci zvolení z každé odborové organizace. Odborová organizace s počtem členů více než 200 může zvolit a delegovat za každý další započatý počet 200 členů dalšího jednoho delegáta. Členové výkonné rady a jejich náhradníci a členové krajské rady jsou delegáty krajské konference ze stanov OS nad limit počtu volených delegátů krajských konferencí.

Výkonná rada OS schválila klíč pro volbu delegátů IX. sjezdu OS v poměru 1:180, tedy 1 delegát za každých započatých 180 řádných členů v kraji. Schválila také seznam hostů IX. sjezdu odborového svazu.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:08

Výkonná rada v březnu

Výkonná rada OS v úterý 14. března projednala aktuální vládní záměry týkající se změn ve výši důchodů a prodloužení věku pro odchod do důchodu a podpořila demonstraci NE 68.

Aktuality 22. 2. 2023 / 10:03

Výkonná rada v únoru

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 21. února schválila směrnici hospodaření OS, statut sekcí odborového svazu, složení výborů sekcí a určila jejich garanty.

Aktuality 13. 1. 2023 / 21:23

Členové výkonné a dozorčí rady OS jednali s ministrem Válkem

Hodinu a půl diskutovali v pondělí 9. ledna odpoledne členové výkonné rady odborového svazu a členové dozorčí rady odborového svazu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a jeho kolegy.

Načíst další
 
Napište nám