Výkonná rada v květnu

Vzhledem k následujícímu setkání se slovenskými kolegy nejednala výkonná rada odborového svazu v obvyklém druhém týdnu v měsíci, ale ve čtvrtek 26. května dopoledne společně s dozorčí radou OS. Projednala dění ve zdravotnictví a sociálních službách, především dopady vládou plánovaného snížení plateb za státní pojištěnce a vytrvalou snahu odborů prosadit zvýšení platů, problémy spojené s předdůchody pro zaměstnance záchranek, situaci v hygienické službě a další aktuality.

S prací dozorčí rady seznámila její předsedkyně Soňa Vytisková.

Členové výkonné rady informovali o situaci v regionech, kde stále více chybějí zaměstnanci všech profesí, což vede až k uzavírání oddělení či jejich částí a ke zhoršení dostupnosti péče. Nejčastěji se to týká dětských oddělení, neurologií či interny.

Výkonná rada schválila jednací řád krajských konferencí a program konferencí. Schválila klíč pro volbu delegátů na krajské konference: Delegáty krajské konference jsou vždy dva zástupci zvolení z každé odborové organizace. Odborová organizace s počtem členů více než 200 může zvolit a delegovat za každý další započatý počet 200 členů dalšího jednoho delegáta. Členové výkonné rady a jejich náhradníci a členové krajské rady jsou delegáty krajské konference ze stanov OS nad limit počtu volených delegátů krajských konferencí.

Výkonná rada OS schválila klíč pro volbu delegátů IX. sjezdu OS v poměru 1:180, tedy 1 delegát za každých započatých 180 řádných členů v kraji. Schválila také seznam hostů IX. sjezdu odborového svazu.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 14. 7. 2022 / 14:45

Výkonná rada v červenci

Protože výkonná rada odborového svazu v červnu nejednala, byla její červencová schůze dvoudenní. V pondělí 11. července jí předcházelo jednání ekonomické komise OS.

Aktuality 7. 6. 2022 / 13:02

Po dvouleté přestávce jsme se sešli se slovenskými kolegy

Po dvou letech jsme konečně mohli uskutečnit společné jednání výkonné rady a dozorčí rady našeho odborového svazu a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 12. 4. 2022 / 15:23

Výkonná rada v dubnu

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 12. dubna zhodnotila březnové porady předsedů a dalších zástupců odborových organizací s vedením odborového svazu a zabývala se přípravou setkání se slovenskými kolegy.

Načíst další
 
Napište nám