Výkonná rada v lednu

V pondělí 12. ledna odpoledne se konal společný seminář členů výkonné rady a dozorčí rady k rozpočtu odborového svazu. V úterý 13. ledna se výkonná rada sešla na svém pravidelném jednání.

Schválila jednací řád výkonné rady a rozhodla, že Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů se za ni budou účastnit Monika Kudrová, Vít Přibylík, Milan Synek a Ivan Šterzl. Prvním náhradníkem je Martin Vostal, druhým náhradníkem je Jan Zatloukal. Za dozorčí radu OS se bude účastnit Lenka Štěpánková, náhradníkem Pavel Vobecký.

Od místopředsedy dozorčí rady OS Miroslava Studeného výkonná rada obdržela informaci, že členy ekonomické komise, která je poradním orgánem výkonné rady, budou za dozorčí radu Stanislav Taťoun a Zdeněk Vohnout. Ekonomická komise tedy bude pracovat ve složení: Monika Kudrová, Tomáš Havlásek, Vít Přibylík, Stanislav Taťoun a Zdeněk Vohnout.

Zápis z posledního jednání dozorčí rady okomentovala její předsedkyně Soňa Vytisková.

Místopředseda Lubomír Francl kolegy seznámil se statistikou týkající se příjmů a vyplacených darů ze Zajišťovacího fondu. Po uzavření roku 2014 bude výkonná rada seznámena z celkovými údaji za rok, včetně zamítnutých žádostí a výjimečných případů, aby mohly posloužit pro rozhodování o případných změnách Statutu Zajišťovacího fondu.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková sdělila, že vzhledem k tomu, že JUDr. Vratislav Tomek je dlouhodobě na neplaceném volnu, bude od 1. února 2015 vedoucí právního a sociálního oddělení odborového svazu JUDr. Zuzana Pláničková.

Martin Vostal informoval o semináři Podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci Poslanecké sněmovny na téma Problematika neodkladné přednemocniční péče, kterého se spolu s Janem Zatloukalem dopoledne zúčastnil. O současných problémech ZZS v ČR na semináři obšírně informoval předseda Asociace ZZS ČR MUDr. Marek Slabý. Místo nemocné předsedkyně OS Dagmar Žitníkové s referátem na téma Zákon o ZZS z pohledu zaměstnanců vystoupil Jan Zatloukal. Zdůraznil, že i když jsou záchranky nedílnou součástí Integrovaného záchranného systému, jejich zaměstnanci nemají stejné výhody. Na semináři se diskutovalo také o návrhu sjednotit záchranky, v současné době příspěvkové organizace krajů, do jednoho systému, což by mělo vést k úsporám například při centralizaci nákupů. Ušetřené prostředky by se měly využít ve prospěch zaměstnanců.

Ivana Břeňková podrobně seznámila s jednáními o zvyšování platů a mezd, spory se vedou hlavně o to, zda úhradová vyhláška nemocnicím přináší dost prostředků na slíbené zvýšení.

Členové výkonné rady informovali o tom, jaká je aktuální situace v jednotlivých zařízeních a krajích.

Podobné články

Aktuality 7. 6. 2022 / 13:02

Po dvouleté přestávce jsme se sešli se slovenskými kolegy

Po dvou letech jsme konečně mohli uskutečnit společné jednání výkonné rady a dozorčí rady našeho odborového svazu a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 27. 5. 2022 / 12:13

Výkonná rada v květnu

Vzhledem k následujícímu setkání se slovenskými kolegy nejednala výkonná rada OS v obvyklém druhém týdnu v měsíci, ale ve čtvrtek 26. května dopoledne společně s dozorčí radou OS.

Aktuality 12. 4. 2022 / 15:23

Výkonná rada v dubnu

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 12. dubna zhodnotila březnové porady předsedů a dalších zástupců odborových organizací s vedením odborového svazu a zabývala se přípravou setkání se slovenskými kolegy.

Načíst další
 
Napište nám