Výkonná rada v listopadu

Listopadová výkonná rada jednala v pondělí dvanáctého před zahájením celostátní konference odborového svazu. Na úvod informoval předseda dozorčí rady Ing. Petr Popule o kontrolách u organizací, které nemají v pořádku placení příspěvků, a o dalších kontrolách dozorčí rady.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková informovala o propočtech a možnostech fungování zajišťovacího fondu v podmínkách odborového svazu. Členové výkonné rady diskutovali o době potřebné k přípravě kvalitního zahájení činnosti fondu, souvislostech se současnými nedostatky v přesné evidenci členů OS a dalších otázkách.

Místopředseda Ladislav Kucharský informoval o spolupráci s Nadací Friedricha Eberta, která výrazně financuje mnoho společných akcí odborového svazu a jeho zahraničních partnerů, a o akcích plánovaných na příští rok. Akce budou navazovat na osvědčené činnosti sekcí odborového svazu a na seminářích a konferencích se budou věnovat aktuální pracovněprávní tématice, otázkám bezpečnosti a násilí, problémům, které přináší demografický vývoj, atd.

Vzhledem k současným plánovaným zásadním změnám v psychiatrii člen výkonné rady Milan Synek připomněl již před léty projednávaný návrh na zřízení sekce psychiatrických léčeben odborového svazu. V případě zájmu může být zřízena sekce, případně pracovní skupina.

Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o jednáních krizového štábu a jednání Asociace českých a moravských nemocnic. Odborový svaz pozval na jednání zástupce odborových organizací z ohrožených nemocnic, aby zjistil, jaká je situace zaměstnanců a jakou pomoc a spolupráci potřebují. Ani za této situace se však ze všech odborových organizací nemocnic neozvali. Zřejmě někteří stále doufají, že k rušení nemocnic a jejich částí opravdu nedojde, případně že propouštění se nedotkne jich osobně a k osudu ostatních jsou lhostejní.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková informovala o dění v evropských odborech a o možnostech financování některých akcí z tzv. Norských fondů.

Podobné články

Aktuality 7. 6. 2022 / 13:02

Po dvouleté přestávce jsme se sešli se slovenskými kolegy

Po dvou letech jsme konečně mohli uskutečnit společné jednání výkonné rady a dozorčí rady našeho odborového svazu a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 27. 5. 2022 / 12:13

Výkonná rada v květnu

Vzhledem k následujícímu setkání se slovenskými kolegy nejednala výkonná rada OS v obvyklém druhém týdnu v měsíci, ale ve čtvrtek 26. května dopoledne společně s dozorčí radou OS.

Aktuality 12. 4. 2022 / 15:23

Výkonná rada v dubnu

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 12. dubna zhodnotila březnové porady předsedů a dalších zástupců odborových organizací s vedením odborového svazu a zabývala se přípravou setkání se slovenskými kolegy.

Načíst další
 
Napište nám