Výkonná rada v prosinci

Poslední jednání výkonné rady v roce 2013 bylo dvoudenní. V pondělí 9. prosince odpoledne a vpodvečer se zabývala stanovami odborového svazu s cílem připravit pro sjezd v příštím roce stanovy, které budou logičtěji a přehledněji uspořádané.

V úterý 10. prosince výkonná rada projednala a schválila rozpočet odborového svazu na rok 2014.

S jednáním dozorčí rady OS seznámil její předseda Petr Popule.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková informovala o aktuální situaci ve zdravotnictví a sociálních službách a o jednáních, na nichž s problémy těchto resortů seznamuje představitele politických stran. Stále není vyřešena kritická situace nemocnic. Nyní se proslýchá, že existuje záměr, aby v příštím roce skončilo 10 nemocnic a v následujícím roce dalších 8 nemocnic. Které by to měly být, se zatím nepodařilo zjistit. Velmi špatně vypadá pro příští rok financování sociálních služeb. Pro letošní rok místo potřebných 8,5 miliardy na dotace pro tyto služby dával státní rozpočet jen 6,1 miliardy, což se poté muselo zvýšit alespoň na 6,5 miliardy. Státní rozpočet pro příští rok však počítá pouze s částkou 5,9 miliardy.

Velkým problémem je přetěžování zaměstnanců v sociálních službách. Lidé se bojí ozvat, protože se dozvědí, že když na svoji práci nestačí, mohou jít. Výkonná rada proto ukládá vedení odborového svazu, aby na všech úrovních jednalo o optimálních a minimálních počtech zaměstnanců s upozorněním, aby nedošlo k situaci jako ve zdravotnictví, kdy se stanovená minima považují za optima či za normu.

Jednotliví členové výkonné rady informovali o situaci v krajích. Finanční situace je všude velmi napjatá. Doba splatnosti faktur v nemocnicích ve Zlínském kraji dosahuje až 300 dní. Tomáš Havlásek z Jihomoravského kraje popsal, že situaci v zařízení sociálních služeb ještě zhoršuje, že se při novém posuzování klientům snižují příspěvky na péči, často s absurdním zdůvodněním, někdy obsahujícím i porušení zákonů. V Jihočeském kraji si nejlépe ekonomicky vedou nemocnice, které počátkem roku snížily zaměstnancům mzdy. Některé z nich se nyní snaží peníze lidem vyplatit. Příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem mají v příštím roce snížit svůj rozpočet o 5 %. Nemocnice v Pardubickém kraji se mají od 1. 7. 2014 spojit do holdingu. V Psychiatrické nemocnici Jihlava byly vyplaceny odměny. V Rokycanské nemocnici a.s. se podařilo zabránit pronájmu prádelny. Velké poděkování si proto zaslouží František Kuneš.

Příští jednání výkonné rady bude 13. a 14. ledna.

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:08

Výkonná rada v březnu

Výkonná rada OS v úterý 14. března projednala aktuální vládní záměry týkající se změn ve výši důchodů a prodloužení věku pro odchod do důchodu a podpořila demonstraci NE 68.

Aktuality 22. 2. 2023 / 10:03

Výkonná rada v únoru

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 21. února schválila směrnici hospodaření OS, statut sekcí odborového svazu, složení výborů sekcí a určila jejich garanty.

Aktuality 13. 1. 2023 / 21:23

Členové výkonné a dozorčí rady OS jednali s ministrem Válkem

Hodinu a půl diskutovali v pondělí 9. ledna odpoledne členové výkonné rady odborového svazu a členové dozorčí rady odborového svazu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a jeho kolegy.

Načíst další
 
Napište nám