Výkonná rada v prosinci

Poslední jednání výkonné rady v roce 2013 bylo dvoudenní. V pondělí 9. prosince odpoledne a vpodvečer se zabývala stanovami odborového svazu s cílem připravit pro sjezd v příštím roce stanovy, které budou logičtěji a přehledněji uspořádané.

V úterý 10. prosince výkonná rada projednala a schválila rozpočet odborového svazu na rok 2014.

S jednáním dozorčí rady OS seznámil její předseda Petr Popule.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková informovala o aktuální situaci ve zdravotnictví a sociálních službách a o jednáních, na nichž s problémy těchto resortů seznamuje představitele politických stran. Stále není vyřešena kritická situace nemocnic. Nyní se proslýchá, že existuje záměr, aby v příštím roce skončilo 10 nemocnic a v následujícím roce dalších 8 nemocnic. Které by to měly být, se zatím nepodařilo zjistit. Velmi špatně vypadá pro příští rok financování sociálních služeb. Pro letošní rok místo potřebných 8,5 miliardy na dotace pro tyto služby dával státní rozpočet jen 6,1 miliardy, což se poté muselo zvýšit alespoň na 6,5 miliardy. Státní rozpočet pro příští rok však počítá pouze s částkou 5,9 miliardy.

Velkým problémem je přetěžování zaměstnanců v sociálních službách. Lidé se bojí ozvat, protože se dozvědí, že když na svoji práci nestačí, mohou jít. Výkonná rada proto ukládá vedení odborového svazu, aby na všech úrovních jednalo o optimálních a minimálních počtech zaměstnanců s upozorněním, aby nedošlo k situaci jako ve zdravotnictví, kdy se stanovená minima považují za optima či za normu.

Jednotliví členové výkonné rady informovali o situaci v krajích. Finanční situace je všude velmi napjatá. Doba splatnosti faktur v nemocnicích ve Zlínském kraji dosahuje až 300 dní. Tomáš Havlásek z Jihomoravského kraje popsal, že situaci v zařízení sociálních služeb ještě zhoršuje, že se při novém posuzování klientům snižují příspěvky na péči, často s absurdním zdůvodněním, někdy obsahujícím i porušení zákonů. V Jihočeském kraji si nejlépe ekonomicky vedou nemocnice, které počátkem roku snížily zaměstnancům mzdy. Některé z nich se nyní snaží peníze lidem vyplatit. Příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem mají v příštím roce snížit svůj rozpočet o 5 %. Nemocnice v Pardubickém kraji se mají od 1. 7. 2014 spojit do holdingu. V Psychiatrické nemocnici Jihlava byly vyplaceny odměny. V Rokycanské nemocnici a.s. se podařilo zabránit pronájmu prádelny. Velké poděkování si proto zaslouží František Kuneš.

Příští jednání výkonné rady bude 13. a 14. ledna.

Podobné články

Aktuality 7. 6. 2022 / 13:02

Po dvouleté přestávce jsme se sešli se slovenskými kolegy

Po dvou letech jsme konečně mohli uskutečnit společné jednání výkonné rady a dozorčí rady našeho odborového svazu a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 27. 5. 2022 / 12:13

Výkonná rada v květnu

Vzhledem k následujícímu setkání se slovenskými kolegy nejednala výkonná rada OS v obvyklém druhém týdnu v měsíci, ale ve čtvrtek 26. května dopoledne společně s dozorčí radou OS.

Aktuality 12. 4. 2022 / 15:23

Výkonná rada v dubnu

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 12. dubna zhodnotila březnové porady předsedů a dalších zástupců odborových organizací s vedením odborového svazu a zabývala se přípravou setkání se slovenskými kolegy.

Načíst další
 
Napište nám