Výkonná rada v prosinci

Hodnocení celostátní konference OSZSP ČR, konané 12. a 13. listopadu, bylo hlavním tématem posledního jednání výkonné rady OS v roce 2012, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince. Výkonná rada projednávala také mnoho úkolů, které vyplynuly z usnesení celostátní konference, zejména otázku slučování, zajišťovacího fondu a rovněž otázku hospodaření OSZSP ČR.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková obeznámila členy výkonné rady s technickými kroky, uskutečněnými v souvislosti s konáním celostátní konference. Předsedkyně dostala za úkol rozeslat dopisy o závěrech celostátní konference premiérovi a ministrovi zdravotnictví a rovněž zaslat dopisy pro informaci do všech ZO.

Dagmar Žitníková přednesla informaci o schůzce s vyjednávací komisí OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (OS DLV), kde se dojednávaly základní otázky plánovaného sloučení OSZSP ČR a OS DLV.

Na první schůzce s vyjednávací komisí OS DLV 10. prosince byly projednány zejména tyto otázky:

● Jak by měl vypadat nový sloučený svaz – struktura (sekce apod.)

● Výše členského příspěvku

● Zajišťovací fond – zda bude oddělen od rozpočtu, jaká bude výše příspěvku

● Jak by měla vypadat struktura nového sloučeného svazu

● Jak to bude se současnými zaměstnanci

● Zda bude regionální uspořádání a kolik by mělo být regionů

● Jaké benefity by měl mít nový sloučený OS

● Sídlo nového svazu

● Způsob ukončení OS a vznik nového společného OS – termín

● Současná ekonomika OS – základní údaje

● Informace o způsobu vedení evidence členů

● Využití majetku odborových svazů

Další kolo jednání se uskuteční na přelomu ledna a února 2013.

Člen výkonné rady Milan Synek navrhl založit sekci psychiatrických léčeben. Po diskusi se členové výkonné rady přiklonili k tomu, aby zástupci psychiatrických léčeben pracovali ve skupině při sekci nemocnic. Podobně již pracuje skupina fakultních nemocnic. Úkol byl projednán a počátkem příštího roku se rozhodne, zda bude skupina psychiatrických léčeben založena.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková informovala o tom, že v dubnu 2013 se bude konat v Praze setkání zástupců odborářů veřejných služeb z regionu střední Evropa a západní Balkán.

O činnosti dozorčí rady informoval její předseda Petr Popule.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková informovala o probíhajícím projektu optimalizace sítě, o aktivitách skupiny fakultních nemocnic pracující pod sekcí nemocnic. Jedná se o snahu zastavit transformaci fakultních nemocnic na univerzitní.

Další informace se týkala hygienické služby. Sekce pracovníků hygienické služby vykonává a připravuje lobbistickou činnost k záchraně orgánů hygienické služby, k tomu, aby kompetence orgánů hygienické služby nebyly omezeny a převedeny z Ministerstva zdravotnictví na orgány Ministerstva zemědělství.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková sdělila, že sekce lázeňství připravila jednání se zástupci VZP, Sdružení lázeňských míst ČR a Svazu léčebných lázní ČR, po němž bude následovat tisková konference.

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 20. 10. 2022 / 10:19

Výkonná rada v říjnu

V pondělí 17. října odpoledne se členové výkonné rady a dozorčí rady OS společně zabývali přípravami na IX. sjezd, který se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu.

Aktuality 10. 9. 2022 / 18:43

Výkonná rada v září

Společné jednání výkonné rady a dozorčí rady odborového svazu začalo v pondělí 5. září odpoledne.

Načíst další
 
Napište nám