Výkonná rada v říjnu

Jednání výkonné rady v úterý 13. října začalo minutou ticha k uctění památky zesnulého JUDr. Vratislava Tomka. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková poté informovala o aktuální situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách, kde se stále citelněji projevuje nedostatek personálu, a o neradostném stavu vyjednávání o zvýšení platů a mezd.

Také členové výkonné rady v diskusi potvrdili, že nemocnice se potýkají se závažným nedostatkem personálu, že sestry z vysokých škol přicházejí do praxe se značně zkreslenými představami o své práci a jsou velmi špatně připravené po praktické stránce.

Výkonná rada proto přijala několik důležitých usnesení:

Výkonná rada pověřuje vedení OS přípravou aktivu ke kritické personální situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách za osobní účasti premiéra ČR a příslušných ministrů.

● Výkonná rada nesouhlasí se zhoršování postavení a odměňování zdravotních sester a žádá Ministerstvo zdravotnictví a vládu, aby řešily kritickou personální situaci v nemocnicích a aby se nastavil diferencovaný ošetřovatelský proces.

● Výkonná rada vyzývá ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a hlavního hygienika Vladimír Valentu k okamžitému jednání ve věci připravované novely zákona č. 110/1997, o potravinách a tabákových výrobcích. Realizací pozměňovacího návrhu by došlo k odejmutí kompetencí dozorovým orgánům ochrany veřejného zdraví. S tím výkonná rada v zájmu všech občanů nesouhlasí. Současně vyzývá k informování veřejnosti o důsledcích těchto připravovaných změn.

● Výkonná rada požaduje, aby lékaři pracující v ochraně veřejného zdraví byli z nařízení vlády č. 304 přeřazeni do platové tabulky pro posudkové lékaře a vyzývá Ministerstvo zdravotnictví a vládu k zabezpečení zdrojů.

Předsedkyně dozorčí rady při informování o její činnosti oznámila, že k 30. 9. skončila svoji činnost v dozorčí radě Marie Preisová.

O situaci v krajích společně informovali regionální pracovníci a členové výkonné rady. Skvělé je, že se na několika místech podařilo založit nové odborové organizace – například v Královéhradeckém a Ústeckém kraji.

V krajské radě Kraje Vysočina končí Marie Divišová z Nemocnice Jihlava a výkonná rada rozhodla, že jí bude předáno Čestné uznání OSZSP ČR.

Výkonná rada se začala zabývat celostátní konferencí odborového svazu, která se bude konat v příštím roce. Uskuteční se koncem listopadu 2016, o přesném místě konání a klíči, podle něhož bude vybrán počet delegátů, se ještě bude jednat.

Příští jednání výkonné rady bude společné s dozorčí radou a bude dvoudenní, bude se konat v pondělí 9. listopadu odpoledne a v úterý 10. listopadu. Na programu bude mít, mimo jiné, návrh rozpočtu odborového svazu na rok 2016.

Podobné články

Aktuality 7. 6. 2022 / 13:02

Po dvouleté přestávce jsme se sešli se slovenskými kolegy

Po dvou letech jsme konečně mohli uskutečnit společné jednání výkonné rady a dozorčí rady našeho odborového svazu a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 27. 5. 2022 / 12:13

Výkonná rada v květnu

Vzhledem k následujícímu setkání se slovenskými kolegy nejednala výkonná rada OS v obvyklém druhém týdnu v měsíci, ale ve čtvrtek 26. května dopoledne společně s dozorčí radou OS.

Aktuality 12. 4. 2022 / 15:23

Výkonná rada v dubnu

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 12. dubna zhodnotila březnové porady předsedů a dalších zástupců odborových organizací s vedením odborového svazu a zabývala se přípravou setkání se slovenskými kolegy.

Načíst další
 
Napište nám